Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
   Çap versiyası  ;  PDF
   İstifadə olunan ədəbiyyat
   1.  Müsahibələr (cildlər) – Həzrət Ayətullah Xameneyinin İİR-in prezidenti olduğu illərdə verdiyi müsahibələr.  Tərtib edən: İslam inqilabının Mədəniyyət Sənədləri Təşkilatının nəşriyyatı, 1370-ci il
   2.  “Həzrət Ayətullah Xameneyinin mərcəiyyəti haqda fəqihlərin və görkəmli şəxslərin fikirləri” kitabı.  Tərtib edənlər: Qun Elmi Mərkəzinin ruhani alimləri.  Naşir: Qum Elmi Mərkəzinin İslami Təbliğat Şöbəsi.  Çap tarixi –13 rəcəb 1415 h. q
   3.  “Hədise vilayət”.  Həzrətin İran İslam İnqilabının müdrik  rəhbəri seçilməsindən sonra göstərişlərinin toplusu (cildlər)
   4.  “Rəhbərin siması”, Böyük dini rəhbər Həzrət Ayətullah Xameneyinin həyatından xatirələr.  Savadsızlığın aradan qaldırılması hərəkatı. Tədqiqatlar şöbəsi.  Təhsil vasitələrinin planlaşdırılması və istehsalı – 1377
   5.  “Ba nəvaye karevan”.  Yeniyetmələr və uşaqlar üçün.  Müqəddəs müdafiə həftəsinin keçirilməsi münasibətilə, “Canbaz”aylıq jurnalının əlavəsi.  1377-ci ilin şəhrivər ayı
   6.  “Comhuriye İslami” qəzeti
   7.  “Keyhan” qəzeti
   8.  “Resalət” qəzeti
   9.  Xatirələr və hekayətlər (cildlər).  Naşir: “Ğədre vilayət” Mədəniyyət Müəssisəsi
   10.  “Cəbhə məktəbində”, üçüncü cild
   11.  “Pəyame enqelab” jurnalı.  İslam inqilabı mühafizəçilər korpusunun orqanı.
   12.  “Həmaseye moqavemət”, ikinci cild
   13.  “Pasdare  İslam”, 153-cü nömrə
   14.  “Səhifeye nur”, Həzrət İmamın (r) müraciətləri və çıxışlarının toplusu
   15.  “Ettelaat” qəzeti
   16.  “Celvehaye nur”
   17.  “Rəhbərin cavablarında faydalı dürrlər” – Ayətullah Xameneyi
   18.  “Bəsirətin əlaməti”.  Həzrət Ayətullah Bəhaəddinin tərcümeyi-halı
   19.  “Böyük dini rəhbərin həyat və fəaliyyəti”.  “Ğədre vilayət”Mədəniyyət Müəssisəsi
   20.  “Houzə və ruhaniyyət”.  Tərtib edən: Böyük dini rəhbərin bürosu.  I və II cildlər
   21.  “Kövsər nəslindən müdrik rəhbər”.  İslami Təhqiqatlar Mərkəzi
   22.  “Əxlaq dərsi” haqda kitabça.  1371-ci ilin xordad ayı
   23. “Aşna” jurnalı.  İslam inqilabı mühafizəçilər korpusunun orqanı
   24.  “Tarix yaradan insanlar və anlar”.  I cild
   25.  “Canbaz” jurnalı.  № 22-23.  1379-cu il
   26.  “Günəşin kölgəsində”.  Həzrət İmamın (r) haqqında qeydlər və xatirələr.  Höccətülislam vəl-Müslimin Rəhimian.  Cəbhə gündəliyi.  Nəşrin birinci nömrəsi

700 /