پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

نماز جمعه‌ تاسوعاي‌ حسيني‌ به‌ امامت‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي

نماز جمعه‌ اين‌ هفته‌ تهران‌ همزمان‌ با تاسوعاي‌ حسيني‌ با حضور پرشور عزاداران‌ ابي‌ عبدالله‌ الحسين‌ (ع‌) در دانشگاه‌ تهران‌ و خيابانهاي‌ اطراف‌ آن‌، به‌ امامت‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و امام‌ جمعه‌ تهران‌ برگزار شد.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ در خطبه‌ اول‌ نماز به‌ تشريح‌ اهداف‌ نهضت‌ عظيم‌ حسيني‌ پرداختند و حركت‌ بر عليه‌ جهل‌ و زبوني‌ انسان‌ را مهمترين‌ هدف‌ قيام‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) برشمردند.
امام‌ جمعه‌ تهران‌، نهضت‌ حسيني‌ را از دو نگاه‌ قابل‌ ارزيابي‌ دانستند و فرمودند: يك‌ نگاه‌، نگاه‌ حركت‌ ظاهري‌ حسين‌ بن‌علي‌ است‌ كه‌ حركت‌ عليه‌ يك‌ حكومت‌ فاسد، منحرف‌، ظالم‌ و سركوبگر يزيد است‌ و نگاه‌ دوم‌ كه‌ در واقع‌ باطن‌ اين‌ حركت‌ نهضت‌ است‌، حركت‌ بر عليه‌ جهل‌ و زبوني‌ انسان‌ است‌.
رهبر فرزانه‌ انقلاب‌ افزودند: در حقيقت‌، امام‌ حسين‌ گرچه‌ با يزيد مبارزه‌ مي‌كند اما مبارزه‌ گسترده‌ و تاريخي‌ امام‌ حسين‌ با جهل‌، پستي‌، گمراهي‌، زبوني‌ و ذلت‌ انسان‌ است‌.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌، انحراف‌ حكومت‌ اسلامي‌ 50 سال‌ پس‌ از تأسيس‌ آن‌ را از مهمترين‌ دلايل‌ قيام‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) عنوان‌ كردند و فرمودند: وقتي‌ پيامبر(ص‌) از دنيا رفت‌ ، حكومت‌ اسلامي‌ يك‌ حكومت‌ مستقري‌ بود كه‌ مي‌توانست‌ الگوي‌ همه‌ بشريت‌ در طول‌ تاريخ‌ باشد و اگر آن‌ حكومت‌ با همان‌ جهت‌ ادامه‌ پيدا مي‌كرد، بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌، تاريخ‌ عوض‌ مي‌شد و دنياي‌ سرشار از عدالت‌ و پاكي‌ و راستي‌ و معرفت‌ و محبت‌ كه‌ قرار بود قرنها بعد از آن‌ در زمان‌ ظهور امام‌ زمان‌ پديد آيد، همان‌ زمان‌ تحقق‌ مي‌يافت‌ و فرجام‌ كار بشري‌ و زندگي‌ حقيقي‌ انسان‌ مدتها جلو مي‌افتاد، اما اين‌ كار به‌ دلايلي‌ نشد.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ افزودند: خصوصيت‌ حكومت‌ پيامبر اين‌ بود كه‌ به‌ جاي‌ ابتناي‌ بر ظلم‌، پايه‌ آن‌ بر عدالت‌ استوار بود، به‌جاي‌ شرك‌ و تفرقه‌ فكري‌ انسان‌ متكي‌ بر توحيد و تمركز در عبوديت‌ ذات‌ مقدس‌ پروردگار بود، به‌ جاي‌ جهل‌، بر علم‌ و معرفت‌ تكيه‌ داشت‌ و به‌ جاي‌ كينه‌ورزي‌ انسانها متكي‌ بر محبت‌، ارتباط و رفق‌ و مدارا بود و اين‌ يعني‌ حكومتي‌ كه‌ ظاهر و باطن‌ آن‌ آراسته‌ است‌.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ تصريح‌ كردند: انساني‌ كه‌ در چنين‌ حكومتي‌ پرورش‌ مي‌يابد، انساني‌ با تقوا، پاكدامن‌، عالم‌، با بصيرت‌، فعال‌، پرنشاط و رو به‌ كمال‌ است‌.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ يادآور شدند: با گذشت‌ 50 سال‌ از دوران‌ پيامبر، تنها اسم‌ اسلام‌ بر حكومت‌ ماند و نام‌ آن‌ اسلامي‌ بود اما در باطن‌ اثري‌ از آن‌ وجود نداشت‌. به‌ جاي‌ حكومت‌ عدل‌، حكومت‌ ظلم‌ بر سر كارامد، بجاي‌ برادري‌ و برابري‌، تبعيض‌ و دودستگي‌ و شكاف‌ طبقاتي‌ به‌ وجود آمد و بجاي‌ معرفت‌، جهل‌ حاكم‌ شد و سلطنت‌ جاي‌ امامت‌ را گرفت‌.
ايشان‌، امامت‌ و سلطنت‌ را "دو نقطه‌ مقابل‌ يكديگر" و از نظر ماهيتي‌ كاملا مغاير، متفاوت‌ و حتي‌ ضد هم‌ معرفي‌ كردند و فرمودند: امامت‌ يعني‌ پيشوايي‌ روحي‌ و معنوي‌ و پيوند عاطفي‌ و اعتقادي‌ با مردم‌ در حالي‌ كه‌ سلطنت‌ يعني‌ تسلط با زور و قدرت‌ و فريب‌ بر جامعه‌ بدون‌ هيچگونه‌ علقه‌ معنوي‌، عاطفي‌ و ايماني‌ با مردم‌. امامت‌ يك‌ حركت‌ در ميان‌ امت‌، براي‌ امت‌ و در جهت‌ خير امت‌ است‌، در حالي‌ كه‌ سلطنت‌ يك‌ سلطه‌ مقتدرانه‌ بر عليه‌ مصالح‌ مردم‌ است‌ كه‌ منافع‌ طبقات‌ خاص‌ و ثروت‌اندوزي‌ و شهوت‌ راني‌ گروه‌ حاكم‌ را تضمين‌ مي‌كند.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ فرمودند: يزيد حكومت‌ اسلامي‌ را به‌ سلطنت‌ تبديل‌ كرد.
او نه‌ با مردم‌ ارتباط داشت‌، نه‌ علم‌ داشت‌، نه‌ پرهيزكاري‌ و پاكدامني‌ و پارسايي‌، او نه‌ سابقه‌ جهاد در راه‌ خدا داشت‌، نه‌ ذره‌اي‌ به‌ معنويات‌ اسلام‌ اعتقاد داشت‌، نه‌ رفتار او رفتار يك‌ مؤمن‌ بود و نه‌ گفتار او، گفتار يك‌ حكيم‌. او هيچ‌ چيزش‌ شباهتي‌ به‌ پيغمبر نداشت‌.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌، اين‌ امر را موجب‌ قيام‌ حسين‌ بن‌ علي‌ (ع‌) كه‌ "در واقع‌، امامي‌ است‌ كه‌ بايد جاي‌ پيامبر قرار بگيرد"، دانستند و افزودند: "به‌ تحليل‌ ظاهري‌ اين‌ قيام‌ كه‌ نگاه‌ كنيم‌، مي‌بينيم‌ قيام‌ عليه‌ حكومت‌ فاسد و ضد مردمي‌ يزيد است‌ اما در باطن‌، يك‌ قيام‌ براي‌ ارزشهاي‌ اسلامي‌، معرفت‌، ايمان‌، عزت‌ و نجات‌ مردم‌ از فساد، زبوني‌، پستي‌ و جهالت‌ است‌." خطيب‌ نماز جمعه‌ تهران‌، قيام‌ امام‌ حسين‌ را داراي‌ دو نتيجه‌ احتمالي‌ دانستند و فرمودند: يك‌ نتيجه‌ احتمالي‌ از مبارزه‌ امام‌ آن‌ بود كه‌ بتواند بر حكومت‌ يزيد، پيروز و قدرت‌ را از چنگ‌ كساني‌ كه‌ با قدرت‌ بر سر مردم‌ مي‌كوبيدند و سرنوشت‌ آنان‌ را تباه‌ مي‌كردند، خارج‌ كند و حكومت‌ را در مسير صحيح‌ خود بيندازد. اگر اينطور مي‌شد، مسير تاريخ‌ به‌ نفع‌ استقرار حاكميت‌ واقعي‌ اسلام‌ در همان‌ زمان‌ تغيير مي‌يافت‌.
