پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظيم و پر شور مردمی در حرم مطهر امام خمينی(ره):

هر رأی مردم، رأی به جمهوری اسلامی و اعتماد به ساز و کار انتخابات است/ لازمه انتقاد در سخنان انتخاباتی سياه نمايی نيست

انبوه بي شمار مردم مومن و انقلابي از سراسر کشور، امروز با اجتماع عظيم و پرشور خود در حرم مطهر امام خميني(رض)، "وفاداري به امام" را به حبل المتين وحدت و سرافرازي ملت و مسئولان تبديل کردند، و با عزيز به عرش سفر کرده خود پيماني دوباره بستند.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين اجتماع کم نظير، باور امام به "خدا، مردم و خود" را زمينه ساز پيروزي، تداوم و پيشرفت مقتدرانه انقلاب اسلامي خواندند و با بيان توصيه هاي مهم انتخاباتي خطاب به مردم و نامزدها افزودند: به ياري پروردگار ملت ايران ده روز ديگر حماسه اي پرشور مي آفريند و از آزمون بزرگ 24 خرداد سرافراز و سربلند بيرون مي آيد.
حضرت آيت الله خامنه اي قيام تاريخي 15 خرداد سال 42 را، مقطع بسيار مهمي در تاريخ ايران خواندند و افزودند: بعد از بازداشت امام (ره) که پس از سخنراني ايشان در سيزده خرداد 42 روي داد ، در پانزده خرداد موج عظيمي از حرکت مردمي در تهران، قم و چند شهر ديگر براه افتاد که پيوند مستحکم مردم با روحانيت و مرجعيت را به رخ حکومت طاغوت کشيد.
رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه پيوند مردم با روحانيت ضامن پيشرفت اوج گيري و در نهايت پيروزي نهضت بود، گفتند: هنگامي که مردم وارد ميدان مي شوند و احساسات و انديشه آنها پشتوانه يک نهضت قرار مي گيرد، آن حرکت، ظرفيت ادامه يافتن و پيروز شدن را بدست مي آورد.
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به نمايان شدن چهره خشن  و بي رحم طاغوت ، در حادثه پانزده خرداد سال 42 افزودند: يکي از نکات مهم آن حادثه، سکوت مجامع و نهادهاي بين المللي مدعي حقوق بشر بود که به هيچ وجه اعتراضي از آنها شنيده نشد.
ايشان تاکيد کردند: برغم همه اين مسايل، امام خميني (ره) به تنهايي اما به پشتوانه مردم، چهره يک رهبر آسماني و معنوي، قاطع و مصمم را از خود به همه مردم و تاريخ نشان داد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به سه باور مهم امام راحل (ره) تاکيد کردند: باور به خدا، باور به مردم و باور به خود، هر سه به معني واقعي کلمه در وجود امام و تصميم امام و همه حرکت هاي ايشان تجلي داشت.
حضرت ايت الله خامنه اي افزودند: امام خميني (ره) با دل خود با مردم سخن گفت و مردم هم با جان خود به او لبيک گفتند و به وسط ميدان امدند و مردانه ايستادند و اين نهضت به تدريج به سمت پيروزي رفت و در نهايت هم بدون کمک هيچ کشوري ، به پيروزي رسيد.

رهبر انقلاب در تشريح سه باور عميق و سرنوشت ساز امام يعني باور به خدا، باور به مردم و باور به خود افزودند: امام با همه وجود به پروردگار اعتماد و به تحقق وعده ياري خدا يقين داشت و به همين علت فقط و فقط براي خدا کار و حرکت و اقدام مي کرد.
ايشان افزودند: امام به ملت نيز عميقا "اعتماد و اعتقاد" داشت و بر اين باور بود که ملت مومن باهوش و شجاع ايران اگر رهبران لايقي داشته باشد مثل خورشيد در ميدانهاي مختلف خواهد درخشيد.
