สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
เยาวชนและชนชั้นนำทางความคิดแห่งชาติหลายร้อยคนเข้าพบผู้นำ
เยาวชนและชนชั้นนำทางความคิดแห่งชาติหลายร้อยคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ

เมื่อใดก็ตามที่ข้อตกลงฉบับนี้ถูกฉีก เราก็จะฉีกมันให้เป็นชิ้นๆ