ايشان‌ افزودند: وجه‌ ديگر اين‌ بود كه‌ امام‌ نتواند به‌ هر دليل‌ پيروزي‌ سياسي‌ و نظامي‌ را به‌ دست‌ آورد. آن‌ وقت‌، امام‌ حسين‌ (ع‌) نه‌ با زبان‌ بلكه‌ با خون‌، مظلوميت‌ و با زباني‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ را تا ابد فراموش‌ نخواهد كرد، حرف‌ خود را مثل‌ يك‌ جريان‌ مداوم‌ غيرقابل‌ انقطاعي‌ به‌ جريان‌ مي‌اندازد. حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ فرمودند: به‌ خاطر كوتاهي‌ ديگران‌، مقصود اول‌ حاصل‌ نشد اما امام‌ (ع‌) به‌ مقصود خود رسيد يعني‌ چيزي‌ كه‌ هيچ‌ قدرتي‌ نمي‌توانست‌ آن‌ را از امام‌ بگيرد و آن‌، قدرت‌ رفتن‌ در ميدان‌ شهادت‌ و تقديم‌ جان‌ و عزيزان‌ بود.
خطيب‌ نماز جمعه‌ تهران‌، همين‌ ويژگي‌ را موجب‌ شناخت‌ بيش‌ از پيش‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) در جهان‌ عنوان‌ كردند و فرمودند: امروز بيش‌ از گذشته‌، حسين‌ بن‌ علي‌ در دنيا شناخته‌ شده‌ است‌. متفكران‌، روشنفكران‌ و آنها كه‌ بي‌غرضند، وقتي‌ به‌ تاريخ‌ اسلام‌ و ماجراي‌ امام‌ حسين‌ برمي‌خورند، احساس‌ غرور مي‌كنند.
ايشان‌ افزودند: آنها كه‌ اسلام‌ را نمي‌شناسند اما مفاهيم‌ آزادي‌، عدالت‌ عزت‌ و ارزشهاي‌ والاي‌ انساني‌ را مي‌فهمند، امام‌ حسين‌ را امام‌ خود در آزاديخواهي‌، عدالت‌طلبي‌ و در مبارزه‌ با بديها، زشتيها و جهل‌ و زبوني‌ انسان‌، مي‌يابند.
ولي‌ امر مسلمين‌، ريشه‌ تمامي‌ مشكلات‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ امروز بشر را "جهل‌" و "زبوني‌" خواندند و فرمودند: ضربه‌هاي‌ سياسي‌، نظامي‌ و اقتصادي‌، كه‌ به‌ بشر وارد شده‌ است‌ ريشه‌ در جهل‌ يا زبوني‌ دارد. يا نمي‌دانند و جهالت‌ دارند يا اگر معرفت‌ و شناخت‌ دارند خود را ارزان‌ فروخته‌ و جاي‌ آن‌، زبوني‌، پستي‌ و دنائت‌ را خريده‌اند.
ايشان‌ تسليم‌ شدن‌ در مقابل‌ صاحبان‌ زر و زور را ناشي‌ از عدم‌ شناخت‌ انسان‌ از ارزش‌ خود بيان‌ كردند و افزودند: خيلي‌ از سياستمداران‌ دنيا خود را فروخته‌اند . عزت‌ فقط اين‌ نيست‌ كه‌ آنان‌ روي‌ تخت‌ سلطنت‌ يا رياست‌ بنشينند چه‌ بسا، فردي‌ روي‌ تخت‌ سلطنت‌ نشسته‌ و به‌ هزاران‌ نفر زور مي‌گويد اما در عين‌ حال‌، زبون‌ و اسير يك‌ مركز و يك‌ قدرت‌ ديگر و اسير تمايلات‌ نفساني‌ خويش‌ است‌. آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ افزودند: قبل‌ از انقلاب‌ مردم‌ مي‌بايست‌ در مقابل‌ حكومتي‌ خم‌ مي‌شدند و تعظيم‌ مي‌كردند كه‌ خود زبون‌ و تسليم‌ ديگران‌ بود و هر زمان‌ سفير آمريكا مي‌خواست‌ مي‌توانست‌ هر مسأله‌اي‌ را به‌ شاه‌ ديكته‌ كند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ فرمودند: امروز كسي‌ نمي‌تواند ادعا كند كه‌ دستگاههاي‌ سياسي‌ ايران‌ از هيچ‌ قدرتي‌ در دنيا فرمان‌ مي‌برد. امروز همه‌ دنيا عزت‌ و عظمت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را قبول‌ دارند.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ در پايان‌ خطبه‌ اول‌ نماز در مورد دو خصوصيت‌ بصيرت‌ و وفاداري‌ حضرت‌ ابوالفضل‌ العباس‌ (ع‌) سخن‌ گفتند و در اين‌ زمينه‌ به‌ بيان‌ مصيبت‌ واقعه‌ كربلا پرداختند.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ در ابتداي‌ خطبه‌ دوم‌ به‌ جايگاه‌ وحدت‌ ملي‌ و امنيت‌ ملي‌ به‌ عنوان‌ نياز امروز ملت‌ و جامعه‌ اشاره‌ كردند و با تبيين‌ شرايط جامعه‌ و اوضاع‌ بين‌المللي‌ و ضرورت‌ توجه‌ مسؤولان‌ و مردم‌ به‌ اين‌ دو شعار مهم‌، گفتند: اگر وحدت‌ ملي‌ و امنيت‌ ملي‌ تأمين‌ شود دولت‌ نيز فرصت‌ خواهد يافت‌ تا وظايف‌ بزرگ‌ خود را به‌ انجام‌ رساند و برنامه‌هاي‌ سازنده‌اش‌ را اجرا كند.
ايشان‌ فرمودند: اگر اختلافات‌ و جنجالها و تشنجهاي‌ سياسي‌ جايگزين‌ امنيت‌ و وحدت‌ در جامعه‌ شود، اولين‌ مجموعه‌اي‌ كه‌ از اين‌ فضا متضرر خواهد شد، دولت‌ است‌ . دولت‌ در چنين‌ فضايي‌ قادر به‌ انجام‌ وظايفش‌ نخواهد شد و وضعيت‌ جوانان‌ و تمامي‌ كساني‌ كه‌ تشنه‌ اقدامات‌ دستگاههاي‌ مسؤول‌ كشور هستند، اصلاح‌ نخواهد شد.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با تأكيد بر ضرورت‌ حفظ وحدت‌ ملي‌ خاطرنشان‌ كردند: وحدت‌ ملي‌ و امنيت‌ ملي‌ دو شعار براي‌ جامعه‌ امروز ما است‌. اما روي‌ شعار وحدت‌ ملي‌ تأكيد بيشتري‌ دارم‌، اگر وحدت‌ نباشد امنيت‌ ملي‌ نيز به‌ خطر مي‌افتد.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌، سپس‌ به‌ تشريح‌ واژه‌ وحدت‌ ملي‌ پرداختند و گفتند: وحدت‌ ملي‌ به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ همه‌ مردم‌ يك‌نوع‌ فكر كنند و سليقه‌ يا حزب‌ سياسي‌ خاصي‌ حاكم‌ باشد ، بلكه‌ مفهوم‌ آن‌، پرهيز و نبود تفرقه‌، نفاق‌، درگيري‌ و كشمكش‌است‌.