پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم:

عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی
مسائل مدیریتی است نه تحریم