پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار اجتماع مردم مشهد و زائران حرم مطهر على بن موسى الرضا (ع)

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى عصر امروز در اجتماع عظيم مردم مشهد و زائران حرم مطهر على بن موسى الرضا (ع) طى سخنان مهمى بر ضرورت برنامه ريزى جامع در جهت بى نياز شدن دولت از اتكا به درآمدهاى حاصل از صدور نفت تأكيد كردند و در بخشى از سخنانشان با افشاى ماهيت تروريستى رژيم صهيونيستى، از سران جنايتكار اين رژيم به عنوان خطرناكترين و پليدترين تروريستهاى جهان نام بردند.
مقام معظم رهبرى در اين اجتماع كه در صحن مطهر امام خمينى (رض) و صحنهاى مجاور آن ترتيب يافته بود، از سال 1374 به عنوان سالى پركار و پربار ياد كردند و فرمودند: در طول سالى كه گذشت، هزاران كار بزرگ و با ارزش در سراسر كشور انجام گرفت و در زمينه مسائل علمى، اخلاقى و معنوى، آبادانى كشور، احياى ارزشهاى انقلاب اسلامى و رفع ويرانيهاى بجاى مانده از رژيم ستمشاهى و دوران جنگ تحميلى پيشرفتهاى بزرگى به دست آمد و ثروت عمومى كشور نيز افزايش يافت بنا بر اين آنچه در اين سال انجام گرفت مايه افتخار ايران اسلامى است. حضرت آيت الله خامنه اى تبليغات وسيع دشمنان اسلام را عليه ملت ايران بى ثمر و بى ارزش دانستند و فرمودند: آنچه براى ملت ما اهميت و ارزش دارد، اراده و توكل مردم به خدا، تدبير مسؤولان كشور و امانت دارى كسانى است كه براى بهروزى اين ملت برنامه ريزى مى كنند و همت خود را به حفظ ثروت كشور معطوف كرده اند . تبليغات و اقدامات دشمن عليه ايران اسلامى ثمره اى جز قوى تر شدن اراده ملت، استوارى بيشتر در ادامه راه حق خود و درخشانتر شدن اميد به آينده در دل مردم ايران ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از سخنانشان ضرورت رها شدن اقتصاد كشور از اتكا به صدور نفت را مورد تأكيد قرار دادند و فرمودند: متأسفانه قيمت و حجم توليد نفت خام امروز بسته به سياستهاى بين المللى كمپانيهاى بزرگ، غارتگران، جهانخواران و مستكبران جهان است بنا بر اين دولت ايران بايد بگونه اى برنامه ريزى كند كه هر زمان بخواهد بتواند در چاههاى نفت را ببندد و به دنيا نيز اعلام كند كه يك قطره نفت نيز صادر نخواهد كرد. ملت ايران از ثروت، منابع طبيعى و توليدات داخلى فراوانى برخوردار است و در زمينه، توليد ثروت نيز امكانات زيادى در كشور وجود دارد و دولت بايد از آن در جهت پيشرفت روزافزون بهره بردارى لازم را به عمل آورد.
مقام معظم رهبرى اتحاد و اتفاق كلمه ميان مردم را بسيار مهم و ضرورى دانستند و فرمودند: كسانى كه از زبانى گويا، قلمى توانا، افكارى فعال و دلى بيدار برخوردارند بايد پشت در پشت هم براى حفظ وحدت ملت تلاش كنند و از ابراز آنچه كه موجب احساس دوگانگى در ميان مردم مى شود بپرهيزند زيرا اتحاد و اتفاق ملت پشتوانه نيرومند مسؤولين كشور در ايستادگى هر چه محكمتر در برابر دشمنان اسلام خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اى در ادامه سخنانشان به مواضع جمهورى اسلامى ايران در قبال مسائل خارجى اشاره كردند و فرمودند: جمهورى اسلامى ايران معتقد به همكاريهاى بين المللى با دولتها و ملتها و انجام تلاشهاى مشترك است و به رغم تلاشهاى آمريكا و اسرائيل و با وجود كسانى كه مايل نيستند پيشرفت ملت ايران را ببينند، ايران اسلامى ارتباطات خود را در سطح جهان روز به روز گسترش خواهد داد و از مقابله با كسانى كه تحت تأثير آمريكا با ملت ايران دشمنى كنند باكى ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى دشمنان ملت ايران را لجوج، عنود، خبيث، رذل، فريبكار، دروغگو و خطرناك توصيف كردند و با تأكيد بر ضرورت مبارزه دولت اسلامى با دشمنان اصلى ملت ايران فرمودند: صهيونيزم و استكبار، دشمن اصلى ملت مسلمان ايران است و امروز ترجمه صحيح استكبار با دولت متجاوز، مستكبر و ياغى آمريكا تطبيق مى كند زيرا قدرت مستكبر آمريكا به منافع ملتها، خواست انسانها و مفاهيم ارزشى انسانى هيچ توجهى ندارد و با روحيه تكبر، افزون خواهى، زورگويى، خشونت، سفاكى و بيرحمى، تنها تأمين منافع خود را دنبال مى كند.
مقام معظم رهبرى رژيم غاصب و بى ريشه صهيونيستى را پليدتر از رژيم آمريكا خواندند و فرمودند: رژيم صهيونيستى براساس ظلم، آدم كشى، دروغ، فريب، سفاكى، قتل عام و پشت پازدن به ارزشهاى انسانى به وجود آمد و مهاجمان صهيونيست به دنبال قربانى شدن حقوق يك ملت، وارد فلسطين اشغالى شدند. در طول پنجاه سال گذشته تنها سركوب و كشتار دائمى و استمرار تجاوز و حمله به بيگناهان مايه حيات و بقاى دولت غاصب صهيونيست بوده است.
