پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

کتابخانه

احکام روزه
«روزه» در شرع مقدس اسلام آن است كه انسان در تمام روز با قصد اطاعت از فرمان خداوند از خوردن و آشاميدن و مواردی ديگر خودداری كند

سوال شرعی

جهت ارسال استفتاء کلیک کنید