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: در چشم امام، مردم عزيزترين، و دشمنانِ ملت منفورترين بودند و اين باور يکي از علل اساسي ايستادگي و مقابله امام با سلطه گراني بود که با ملت ايران، دشمني مي کردند.
رهبر انقلاب در تشريح سومين وي‍ژگي امام يعني باور به خود و اعتماد به نفس خاطر نشان کردند: امام "ما مي توانيم" را در وجود ملت زنده کرد و توانايي هاي ذاتي ملت را در عرصه هاي مختلف به بروز و ظهور رساند.
ايشان با اشاره به رفتار شجاعانه امام در مقابل رژيم مستبد پهلوي، دوران انقلاب، دفاع مقدس و مقابله با ستم گران جهاني افزودند: شجاعت، قاطعيت و اعتماد به نفسي که در گفتار و رفتار و تصميمات امام جاري بود بتدريج به ملت منتقل شد و اين ملت را به الگوي استقامت و بصيرت تبديل کرد.
رهبر انقلاب افزودند: در پرتو همين اعتماد به نفس و شجاعت بود که امام هيچگاه حتي در آخرين روزهاي حيات پر برکتشان، دچار ذره اي افسردگي و ترديد و وادادگي نشد بگونه اي که بيانيه هاي سالهاي آخر حيات ايشان، در سالهاي آخر از سخنان و مواضع امام در سالهاي آغاز نهضت، انقلابي تر و قوي تر بود.
ايشان با تشريح نتايج باور ملت ايران به شعار اساسي امام خميني يعني "ما مي توانيم" افزودند: ملت ايران در پرتو "اعتماد به نفس"، اميد و توکل به خدا، يأس و نوميدي دوران ستم شاهي را کنار گذاشت و با افتخار آفريني در عرصه هاي مختلف، خود را به نماد سرافرازي و پيشرفت تبديل کرد.
رهبر انقلاب نجات ايران از وابستگي شرم آور به آمريکا و انگليس، تبديل سران فاسد و خائن و شهوت ران به حاکمان برآمده از آراي ملت، تبديل ايران از کشوري عقب مانده به کشوري که شتاب پيشرفت علمي آن يازده برابر متوسط جهاني است و دستيابي ايران به پيشرفتهاي تحسين برانگيز در عرصه هاي سازندگي، علمي، پزشکي و آموزش عالي را از برکات حرکت عظيمي خواندند که امام راحل عظيم الشأن در پرتو باور به خدا، باور به ملت و باور به خود در ميان مردم بوجود آورد.
حضرت ايت الله خامنه اي با تاکيد بر اينکه پيشرفت ها و دستاوردهاي سه دهه اخير نبايد مايه غرور کاذب شود، خاطر نشان کردند: ما اگر خودمان را با ايران دوران طاغوت مقايسه کنيم، اين افتخارات به چشم خواهد آمد اما اگر خود را با "ايران اسلامي مطلوب" که جامعه اي همراه با عزت، رفاه، اخلاق و ايمان و معنويت است، مقايسه کنيم، قطعا راه طولاني در پيش داريم.
ايشان تاکيد کردند: اين راه طولاني اما پرافتخار با همان سه باور امام (ره) قابل پيمودن است و ملت ايران با برخورداري از جوانان مومن و با تمسک به اين سه باور، توانايي را دارد که با سرعت و شتاب لازم به قله رفيع ايران اسلامي مطلوب دست يابد.
رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه افق پيش روي ملت ايران ؟؟؟ پر از اميد است، افزودند: ملت، نقشه راه را نيزکه همان اصول امام است، در اختيار دارد.
حضرت ايت الله خامنه اي خاطر نشان کردند: اصول امام که در سخنراني هاي منتشر شده و مدون ايشان و وصيتنامه آن امام موجود است، همان اصولي است که ملت عقب افتاده و وابسته ايران را به ملتي پيشرو و سرافراز و مستقل تبديل کرد.
ايشان يک نکته را هم متذکر شدند و گفتند: کساني که نام امام را بر زبان مي آورند و به نام ايشان تمسک مي جويند بايد به اصول و "نقشه راه امام" هم اعتقاد داشته باشند، زيرا حقيقت امام تنها با اصول و مباني و نقشه راه آن عزيز قابل درک و قابل عمل مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اصول امام در زمينه هاي مختلف اصول امام در "سياست داخلي" را اينگونه بيان کردند: تکيه به راي مردم، تامين اتحاد و يکپارچگي ملت، مردمي بودن و غير اشرافي بودن حکمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت، و کار و تلاش همگاني براي پيشرفت کشور.
حضرت آيت الله خامنه اي در خصوص اصول امام در "سياست خارجي" گفتند: ايستادگي در مقابل سياست هاي مداخله گر و سلطه گر، برادري با ملت هاي مسلمان، ارتباط برابر با همه کشورها به جز کشورهايي که تيغ بر روي ملت ايران کشيده اند، مبارزه با صهيونيست، مبارزه براي ازادي فلسطين، و کمک به مظلومان و ايستادگي در برابر ظالمان، اصول امام در سياست خارجي است.
ايشان به اصول امام در عرصه "فرهنگ" نيز اشاره کردند و افزودند: اصول امام در اين بخش عبارتند از: نفي فرهنگ اباحه گري غربي، نفي جمود و تحجر، نفي رياکاري در تمسک به دين، دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام، و مبارزه با ترويج فحشا و فساد در جامعه.
رهبر انقلاب اسلامي در خصوص اصول امام در عرصه "اقتصاد" نيز گفتند: تکيه به اقتصاد ملي  و خودکفايي، عدالت اقتصادي در توليد و توزيع، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمايه داري، احترام به مالکيت و سرمايه و کار، هضم نشدن در اقتصاد جهاني و استقلال در اقتصاد ملي اصول اقتصادي امام است.
حضرت آيت الله خامنه اي تاکيد کردند: توقع هميشگي امام از مسئولان اين بود که با اقتدار و مديريت و با اداره عاقلانه و مدبرانه کشور، اين اصول را اجرايي کنند و به پيش ببرند.
ايشان با تاکيد بر اينکه، اين اصول نقشه راه امام بزرگوار است، خاطر نشان کردند: ملت ايران با ايمان راسخ و توانايي ها و استعدادهاي خود و با همت جوانان و استفاده از نقشه راه امام مي تواند راه طي شده در 34 سال گذشته را با قدرت و شتاب بيشتر ادامه دهد و به الگويي حقيقي و کامل براي ملت هاي مسلمان تبديل شود.
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه به انتخابات حساس يازدهمين دوره رياست جمهوري پرداختند و نکاتي را در اين خصوص ياداور شدند.
حضرت آيت الله خامنه اي انتخابات را مظهر هر سه باور امام دانستند و افزودند: انتخابات مظهر خداباوري است زيرا بر اساس تکليف بايد در سرنوشت کشور شرکت کرد.
ايشان خاطر نشان کردند: انتخابات مظهر مردم باوري است زيرا در انتخابات، مردم خودشان مسئولان کشور را انتخاب مي کنند.
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: انتخابات مظهر خودباوري نيز مي باشد زيرا هر رايي که در صندوق انداخته مي شود در واقع مشارکت و دخالت در سرنوشت کشور است.
حضرت آيت الله خامنه اي مهمترين موضوع در انتخابات را، ايجاد حماسه سياسي و حضور "پرشور و هيجانِ" مردم در پاي صندوق هاي راي دانستند و تاکيد کردند: هر رايي که مردم به يکي از هشت کانديداي محترم بدهند، دردرجه اول، راي به جمهوري اسلامي و راي اعتماد به ساز و کار انتخابات است.
