ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจันเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติ
ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจันเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติ

22บะฮ์มันคือการรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติยศของการปฏิวัติอิสลาม

เพื่อให้สถานะเป็นปัจจุบัน กรุณากรอกเลขสมาชิก