สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

จากการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญี เชค ริฎอ เดเฮชต์
จากการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญี เชค ริฎอ เดเฮชต์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญี เชค ริฎอ เดเฮชต์
การประชุมประจำปีของสมาคมนักเรียนมุสลิมในชมพูทวีปอินเดียครั้งที่สามสิบ
การประชุมประจำปีของสมาคมนักเรียนมุสลิมในชมพูทวีปอินเดียครั้งที่สามสิบ
การคิดไตร่ตรอง การแสวงหาความรู้ การเคร่งครัดศาสนา กตัญญู มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ คือองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการเสริมสร้างบทบาทและอิทธิพลของบรรดาเยาวชนและนักศึกษาในอนาคต
อิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์
อิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์
สาส์นแสดงความเสียใจ
สาส์นแสดงความเสียใจ
ประสบการณ์แห่งการต่อสู้ที่ยาวนาน และการรับใช้ของท่านอยาตุลลออ์ มะลากูตี จะไม่มีวันถูกลบเลือนจากความทรงจำของการปฏิวัติอิสลามอย่างแน่นอน
นโยบายด้านสาธารณสุข
นโยบายด้านสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพและเชิงปริมาณของหลักประกันสุขภาพ / โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่สำคัญของความยุติธรรมและการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกล และการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการ / วางแผนเพื่อให้อิหร่านกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในโลกอิสลาม
“ปีแห่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดี”
“ปีแห่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดี”
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ส่งสาส์นอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของอิหร่าน ปี 1393
ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี อัสฆัรดัสฆัยบ์ เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ
ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี อัสฆัรดัสฆัยบ์ เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี อัสฆัร ดัสฆัยบ เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ มูซา (อ) ซึ่งฮะรัมดังกล่าวถูกรู้จักในนาม ชาห์เชรอฆ์
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ มัรฮูม
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ มัรฮูม
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ อยาตุลลอฮ์ ซัยยิดมุฮัมมัด บาเกร มุวะฮิด อับฏะฮีย์
พระราชทานอภัยโทษ
พระราชทานอภัยโทษ
ท่านผู้นำสูงสุด พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และท่านอิมาม ญะอ์ฟัร ศอดิก(อ)
แต่งตั้งอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำเมืองอุรูมียะห์
แต่งตั้งอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำเมืองอุรูมียะห์
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มะฮ์ดี กุรัยชี เป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำเมืองอุรูมียะห์และตัวแทนวะลียุลฟากีห์ประจำแคว้นอาเซอร์ไบจารตะวันตก / ขอบคุณในความเพียรพยายามและการบริการที่เหมาะสมตามแบบฉบับนักปฏิวัติของ ฮุจญตุลอิสลาม ฮาซานี

หัวข้อ