ايشان خاطر نشان کردند: اين راي در درجه دوم ، راي به کسي است که هر فردي بر اساس نظر و انتخاب خود، او را براي آينده کشور مفيدتر تشخيص داده است.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تلاش دشمنان براي تبديل انتخابات به تهديدي بر ضد نظام، گفتند: آنها اميدوارند که انتخابات، يا سرد برگزار شود و يا اينکه بعد از انتخابات فتنه اي بوجود ايد همانگونه که در سال 88 روي داد اما دشمنان در طراحي خود اشتباه مي کنند زيرا ملت ايران را نشناخته و روز 9 دي را فراموش کرده اند.
ايشان تأکيد کردند: به توفيق الهي و بر خلاف خواست و طراحي دشمنان انتخابات 24 خرداد، فرصت بزرگ نظام جمهوري اسلامي خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: دشمنان تصور مي کنند، اکثريتي خاموش و مخالف نظام در کشور وجود دارد در حاليکه آنها 22 بهمن را از ياد برده اند که در 34 سال گذشته همواره جمعيت عظيمي در دفاع از نظام اسلامي به خيابانها امده و شعار " مرگ بر آمريکا" سر داده است.
ايشان با تاکيد بر اينکه بدخواهان ملت ايران و اتاق هاي فکر انها، براي سرد کردن فضاي انتخابات به تبليغات دروغي و بي انصافانه ايي همچون مهندسي شدن انتخابات و مشروع و آزاد نبودن آن روي آورده اند، خاطر نشان کردند: در کجاي دنيا به نامزدهاي انتخابات، از چهره هاي معروف گرفته تا افراد گمنام، اجازه داده مي شود که بطور مساوي از رسانه ملي کشور استفاده کنند.
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: در آمريکا و کشورهاي سرمايه داري، اگر نامزدهاي انتخابات عضو دو يا سه حزب نباشند و  مافياي ثروت و قدرت و شبکه صهيونيستها از آنها حمايت نکنند، به هيچ وجه امکان تبليغات ندارند.
حضرت آيت الله خامنه اي قانون را مرجع و حاکم واقعي روند انتخابات در ايران بر شمردند و تأکيد کردند: در جمهوري اسلامي تنها چيزي که بر روند وارد شدن در عرصه انتخابات حاکم است قانون است و بر طبق قانون عده اي مي توانند بيايند و عده اي نمي توانند ضمن اين که کساني که تشخيص صلاحيت مي دهند نيز بر طبق قانون مشخص هستند.
ايشان افزودند: دشمن بيروني با چشم بستن بر اين واقعيات، تبليغات دروغين انجام مي دهد و متاسفانه برخي "حنجره ها و قلم هاي بي تقوا" در داخل همان تبليغات را تکرار مي کنند.
رهبر انقلاب اسلامي تاکيد کردند: ملت ايران به توفيق الهي و با حضور خود و عزم راسخ، به همه اين ترفندها، پاسخ قاطع و کوبنده خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان درباره انتخابات خطاب به نامزدهاي انتخاباتي، چند توصيه مهم بيان کردند.
ايشان تأکيد کردند: نامزدهاي محترم از هر چيزي که مي خواهند انتقاد کنند، اما متوجه باشند که معناي انتقاد، بي انصافي، منفي بافي و سياه نمايي نيست بلکه جوهره انتقاد به معناي عزم و نيت و تلاش براي حل مشکلات و پيمودن راهي پر افتخار است.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطر نشان کردند: اگرچه رسانه هاي بيگانه با غيض و غرض ورزي سعي مي کنند اين سخنان من را به برخي نامزدها منتسب کنند اما اين حرفها متوجه نامزد يا نامزدهاي خاصي نيست بلکه متوجه همه نامزدهاست.
ايشان افزودند: لازمه انتقاد، انکار جهات مثبت نيست بنابراين کساني که مي خواهند اعتماد مردم را به خود جلب کنند نبايد برنامه ها و کارهاي زير ساختي و برجسته اي را که در اين دولت و دولتهاي چند دوره گذشته انجام شده و موجبات پيشرفت کشور را فراهم کرده، انکار کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به مشکلات اقتصادي از جمله گراني و تورم افزودند: آرزوي ملت و همه ما اين است که منتخب ملت در انتخابات 24 خرداد، حلّال مشکلات اقتصادي باشد اما نامزدها در بيان طرح هاي خود براي حل مشکلات اقتصادي، کارهاي انجام شده را نفي نکنند.