اسرائيل برمبناى تروريسم به وجود آمده و امروز سران اين رژيم خطرناكترين و پليدترين تروريستهاى جهان هستند اما با اين وجود رئيس جمهور آمريكا با بى شرمى تمام در برابر افكار عمومى ادعاى همكارى با اسرائيل براى مقابله با تروريسم را مطرح كرده است.
حضرت آيت الله خامنه اى ملتى به نام اسرائيل را جعلى، دروغين و فاقد هويت دانستند، و فرمودند: جمهورى اسلامى ايران بر خلاف دولتهاى ديگر و بدون ترس از آمريكا حرف حق را با صراحت و به روشنى بيان مى كند و بر بطلان رژيم صهيونيستى و حقانيت ملت فلسطين تأكيد مى ورزد. ملت مسلمان و شجاع ايران كتمان اين مسأله را كه از روشن ترين حقايق دنياست گناه مى داند و حاضر نيست وجود ملت فلسطين كه امروز رنج آوارگى را تحمل مى كند منكر شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با استناد به اعترافات محرمانه مقامات سياسى برخى از كشورها در مورد سياستهاى خصمانه آمريكا عليه ايران اسلامى فرمودند: مقامات برخى از كشورهايى كه با جمهورى اسلامى ايران ارتباطات سياسى و اقتصادى دارند اقرار كرده اند كه فشارهاى آمريكا، محاصره اقتصادى و نيز تبليغات خصمانه و رذالت آميز عناصرى از دستگاههاى قانونگذارى و اجرايى آمريكا عليه ايران اسلامى، به مسأله اسرائيل و موضع ملت ايران در قبال روند به اصطلاح صلح خاورميانه مربوط است و چرا ايران صلح خاورميانه را سازش گرگ و ميش مى نامد و حاضر نيست حكم قتل فلسطينيها را امضا كند.
مقام معظم رهبرى از ايالات متحده آمريكا به عنوان بازيچه دست صهيونيستها نام بردند و فرمودند: آمريكا با آن عرض و طول، پيشرفت علمى، ثروت، سابقه و با اهميتى كه به لحاظ سياسى، اقتصادى و نظامى در سطح دنيا براى خود قائل است امروز بازيچه دست صهيونيستهاست و براى ملت آمريكا اين يك ننگ است كه رئيس جمهور آن كشور گزارش تصميم خود را عليه جمهورى اسلامى ايران به مجمع صهيونيستهاى آمريكا ارائه دهد.
حضرت آيت الله خامنه اى در بخش ديگرى از سخنانشان اقدام اخير دستگاه قضايى آلمان عليه ايران را يك حركت زشت و نفرت انگيز و متأثر از خواست صهيونيستها برشمردند و فرمودند: دولت آلمان خود را از اين موضوع كنار كشيده است اما براى ما روشن است كه دولت آلمان بر دستگاه قضايى آن كشور تسلط و اعمال نفوذ دارد.اين اقدام در حقيقت تحت فشار صهيونيستها انجام گرفته است و دولت جمهورى اسلامى ايران و وزارت امور خارجه بايد آن را پيگيرى و حل و فصل كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى تحت تأثير قرار دادن ملت ايران را با استفاده از زور و تهديد يك تصور كاملا اشتباه خواندند و فرمودند: اين ملت با هشت سال مقاومت جوانمردانه در جنگ تحميلى و17 سال ايستادگى در برابر تهديدها و خباثتهاى دشمنان خود، به دنيا ثابت كرده است كه اين ملت را نمى توان با استفاده از زور و تهديد تحت تأثير قرار داد. ملت مسلمان و انقلابى ايران از پيچ و خمهاى خطرناكى عبور كرده است و تجربه موفق مقابله با تهديدهاى گوناگون دشمنان داخلى، ليبرالها، مخالفين با حضور با امام و ولايت و معاندين با اسلام را در اختيار دارد و امروز محكم، استوار در مواضع خود ايستاده است.
مقام معظم رهبرى به پيشرفتهاى بزرگ به دست آمده در طول سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى اشاره كردند و فرمودند: به همت مردم غيور و مسؤولان دلسوز از آغاز انقلاب اسلامى تا كنون، ايران اسلامى، نه 17 سال، بلكه دهها سال پيشرفت كرده و راهى طولانى را پيموده است و دشمنان خارجى ملت ايران به اين پيشرفتها حسد مى ورزند و از آن به خشم مى آيند. اين ملت بايد قدر خود را بداند و مسؤولين كشور نيز بايد قدر اين ملت بزرگ، با ايمان و شكست ناپذير را بدانند و مطمئن باشند كه با اتحاد كلمه و توكل به خدا هيچ قدرتى در دنيا بر ايران اسلامى فائق شود.
حضرت آيت الله خامنه اى در سخنانشان مبنا قرار گرفتن هجرت پيامبر عظيم الشأن اسلام را در سال شمسى منحصر به ملت مسلمان ايران دانستند و فرمودند: عيد نوروز كه اول سال شمسى است نيز سالگرد هجرت پيامبر اسلام و پيدايش حكومت اسلامى است و اين يك افتخار براى ملت ايران محسوب مى شود آغاز سال نو را فرصتى است كه هر كس از خود حساب بكشد و نقاط مثبت و منفى خود را مورد ارزيابى قرار دهد.
بر پايه همين گزارش پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامى، حجت الاسلام والمسلمين واعظ طبسى نماينده ولى فقيه و توليت آستان قدس رضوى در سخنان كوتاهى مقدم حضرت آيت الله خامنه اى را گرامى داشت و بر پايبندى و وفادارى مردم مشهد و استان خراسان به ارزشهاى انقلاب اسلامى تأكيد كرد
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /