پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آمریکا از هیچ تلاش و شرارتی برای مقابله با ملت ایران فروگذاری نکرده است

پر بیننده ترین