توصيه انتخاباتي ديگر رهبر انقلاب به هشت نامزد، اين بود که وعده هاي نشدني ندهند.
ايشان خطاب به نامزدها افزودند: به گونه اي حرف بزنيد که اگر خرداد سال آينده نوار حرفهاي امروز شما را پخش کردند شرمنده نشويد و با بهانه گيري گردن اين و آن نياندازيد.
حضرت آيت الله خامنه اي اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي را بسيار وسيع و فوق العاده دانستند و خاطر نشان کردند: تنها محدوديت رئيس جمهور «قانون» است که البته قانون در واقع محدود کننده نيست بلکه هدايت کننده و نشان دهنده راه صحيح حرکت است.
رهبر انقلاب اسلامي سپس از نامزدها دعوت کردند ضمن ارائه برنامه هايشان، چند قول اساسي به مردم بدهند: قول بدهند که با "عقل و درايت" و "پشتکار و ثبات قدم" عمل خواهند کرد.
قول دهند از همه ظرفيتهاي قانون اساسي براي انجام مسئوليت هاي بزرگ رياست جمهوري استفاده مي کنند و قول بدهند ضمن مديريت اوضاع کشور، به مسئله اقتصاد که به ميدان چالش تحميلي بيگانگان تبديل شده، توجه کافي خواهند کرد.
ايشان قول نامزدهاي انتخاباتي به ملت براي پرهيز از حاشيه سازي و حاشيه پردازي را ضروري برشمردند و افزودند: لازم است به ملت قول بدهيد که اگر انتخاب شديد دست اطرافيان و دوستانتان را باز نخواهيد کرد.
رهبر انقلاب قول نامزدها به مردم براي توجه کامل و پاسداري از منافع ملت در مقابل بيگانگان را، از ديگر تعهدات ضروري نامزدها خواندند و افزودند: برخي با تحليل غلط، مي گويند براي کاهش عصبانيت دشمن بايد به او امتياز داد اما اين کارِ اشتباه، عملاً به معناي ترجيح منافع بيگانگان بر منافع ملت است.
ايشان خاطر نشان کردند: عصبانيت دشمن ناشي از وجود بالنده جمهوري اسلامي و ناشي از زنده بودن راه و ياد و اهداف امام در اذهان ملت است و تنها راه مقابله با آن تلاش بي وقفه براي حل مشکلات و "ا ستقلال و اقتدار ملي" است.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان تأکيد کردند: ده روز ديگر، روز امتحان بزرگ ملت ايران است که اميدواريم به فضل پروردگار، ملت با ايجاد حماسه اي پر برکت و داراي نتايج درخشان، از اين آزمون بزرگ الهي نيز سربلند و سرافراز بيرون‌آيد.
در ابتداي اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني توليت آستان مقدس حضرت امام خميني(ره) در سخناني واقعه ي 15 خرداد سال 42 را سرآغاز نهضت امام دانست و گفت: در شروع نهضت شرايط به گونه اي بود که هيچ کس اساساً تصور نمي کرد که انقلابي با رويکردها و جهت گيري هاي ديني به دست امام شکل بگيرد و پيروز شود.
وي اتکا و باور حقيقي امام به خدا را اساس حرکت انقلابي حضرت امام توصيف کرد و افزود: امام خميني(ره) نهضت را در شرايطي آغاز کرد که اعتقاد به دين در شرق و غرب عالم در ضعيف ترين حالت خود قرار داشت.
سيد حسن خميني همچنين با اشاره به انتخابات پيش رو افزود: اميدواريم که همه ي آحاد جامعه بتوانند در اين شرايط حساس مسئوليت خود را به خوبي بشناسند و به آن عمل کنند.

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /