สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

อิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์
อิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์
สาส์นแสดงความเสียใจ
สาส์นแสดงความเสียใจ
ประสบการณ์แห่งการต่อสู้ที่ยาวนาน และการรับใช้ของท่านอยาตุลลออ์ มะลากูตี จะไม่มีวันถูกลบเลือนจากความทรงจำของการปฏิวัติอิสลามอย่างแน่นอน
นโยบายด้านสาธารณสุข
นโยบายด้านสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพและเชิงปริมาณของหลักประกันสุขภาพ / โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่สำคัญของความยุติธรรมและการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกล และการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการ / วางแผนเพื่อให้อิหร่านกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในโลกอิสลาม
“ปีแห่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดี”
“ปีแห่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดี”
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ส่งสาส์นอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของอิหร่าน ปี 1393
ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี อัสฆัรดัสฆัยบ์ เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ
ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี อัสฆัรดัสฆัยบ์ เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี อัสฆัร ดัสฆัยบ เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ มูซา (อ) ซึ่งฮะรัมดังกล่าวถูกรู้จักในนาม ชาห์เชรอฆ์
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ มัรฮูม
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ มัรฮูม
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ อยาตุลลอฮ์ ซัยยิดมุฮัมมัด บาเกร มุวะฮิด อับฏะฮีย์
พระราชทานอภัยโทษ
พระราชทานอภัยโทษ
ท่านผู้นำสูงสุด พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และท่านอิมาม ญะอ์ฟัร ศอดิก(อ)
แต่งตั้งอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำเมืองอุรูมียะห์
แต่งตั้งอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำเมืองอุรูมียะห์
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มะฮ์ดี กุรัยชี เป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำเมืองอุรูมียะห์และตัวแทนวะลียุลฟากีห์ประจำแคว้นอาเซอร์ไบจารตะวันตก / ขอบคุณในความเพียรพยายามและการบริการที่เหมาะสมตามแบบฉบับนักปฏิวัติของ ฮุจญตุลอิสลาม ฮาซานี
การเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช
การเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ เนื่องจากการเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช มิตรสหายผู้ซื่อสัตย์แห่งการปฏิวัติ
กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน
กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน
ด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล ด้วยการวิงวอน และด้วยแรงสนับสนุนของประชาชาติอิหร่าน อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้
ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้
ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ออกสาสน์แสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ อะกอ ฮัจญี ฮะบีบุลลอฮ์ อัสกัร เอาลาดีย์ ผู้เป็นนักต่อสู้ ผู้ซื่อสัตย์ และมิตรสหายที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี

หัวข้อ