สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ทุกหน่วยงานต้องรีบเร่งให้การช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายอย่างเร่งด่วน
ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ทุกหน่วยงานต้องรีบเร่งให้การช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายอย่างเร่งด่วน