پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار جمع كثيرى از كارگران، استادان، معلمان، فرهنگيان و دانشجويان

جمع كثيرى از كارگران، استادان، معلمان، فرهنگيان و دانشجويان سراسر كشور پيش از ظهر امروز (چهارشنبه) در سالروز شهادت استاد فرزانه شهيد مرتضى مطهرى در حسينيه امام خمينى (رض) با حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى ديدار كردند و با ابراز احساسات پرشور و بى شائبه آمادگى خود را براى ادامه مجاهدت و ايثارگرى در راه حفظ آرمانهاى مقدس انقلاب اسلامى مورد تأكيد قرار دادند .
در اين ديدار رهبر معظم انقلاب اسلامى، ايران اسلامى را عرصه عظمت و درخشش احكام اسلامى و جلوه هاى معنوى و مظهر رهايى و نجات بشريت دانستند و با عبادت (خواندن) هر حركت علمى، فرهنگى و كارى در خدمت نظام اسلامى و آبادانى كشور فرمودند: امروز در ايران اسلامى معلمى كه قصد تربيت شاگردانى براى خدمت به نظام را دارد و يا كارگرى كه در سنگر كار و توليدى براى رشد و آبادانى و بى نيازى كشور از بيگانگان تلاش مى كند، هر لحظه كارش عبادت و حسنه است و هر كسى كه در اين مسير كمك كند، در آن سهيم و شريك مى شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با تأكيد بر ضرورت توجه به جهتگيرى صحيح كارها در راه خدا و براى رضاى خداوند فرمودند: وقتى كه كارها تنها به قصد قربت انجام شود و جهتگيرى امور براى جلب رضاى الهى باشد، كار حرام از انسان مسلمان سر نمى زند، حركت دست او ظالمانه نخواهد بود و حركت انديشه و فكر او هم حركتى در جهت زيان انسانيت نخواهد بود و اين جهتگيرى صحيح باعث خواهد شد كه تمام مشكلات حيات بشرى اعم از جنايات، گناهان و تخلفات، شهوترانيها و فزون طلبيها به تدريج از انسان فاصله مى گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اى جهتگيرى كار و آموزش و پرورش را در نظام سلطه گر آمريكا در خدمت جنگ افروزى در جهان دانستند و فرمودند: امروز در زرادخانه هاى آمريكا نيز كار انجام مى گيرد اما از كارگر ساده تا طراحان و مديران كارخانه ها، همه و همه در خدمت جنگ افروزى و كمك به رژيمهاى غاصبى همچون اسرائيل هستند و در روزگارى در خدمت بمباران اتمى هيروشيما بودند، امروز هم اگر آمريكا از افكار عمومى نمى ترسيد، از نابودى درونى خود هراس نداشت و اگر مهارها جلوگير دولت آمريكا نبود، آمادگى داشت كه هر جاى دنيا را كه هوس كند، بمب اتم بيندازد، چون براى آنها آدم كشى كار مشكلى نيست.
مقام معظم رهبرى افزودند: در دانشكده علوم اطلاعاتى و جاسوسى آمريكا نيز معلم و شاگرد وجود دارد، اما حاصل تلاش آنها اين نيست كه از منافع ملى آمريكا در چارچوب كشور خود به شكل معقولى حفاظت كنند. اگر اين بود ما حرفى نداشتيم، اما اين آموزش و پرورش در خدمت سياه روى ترين و آلوده ترين دستها و انسانهاى سياسى دنيا است و عليه نهضتهاى آزادى بخش، كشورهاى استقلال طلب و مترقى و به نفع رژيمهاى مرتجع به كار مى رود.
مقام معظم رهبرى با اشاره به توطئه هاى گوناگون قدرتهاى سلطه گر عليه بشريت فرمودند : امروز قدرتهاى اهريمنى كه مظهر آنها آمريكا است، عليه بشريت و ارزشهاى انسانى قيام كرده اند، براى آنها جان ميليونها انسان اهميتى ندارد ، اسرائيل ظرف 16 روز دهها هزار تن از مردم لبنان را به شهادت رساند يا آواره و مجروح كرد، اما خم به ابروى استكبار جهانى نيامد. در حالى كه مثلا چنين وانمود مى كنند كه حتى تمام امكانات خود را بسيج مى كنند تا در مواردى از مرگ يك حيوان جلوگيرى كنند !
رهبر معظم انقلاب سكوت معنى دار قدرتهاى سلطه گر در مقابل بمباران شيميايى حلبچه را نمونه ديگرى از دورويى قدرتهاى سلطه گر دانستند و فرمودند: آن روز كه آمريكاييها، دستگاههاى صهيونيستى و قدرتهاى دروغگوى عالم در خدمت عراق بودند، رژيم عراق در حلبچه هزاران انسان را قربانى استفاده از سلاح شيميايى كرد و فاجعه عظيمى آفريد و تمام قدرتها نيز متوجه آن شدند اما عراق را محكوم نكردند، تنها به اين دليل كه عراق در مقابل ايران اسلامى ايستاده بود. اما دو سه سال بعد، از همين عراق، به عنوان يك غول مهيب ياد شد و قدرتها در برابرش صف آرايى كردند.
