สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
  • สถานะสตรีในสังคม
  • คุณค่าของสตรีในอิสลาม
  • ความประเสริฐ และคุณค่าอันสูงส่งของสตรี
  • ความสามารถอันโดดเด่นของสตรี
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   หากเราให้ความสำคัญต่อบทบาทของสตรีในประเทศอย่างดีและจริงจัง ก็เปรียบประดุจดังกับการรับใช้สตรีทั่วทั้งโลก, ถึงแม้นว่าบางคนอาจเห็นคุณค่าของมันแล้วในวันนี้ หรือบางคนอาจได้เห็นในอนาคต เราก็ควรทำหน้าที่ให้เต็มที่ เพราะแท้จริงมันคือการรับใช้ต่อสตรีทั้งมวล.
   พวกท่านทุกคน ณ ที่นี้ คือบันฑิตจากทั่วประเทศ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากมุมมองของรัฐต่ออิสลาม และจากมุมมองของอิสลามที่มีต่อสตรี เพราะในสมัยการปกครองที่อธรรมของชาห์ปาเลวีนั้น เราไม่มีบัณฑิตมากมายเช่นนี้. ข้าพเข้าขอกล่าวยืนยันว่า ณ วันนี้เรามีบรรดานักค้นคว้าหญิง, อาจารย์หญิง , นักวิชาการหญิงในศาสตร์แขนงต่างๆ, นักคิดนักเขียน ที่สามารถให้ทัศนะแต่ละสาขาความรู้, สตรีเหล่านั้นเป็นเจ้าของทฤษฏีต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ นอกจากนั้นเรายังมี กวีหญิง, ศิลปินหญิง, นักเขียนเรื่องสั้นหญิง, จิตรกรหญิง มากกว่ายุคสมัยชาห์ปาเลวีที่อ้างตนว่าเป็นผู้ให้คุณค่าต่อสตรี แต่แท้จริงแล้วเขาได้ทำลายวัฒนธรรมแห่งการรักนวลสงวนตัวของสตรี และ การคลุมฮิญาบจนหมดสิ้น เขาได้สร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสตรีและบุรุษเพศมากยิ่งกว่าชาติตะวันตก ซึ่งในบางเรื่องนั้นเลวร้ายและก้าวไกลยิ่งกว่าวัฒนธรรมตะวันตกเสียอีก. แต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่า ภายใต้การคลุมฮิญาบที่ถูกต้อง เราสามารถผลิตบัณฑิตทางความคิด, ทางความรู้, ทางการปฏิบัติ, นักการเมือง, และเจ้าของทฤษฎีในเวทีวัฒนธรรมและศิลปะ. ถึงแม้นว่าในอดีตเรายังไม่มีหน่วยงานที่สมบูรณ์เช่นนี้ แต่ทัศนะของเราเป็นทัศนะที่ตรงกันข้ามกับความพยายามของศัตรูในการสร้างความเสื่อมโทรมต่อสังคม และไม่ได้ส่งผลใดๆให้จิตวิญญาณของสตรีนั้นมีการพัฒนา มันคือการสร้างความเพลิดเพลินและสิ่งเร้าภายนอกที่ไร้ค่า การแต่งสวยแต่งงาม การหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวที่ไร้สาระจนทำให้เขาห่างไกลจากการแสวงหาความสมบูรณ์ และการก้าวไปสู่ถึงพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น.
   ไม่มียุคใด ที่เรามีสตรีที่เป็นนักค้นคว้า นักคิด นักเขียน นักกวี และศิลปิน ทั้งในสนามการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ยืนยันให้เห็นถึงทัศนะและมุมมองที่ถูกต้องของอิสลามต่อฮิญาบว่า ฮิญาบมิใช่เป็นตัวถ่วงความเจริญก้าวหน้าใดๆ ของสตรี แต่คือการรักษาบทบัญญัติของอิสลามอย่างถูกต้อง จะเป็นตัวช่วยในการผลักดันให้ความสามารถของสตรีนั้นโด่ดเด่นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น.
   ส่วนหนึ่งจากการปฐกถาของผู้นำสูงสุดต่อบรรดาบันฑิต 
   และนักกิจกรรมกรรมต่างๆของประเทศ
   4/7/2007

 • ปาเลสไตน์
700 /