สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลและแขกเข้าพบท่านผู้นำ
ปาเลสไตน์จะได้รับอิสรภาพและการประกาศเมืองหลวงของอัลกุดส์เกิดขึ้นจากความไร้สามารถของพวกเขา

บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลและแขกเข้าพบท่านผู้นำ