پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى امروز در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى با ايشان طى سخنانى بر اهميت ارزش گذارى به مسائل فرهنگى به عنوان مسأله اول كشور تأكيد كردند و ايجاد يك ستاد مركزى مديريت فرهنگى را براى مقابله برنامه ريزى شده با تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام و هدايت دستگاههاى مسؤول كشور در مسائل فرهنگى ضرورى دانستند.
مقام معظم رهبرى در اين ديدار كه به مناسبت انتصاب اعضاى جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى انجام شد، از اعضاى قديمى اين شورا به سبب انجام كارها و تلاشهاى مخلصانه آنان در زمينه مسائل فرهنگى تقدير و تشكر كردند و افزودند: با افزايش تعداد اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، دبيرخانه اين شورا اهميت بيشترى خواهد يافت و بايد متناسب با توقعات زيادى كه از شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى رود، دبيرخانه آن نيز به صورتى فعال و با يك مديريت مباشر و كاملا ناظر در صحنه حضور داشته باشد و اينجانب از زحمات جناب آقاى ميرسليم به عنوان يك شخصيت فرهنگى و فهيم در اداره دبيرخانه اين شورا صميمانه تشكر مى كنم.
حضرت آيت الله خامنه اى در بيان اهميت مسائل فرهنگى فرمودند: اينجانب به مسائل فرهنگى بهاى زيادى مى دهم و اعتقاد راسخ دارم كه قوام يك كشور و مليت يك ملت به فرهنگ آن ملت است و بيش از هر چيز فرهنگ يك ملت وجه تمايز او را با ساير ملتها نشان مى دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى اهميت سرمايه گذارى ويژه در امور فرهنگى را براى حفظ استقلال، رسيدن به خودكفايى، تأمين رفاه عمومى، تحكيم تدين مردم و تحقق يك تمدن بزرگ اسلامى خاطر نشان كردند و فرمودند: مسأله فرهنگ را بايد مسأله اول اين كشور به حساب آورد و بدون ترديد با پشتيبانى و تقويت بنيه هاى فرهنگى، پيشرفت اين كشور در تمامى زمينه ها تضمين خواهد شد. اما اگر فرهنگ كشور اصلاح و پايه هاى آن مستحكم نشود، به احتمال زياد برنامه ريزى در همه كارها ابتر خواهد بود و به نتايج قطعى آن نمى توان اميدوار بود.
مقام معظم رهبرى حاكم بودن ايمان اسلامى و روحيه انقلابى در تمامى تصميمات فرهنگى كشور را ضرورى خواندند و فرمودند: در تمامى تصميمات فرهنگى و در هدايت و اداره امور فرهنگى بايد روحيه اسلامى و انقلابى مورد توجه قرار بگيرد. گرايش انقلابى و حركت اسلامى را نيز مى توان با يك مديريت و هدايت صحيح، دقيق و حساب شده تضمين كرد، بنا بر اين هدايت فرهنگى جامعه براساس گرايشهاى انقلابى يك ضرورت است.
حضرت آيت الله خامنه اى از تهاجم و مبارزه فرهنگى دشمنان اسلام عليه انقلاب اسلامى ايران به عنوان يك مسأله واقعى و جدى ياد كردند و فرمودند: دشمنان جمهورى اسلامى ايران باورهاى سياسى و دينى و نيز عادات حسنه ملت ما را با تكيه بر ابزارهاى فرهنگى هدف گيرى كرده اند و اين كار را بسيار دقيق انجام مى دهند و اكنون فرهنگ اسلام ناب كه انقلاب اسلامى براساس آن بنيان نهاده شده است، دقيقا هدف تهاجم دشمنان اسلام قرار دارد بنا بر اين براى مقابله اصولى و برنامه ريزى شده با اين تهاجم دشمن، لازم است مديريت متمركز و هدايت كننده اى در امور فرهنگى به وجود آيد و با توسل به ابزار و نيروى فرهنگى، تهاجم دشمن را علاج و تأثير آن را خنثى كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى بهره گرفتن از نيروهاى ارزشمند فرهنگى در كشور را براى تغذيه جامعه و دستگاههاى مسؤول از تفكرات صحيح، ضرورى خواندند و فرمودند: در تركيب جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى، تفكرات اسلامى و انقلابى بايد مورد توجه مضاعف قرار گيرد و حقيقتا براى اعتلاى آن برنامه ريزى و كار شود. ملت ايران و نظام اسلامى به مفهوم پايبندى به اصول ارزشى و اصول اسلامى و انقلابى اصولگراست و شوراى انقلاب فرهنگ بايد اصولگراترين دستگاه نظام اسلامى ايران باشد.
مقام معظم رهبرى اساس كار شوراى عالى انقلاب فرهنگى را در آينده، پافشارى بر اصول دانستند و فرمودند: مبناى كار اين تشكيلات بايد تكيه بر اصول و ارزشها باشد. اين مسأله به مفهوم تعصب، تحجر، زياده روى و انجام كارهاى بى رويه نيست، بلكه پافشارى بر اصول ارزشى متكى به يك فكر و انديشه ناب است.
حضرت آيت الله خامنه اى درك تأثير مسائل فرهنگى را در بلند مدت ممكن دانستند و فرمودند: فرهنگ مسأله بسيار مهمى است كه ضايعات آن را به تدريج و با گذشت يك زمان طولانى مى توان فهميد، بنا بر اين درمان اين ضايعات نيز به همين نسبت دشوار است. رژيمهاى ديكتاتورى و استبدادى پادشاهى در ايران، مانع از آموزش و ترويج انضباط صحيح در ميان مردم و جامعه شدند، بنا بر اين انضباط كارى و اجتماعى به عنوان دو خصوصيت اجتماعى و اخلاقى در زمره نيازهاى فرهنگى كشور است كه ايجاد آن ممارست و انجام يك كار مستمر فرهنگى را طلب مى كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى ضرورت بكار انداختن قدرت ابتكار و بروز شجاعت و شهامت در انجام كارهاى بزرگ را به عنوان يك نياز فرهنگى به معناى عام آن مورد تأكيد قرار دادند و فرمودند: اين كشور نيازمند يك تصحيح فرهنگى است و علاج مشكلات آن نيز تنها با اصلاح فرهنگى امكان پذير است، بنا بر اين بايد مسائل فرهنگى با يك ديد وسيع و عميق مورد توجه قرار گيرد و از تعهد اسلامى، روحيه انقلابى و آمادگى ملت ايران به عنوان يك فرصت ارزنده در جهت انجام اصلاحات فرهنگى و اخلاقى استفاده شود.
مقام معظم رهبرى توجه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را به ضرورت پرهيز از درگيرشدن در مسائل جزئى و دست و پاگير جلب كردند و فرمودند: از اين شورا با تركيب جديد آن، انتظار مى رود كه اولويتهاى فرهنگى را در مقاطع خاص مشخص كنند و براساس آن برنامه ريزيهاى لازم را انجام دهند. شوراى عالى انقلاب فرهنگى بايد به صورت جدى، مسائل اساسى فرهنگى را به طور دقيق و مرزبندى شده مطرح كند و آن را تا رسيدن به يك نتيجه عملى و سپس اجراى آن دنبال نمايد، زيرا هيچ يك از تصميمات شوراى عالى انقلاب فرهنگى نبايد معلق و متوقف بماند.
حضرت آيت الله خامنه اى به مطرح شدن مسائل جديد در ارتباط با گسترش دانشگاهها و افزايش بسيار زياد شمار دانشجويان اشاره كردند و فرمودند: جامعه اى كه در آينده نزديك ، بيش از دوميليون دانشجو خواهد داشت، بايد براى مسائل اخلاقى، سياسى، فكرى و نيز ازدواج آنان چاره انديشى كند و شوراى عالى انقلاب فرهنگى بايد به اين مسأله از جهات مختلف توجه نمايد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان سخنانشان از شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان مكمل دولت و مجلس ياد كردند و ضرورت اجراى تصميمات اين شورا را مورد تأكيد قرار دادند.
بر پايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبرى، حجت الاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى گزارش كوتاهى را در مورد روند عملكرد اين شورا در سال گذشته ارائه كرد.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /