İnqilabın Ali Məqamlı Rəhbərinin 25-ci Ümummilli Namaz Qurultayına müraciəti
Ali Məqamlı Rəhbər:

Hamımız namazın layiqli yerini tanımaq üçün səy göstərməliyik

Ən son yenilənmə haqda məlumat almaq üçün elektron ünvanınızı daxil edin