สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
  • สถานะสตรีในสังคม
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ในฐานะที่สตรีเป็นชนส่วนมากของสังคม และเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการกำหนดบทบาทต่อสังคม ซึ่งในอดีตสิ่งนี้ไม่เป็นที่ประจักษ์มากนัก. ตำแหน่งหน้าที่ หรือบทบาทใด ๆ ของสังคมในอดีต จะไม่ถูกมอบหมายให้กับบรรดาสตรี และเช่นเดียวกัน สตรีเองก็ไม่ได้สร้างบทบาทใด ๆ สำหรับตนเองเลยในสังคม. วันนี้ถ้าเราพิจารณาถึงสตรีตามชนบทหรือตามที่กันดาร พวกนางจะถือว่า บทบาทของนางคือผู้คอยรักษาการปฏิวัติและถือว่าพวกนางคือแนวร่วมและเป็นเจ้าของการปฏิวัตินี้. ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความแตกต่างระหว่างสตรีเพศและบุรุษเพศ บางครั้งสตรีนั้นมีศรัทธาหรืออีหม่านที่แรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ต่อสังคมที่แหลมคมมากกว่าบุรุษ และพวกนางถือว่าปัญหาบางประการของสังคมนั้น เป็นหน้าที่ของพวกนางในการแก้ใขด้วยซ้ำไป.
   ทัศนะของอิสลามที่มีต่อหญิง, ชาย และมนุษย์ทุกคนนั้น เป็นทัศนะที่อิงกับความเป็นจริง , ความต้องการ, ธรรมชาติและสัญชาตญาณที่แท้จริงของมนุษย์ หมายถึงอิสลามจะไม่ร้องขอสิ่งใดจากพวกเขา นอกเหนือไปจากสิ่งที่พวกเขาได้ถูกมอบไว้ให้ทั้งสิ้น เพราะทัศนะของอิสลามนั้น เป็นทัศนะตรงกับสติปัญญาและตรงตามหลักตรรกศาสตร์ทุกประการ. 
   ในหน้าประวัติศาสตร์ เป็นที่น่าเศร้าใจเนื่องจากคุณค่าที่แท้จริงของเหล่าสตรีไม่เป็นที่รู้จักในสังคม ศักดิ์ศรี และเกียรติยศของพวกนาง ตกอยู่ภายใต้การกดขี่และความอธรรม และไม่ถูกพิทักษ์รักษาตามที่อิสลามต้องการจะให้เป็น.
   การสนับสนุนเชิญชวนสตรีสู่ความสวยความงามที่จอมปลอม ด้วยการแต่งสวยแต่งงาม ทำให้สถานะของพวกนางกลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง สิ่งนี้คือความอธรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้พวกนางลืมเป้าหมายอันสมบูรณ์ที่แท้จริงของตน และหมกมุ่นอยู่กับการงานที่เล็กและต่ำต้อย.
   แต่ทัศนะของอิสลามนั้น คือสิ่งที่สัมพันธ์กับสติปัญญาและเหมาะสมกับธรรมชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์และบทบัญญัติต่างๆแห่งพระผู้เป็นเจ้า ก็สอดคล้องกับความต้องการของพวกนางด้วยเช่นเดียวกัน.

   ส่วนหนึ่งจากการปฐกถาของผู้นำสูงสุดต่อสมาชิกสภาด้านวัฒนธรรม, สังคมสตรี 
   6/1/1991

  • คุณค่าของสตรีในอิสลาม
  • ความประเสริฐ และคุณค่าอันสูงส่งของสตรี
  • ความสามารถอันโดดเด่นของสตรี
 • ปาเลสไตน์
700 /