پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کمک 4 میلیارد ریالی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند
همزمان با برگزاری همایش گلریزان ستاد دیه صورت گرفت؛

کمک 4 میلیارد ریالی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند

آخرین اخبار

فقه و احکام شرعی

افطار عمدی روزه
افطار عمدی روزه
اگر فردی به‌خاطر عذری قوی، پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفّاره چه حکمی دارد؟