حضرت آيت الله خامنه اى خطر حاكميت استكبار بر بشريت را خطرى جدى دانستند و فرمودند: آمريكاييها امروز خود را بدون رقيب مى دانند و لذا با كمال وقاحت در سراسر دنيا راه افتاده اند و از كشورها مى خواهند كه با جمهورى اسلامى قطع رابطه كنند. البته اروپاييها و ساير كشورهاى دنيا به اين تلاشها اعتنايى نكردند.
مقام معظم رهبرى افزودند: آمريكاييها تلاش دارند تا بر بشريت بيشتر مسلط شوند و زورگويى كنند و در مسائل مهم جهانى تمام كشورها را مجبور كنند تا نظرات آنها را بپذيرند. در فلسطين، لبنان، بوسنى و هر نقطه يى از جهان كه حادثه يى است آمريكاييها دخالت مى كنند و توقع دارند تمام كشورها از آنها پيروى كنند. دولتهاى ضعيف، حقير و بى ارزش هم بر خلاف مصالح ملتهاى خود، از اين تلاشها حمايت مى كنند.
حضرت آيت الله خامنه اى به ايستادگى دولت و ملت ايران در مقابل توطئه هاى دشمنان اشاره كردند و فرمودند: امروز كدام ملت و دولت است كه در مقابل تهديدهاى روزافزون قدرتهاى شيطانى خم به ابرو نياورده است؟ كدام نظام است كه به اتكاء مردم نيرومند و سربلندش در برابر تمام تطميعها و تهديدات دشمن "نه" گفته است، امروز همه دولتها كه مسائل منطقه را مى دانند، اعتراف دارند كه تنها نظام جمهورى اسلامى است كه اين شجاعت و قدرت را دارد كه در مقابل تهديدات روزافزون دشمنان بايستد و بگويد "نه"، اين ايستادگى حتى گاهى ساير دولتها و ملتها را به هيجان و ايستادگى وامى دارد و روح ترس را از آنان دور مى كند.
مقام معظم رهبرى به تبليغات سوء راديوهاى بيگانه در مورد وضعيت نظام جمهورى اسلامى اشاره كردند و با بى ارزش دانستن اين تبليغات در برداشت و قضاوت در مورد ايران اسلامى فرمودند: امروز كشور مستقل و ملت شجاع ايران در علم، كار، تجربه، دانشگاه، مدرسه و آزمايشگاه هر چه بيشتر پيشرفت كند، تأثير عامل روانى بر ساير ملتها بيشتر خواهد شد. آنها كه ايران اسلامى را محاصره مى كنند مى خواهند كه جمهورى اسلامى نتواند از طريق رشد صنعتى، فنى و علمى بر ساير ملتها تأثيرگذارى كند اما تلاش آنها بى ثمر است و ايران اسلامى روز به روز پيشرفت كرده است.
حضرت آيت الله خامنه اى افزودند: امروز دولت خدمتگزار، رئيس جمهور فعال و عزيز ما، با همه وجود تلاش مى كنند و مردم حقيقتا پشتيبانى مى كنند و اين حمايت و پيوند ميان مسؤولين و مردم بسيار با ارزش است.
رهبر معظم انقلاب تأكيد فرمودند: به رغم تلاش دشمنان در تمام صحنه ها، وضعيت كشور رو به پيشرفت است و اين پيشرفت ملتها را اميدوار، دشمنان را خوار و ديكتاتورهاى بين المللى كه مظهر آن آمريكاست را روز به روز از اهداف پليدشان دور مى سازد و به فضل الهى و تحت توجهات حضرت ولى عصر (عج)، ايران اسلامى خورشيدى خواهد شد و بر تمام كشورها خواهد تابيد و ملتها را روح و نشاط خواهد داد.
بر پايه همين گزارش پيش از فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامى وزراى كار و امور اجتماعى و آموزش و پرورش در سخنان كوتاهى روز كارگر و روز معلم را تبريك گفتند و ياد و خاطره علامه شهيد مرتضى مطهرى را گرامى داشتند.
اين گزارش حاكى است در اين ديدار معلمان، مديران و مدرسان نمونه سال تحصيلى 75 - 74 وزارت آموزش و پرورش، گروهى از دانشجويان مراكز تربيت معلم در سراسر كشور، جمعى از دانشجويان دانشگاههاى سراسر كشور و اعضاء نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها و دانشگاه آزاد اسلامى، تشكلهاى مختلف دانشجويى در دانشگاهها: دفتر تحكيم وحدت- شوراى مركزى اتحاديه انجمنهاى اسلامى دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهها - جامعه اسلامى دانشجويان - دانشجويان شاهد و ايثارگر؛ گروهى از فرهنگيان، معلمان و مربيان تربيتى - پرورشى - فنى و حرفه اى و دانشجويان شهرهاى:اهواز - كرمانشاه - همدان - اصفهان- سنندج - شهر رى - رباط كريم - آزاد شهر- جغتاى خراسان، اعضاء ستاد سالگرد استاد شهيد آيت الله مطهرى، جمعى از كاركنان و كارگران، بسيج كارگرى كارخانجات از خانه كارگر جمهورى اسلامى ايران - سازمان مركزى تعاون روستايى و نيروى مقاومت بسيج و جامعه اسلامى كارگران حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /