دیدار نخست وزیر یونان و هیات همراه
دیدار آقای آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
[ تعداد عکس : 13 ]
دریافت آلبوم:  zip
دیدار نخست وزیر یونان و هیات همراه
دیدار آقای آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و معاون اول رییس جمهور آقای جهانگیری با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
[ تعداد عکس : 13 ]
دریافت آلبوم:  zip
دیدار نخست وزیر یونان و هیات همراه
دیدار آقای آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و هیات همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
[ تعداد عکس : 13 ]
دریافت آلبوم:  zip
دیدار نخست وزیر یونان و هیات همراه
هیات همراه نخست وزیر یونان
[ تعداد عکس : 13 ]
دریافت آلبوم:  zip
دیدار نخست وزیر یونان و هیات همراه
دیدار آقای آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و هیات همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
[ تعداد عکس : 13 ]
دریافت آلبوم:  zip
دیدار نخست وزیر یونان و هیات همراه
دیدار آقای آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و هیات همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
[ تعداد عکس : 13 ]
دریافت آلبوم:  zip

تصویر منتخب

پر بیننده ترین