پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار اعضاي شوراى عالى انقلاب فرهنگى

به مناسبت سالگرد تشكيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى، عصر امروز اعضاى اين شورا با حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى ديدار كردند.
مقام معظم رهبرى در اين ديدار طى سخنانى شوراى عالى انقلاب فرهنگى را مظهر همكارى پرورش يافتگان حوزه و دانشگاه توصيف كردند و وجود چنين مجموعه اى را براى اهتمام در مسائل فرهنگى كه مهم ترين مسائل كشور است، ضرورى دانستند.
حضرت آيت الله خامنه اى استمرار همكارى اعضاى شوراى انقلاب فرهنگى را در همه سطوح، حائز اهميت خواندند و فرمودند: نظام اسلامى نيازمند آن است كه اهل علم و فرهنگ و معرفت در حوزه ها و دانشگاهها هر چه بيشتر به هم نزديك شوند و با يكديگر همكارى كنند و هر يك ديگرى را در جهت تكامل هر چه بيشتر يارى دهند، زيرا آهنگ دورى و جدايى حوزه و دانشگاه از يكديگر براى كشور و آينده تاريخ، مسأله بسيار خطرناكى است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى همراهى و همكارى حوزه و دانشگاه را يكى از عزيزترين دستاوردهاى انقلاب دانستند و فرمودند: سالها تلاش شده بود كه دو بخش عظيم فرهنگى ، يعنى حوزه و دانشگاه از هم دور باشند و تجدد و دين دارى دو موضوع مقابل هم محسوب شوند، اما انقلاب اسلامى اين طلسم را شكست و ملت و جامعه روشنفكر ايران توانست بهترين نوع تجدد را به دست آورد. تجدد، سنتى از سنن الهى است كه براساس آن و با تفضل خداى متعال، انسان قادر مى شود با سعى و تلاش خود روز به روز به افكار و دستاوردهاى جديدى دست پيدا كند.
مقام معظم رهبرى از انقلاب اسلامى و مظاهر عينى، خارجى، ادارى و تشكيلاتى آن به عنوان بهترين شكل تجدد ياد كردند و فرمودند: اينجانب از همه كسانى كه در حوزه ها و دانشگاهها داراى نفوذ و تأثير هستند و از همه صاحبان فكر و نظر كه در حوزه ها و دانشگاهها حضور دارند، درخواست مى كنم كه همكارى حوزه و دانشگاه را قدر بدانند و آن را ارج بنهند و اين همكارى را روز به روز تقويت كنند.
حضرت آيت الله خامنه اى مسأله فرهنگ را براى هر جامعه بشرى يك مسأله حياتى دانستند و فرمودند: فرهنگ صحيح در نظام اسلامى، فرهنگى است كه با مبانى اسلامى، منطق و عقل و خرد، همسان و همگام باشد و اگر چنين فرهنگى در جامعه تحقق پيدا كند، آن جامعه به سمت رشد اقتصادى و رفاه و آزادى حركت خواهد كرد. فرهنگ صحيح و درست زمينه اى براى دست يابى هر جامعه به ثروت، علم، قدرت سياسى، آزادى و آزادمنشى است،؛اما فرهنگ منحط، رشد اقتصادى و رفاه را به فساد و تباهى، و آزادى و دمكراسى را به هرج و مرج تبديل خواهد كرد، بنا بر اين فرهنگ به مفهوم عقليت يك جامعه است و هر چه بر روى آن سرمايه گذارى شود، زياد نيست.
رهبر معظم انقلاب اسلامى، مديريت فرهنگى را براى جامعه، امرى لازم و ممكن خواندند و فرمودند: مديريت فرهنگى به مفهوم وجود يك دستگاه متفكر، مدبر و مدير است كه قادر است فرهنگ يك كشور را قانونمند و ضابطه مند سازد، بنا بر اين مديريت فرهنگى در مقابل هرج و مرج فرهنگى قرار دارد و مركز اين مديريت نيز شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.
هرج و مرج در همه بخشهاى حياتى كشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است و بر اين اساس نمى توان پذيرفت كه در يك جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد و مفسدى عرضه شود و هيچگونه مؤاخذه و مسئوليتى در قبال آن وجود نداشته باشد، زيرا چنين وضعيتى عين هرج و مرج است.
مقام معظم رهبرى، سوء استفاده از مديريت فرهنگى در نقاط مختلف دنيا و در مقاطعى از تاريخ را يادآور شدند و فرمودند: در دورانهايى از تاريخ و در كشور ايران و نيز در اروپاى قرون وسطى از مديريت فرهنگى سوء استفاده شد، كما اين كه از نام آزادى، مطبوعات، فرهنگ، دين و منابر تبليغى دين نيز سوء استفاده شده است؛ اما سوء استفاده از مديريت فرهنگى، نبايد موجب شود كه اساس اين حقيقت صحيح مورد ترديد قرار گيرد، بنا بر اين اينجانب اعتماد راسخ دارم كه امروز مسئوليت بسيار بزرگى بر دوش اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.
حضرت آيت الله خامنه اى، تهاجم فرهنگى را يك واقعيت و امرى حقيقى توصيف كردند و فرمودند: امروز ايران اسلامى تنها كشورى نيست كه تهاجم فرهنگى را يك مسأله جدى و واقعى مى داند، بلكه تمام كشورهاى غيراروپايى و غير آمريكايى حتى اروپاييها در مقابل فرهنگ مهاجم آمريكايى و بر سر مسأله فيلم و امور هنرى، فرياد برآورده اند، بنا بر اين هنگامى كه پذيرفته ايم دشمن براى مقابله با انقلاب اسلامى از حربه هاى اقتصادى، نظامى، تبليغاتى و سياسى استفاده كرده و مى كند، بايد باور كنيم كه دشمن ابزار و اهداف فرهنگى را نيز براى به زانو درآوردن انقلاب اسلامى بكار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهاجم فرهنگى دشمن به ايمان، باورها و اعتقادات مردم را كه تحت عناوين گوناگون انجام مى شود، خاطرنشان كردند و فرمودند: واقعى بودن تهاجم فرهنگى دشمن، ايجاب مى كند كه در داخل كشور، مجموعه اى از نيروهاى صاحب فكر و انديشه، خود را مسئول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بداند و شوراى عالى انقلاب فرهنگى، همان مجموعه اى است كه پيوسته بايد در حال فكر كردن، طرح ريزى، تدبير و آماده سازى، تجهيز و تكميل امكانات لازم براى مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگى دشمن باشد.
مقام معظم رهبرى با تأكيد بر عدم نگرانى از مطرح شدن افكار و نظرات مخالف فرمودند: من يك عنصر فرهنگى هستم و مطلقا از طرح فكر مخالف احساس وحشت نمى كنم و از اين كه يك فكر صد در صد غلط در جامعه مطرح شود، به هيچ وجه احساس اضطراب و نگرانى نمى كنم؛ اما بيكار بودن و كم كارى دستگاه مسئول امور فرهنگى كشور در مقابل طرح نظرات غلط و ناحق، خطرناك است و اين امر موجب نگرانى است. همچنين كسانى كه در مجموعه فرهنگى كشور قرار دارند، نبايد در تشخيص جبهه خود دچار اشتباه شوند. ما با قلع و قمع فكر و جريان غلط موافق نيستيم؛ اما ضرورى است كه صف آرايى فكرى و منطقى در مقابل آن وجود داشته باشد. خطر بزرگ آنجاست كه ما ناگهان خود را در ميان يك جريان و فكر غلط احساس كنيم و با تصور خودى بودن آن از جبهه بندى و مواجهه صحيح غافل شويم.
حضرت آيت الله خامنه اى، اختلاط صفوف و اشتباه در تشخيص مراكز و صحنه هاى درگيرى فرهنگى را يكى از بزرگترين خطرها برشمردند و فرمودند: اينجانب به شوراى عالى انقلاب فرهنگى حقيقتا اميدوارم و مديريت فرهنگى كشور بايد مراقب باشد كه ساحت او دچار اين خطر نشود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى، توجه بخشهاى مختلف آموزش عالى را به ضرورت متدين كردن جوانان دانشجو جلب كردند و فرمودند: آموزش عالى كشور بايد علاوه بر عالم كردن دانشجويان، نسبت به متدين كردن آنان اهتمام خاص داشته باشد. دست اندركاران آموزش عالى اگر بتوانند جوانان دانشجو را متدين كنند، دنيا و آخرت خود و دانشجويان را آباد كرده اند و اگر در اين زمينه كوتاهى كنند، به دنيا و آخرت خود و دانشجويان ضربه خواهند زد. تدين جوانان دانشجو مسأله بسيار مهم و لازمى است و خوشبختانه بخش عظيمى از جوانان ما بسيار متدين هستند، اما مسئولان آموزش عالى كشور، به كمتر از صد در صد نبايد قانع شوند وبايد با هر چه در راه متدين كردن دانشجويان ايجاد مزاحمت و اخلال مى كند ، برخورد شود و به نحو مقتضى جلوى آن گرفته شود.
مقام معظم رهبرى در بخش ديگرى از سخنانشان، وجود مطبوعات و انتقال مطالب ضرورى را به مردم، حائز اهميت دانستند و فرمودند: در دنياى غرب كه به آزادانديشى و آزاديخواهى مشهور است، مطبوعات آمريكايى نسبت به جهتگيريهاى خاصى تعصب محض دارند و با روشهاى تبليغى هوشمندانه در نوشتن، انتخاب مطلب و جهتگيريها به شدت مراقب و متعصب اند و در بسيارى از مطبوعات بيگانه، صهيونيزم و اسرائيل جزو مقدسات محسوب مى شود، بنا بر اين به صرف اين كه مطبوعات ركنى از اركان آزادى و حقوق مردم است، نمى توان هر چه در امر مطبوعات و ميدان كار مطبوعاتى مى گذرد، قبول كرد و خطرهاى واضح فرهنگى را كه بر ضد ذهن و دين و ايمان مردم وجود دارد، و پيوسته در حال تقويت است، ناديده گرفت.
حضرت آيت الله خامنه اى در پايان سخنانشان وجود شخصيتهاى فرهنگى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى و در راس آن وجود شخصيت حوزه اى و دانشگاهى رئيس جمهورى را براى فرهنگ كشور بسيار مغتنم دانستند و ابراز اميدوارى كردند كه در برنامه سوم توسعه نيز اهتمام ويژه اى به مسائل فرهنگى كشور مبذول شود.
بر پايه همين گزارش در اين ديدار، پيش از سخنان مقام معظم رهبرى، حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى و رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى طى سخنان كوتاهى بر لزوم تدوين سياستهاى كلان كشور و از جمله تدوين سياستهاى كلان فرهنگى تأكيد كرد و گفت: اين شورا در عرصه هاى علمى، آموزشى و فرهنگى اين امر مهم را در دستور كار خود قرار داده است.
آقاى خاتمى، پيگيرى و اجراى سياستهاى تدوين شده را ضرورى خواند و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را حلقه واسط ميان سياستهاى كلى فرهنگى و دستگاههاى اجراكننده اين سياستها توصيف كرد.
آقاى خاتمى با بيان سالروز شهادت دانشجويان بسيجى در حماسه هويزه در شانزدهم دى ماه 1358 گفت: ويژگى حماسه شانزدهم دى ماه در اين است كه با نام دانشگاه و دانشجو عجين است و نشان مى دهد كه حضور نسل دانشجو در عرصه هاى مختلف و از جمله عرصه دفاع مقدس منشاء خير بوده است و ما اميدواريم كه علم و ايمان در خدمت پيشبرد جامعه و اهداف انقلاب اسلامى قرار گيرد.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /