สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นท่านผู้นำสูงสุดถึงสภาผู้ชำนาญการ :

อัพโหลดอัลบั่ม:

สาส์นท่านผู้นำสูงสุดถึงสภาผู้ชำนาญการ :

สาส์นท่านผู้นำสูงสุดถึงสภาผู้ชำนาญการ :
ดาวน์โหลด