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ خاطرنشان‌ كردند: يكي‌ از مواردي‌ كه‌ وحدت‌ ملي‌ را خدشه‌دار مي‌كند، مفاهيم‌ شبهه‌انگيزي‌ است‌ كه‌ دائما به‌ فضاي‌ فكري‌ مردم‌ پرتاب‌ مي‌شود. اين‌ مفاهيم‌ گاهي‌ اختلافات‌ غير لازم‌ را در جامعه‌ ايجاد مي‌كند كه‌ تنها به‌ سود دشمنان‌ است‌ و گاهي‌ احتمال‌ داده‌ مي‌شود كه‌ دشمنان‌ در ايجاد آنها دست‌ دارند.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ در بخش‌ ديگري‌ از سخنان‌ خود با تبيين‌ مفاهيم‌ خشونت‌ در فرهنگ‌ اسلامي‌ تصريح‌ كردند كه‌ خشونت‌ غير قانوني‌ كه‌ فردي‌ خودسر و خود راي‌، بر خلاف‌ قانون‌ به‌ آن‌ دست‌ بزند، جنايت‌ و امري‌ زشت‌ است‌.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در جمع‌ هزاران‌ نمازگزار تهراني‌ در دانشگاه‌ تهران‌ فرمودند: اسلام‌، استفاده‌ از خشونت‌ را اصل‌ قرار نداده‌ اما در موارد قانوني‌، اعمال‌ خشونت‌ را نفي‌ نكرده‌ است‌.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ به‌ مباحث‌ برخي‌ روزنامه‌ها درباره‌ خشونت‌ اشاره‌ كردند و با تقسيم‌بندي‌ خشونت‌ در دو قالب‌ قانوني‌ وغير قانوني‌، اظهار داشتند: خشونت‌ قانوني‌ كه‌ در مقابل‌ انسانهاي‌ بي‌قانون‌ و متجاوز اعمال‌ مي‌شود، خشونتي‌ بد نيست‌ چراكه‌ در غير اين‌ صورت‌ تجاوز و متجاوز در جامعه‌ زياد مي‌شود.
ايشان‌ با استناد به‌ آياتي‌ از قرآن‌ كريم‌ درباره‌ استفاده‌ يا عدم‌ استفاده‌ از خشونت‌ گفتند: اسلام‌ دين‌ جامعي‌ است‌ و يك‌ بعدي‌ نيست‌، آنجا كه‌ در مقابل‌ تجاوز، زور و اغتشاش‌گر و تعدي‌ از قانون‌ قرار مي‌گيرد، استفاده‌ از خشونت‌ و قاطعيت‌، تجويز مي‌شود.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ مرز استفاده‌ و عدم‌ استفاده‌ از خشونت‌ را قانون‌ دانستند و فرمودند: مرزي‌ كه‌ اسلام‌ معين‌ مي‌كند نحوه‌ قانوني‌ يا غير قانوني‌ نبودن‌ اعمال‌ خشونت‌ است‌. خشونت‌ قانوني‌ نه‌ فقط خوب‌ بلكه‌ لازم‌ است‌ و خشونت‌ غير قانوني‌ نه‌ تنها بد بلكه‌ جنايتي‌ است‌ كه‌ بايد با آن‌ مقابله‌ شود.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ به‌ نقش‌ دشمنان‌ در ايجاد شكاف‌ و دودستگي‌ در ميان‌ مردم‌ با بهره‌گيري‌ از برخي‌ مباحث‌ درون‌ جامعه‌ پرداختند و در خصوص‌ موضوع‌ خشونت‌ كه‌ اخيرا در برخي‌ از روزنامه‌ها به‌ آن‌ پرداخته‌ مي‌شود، گفتند: اين‌ بحث‌ كه‌ گاهي‌ حتي‌ با تحريف‌ سخنان‌ بزرگان‌ انجام‌ مي‌گيرد، جدل‌ ندارد البته‌ دشمناني‌ كه‌ مايلند مردم‌ درگير اين‌ بحثها شوند دنبال‌ اهداف‌ خاصي‌ هستند. آنان‌ حتي‌ با اعمال‌ خشونت‌ قانوني‌ نيز در كشور مخالفند و مي‌خواهند اگر كسي‌ در جامعه‌ اغتشاش‌ به‌ راه‌ انداخت‌ و امنيت‌ جامعه‌ را با خطر مواجه‌ ساخت‌، در مقابل‌ او سكوت‌ شود.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ شيوه‌ دوگانه‌ صاحبان‌ رسانه‌هاي‌ استكباري‌ در عمل‌ و تبليغات‌ اشاره‌ كردند و فرمودند: صاحبان‌ رسانه‌هاي‌ استكباري‌ كه‌ پيوسته‌ شعار مدارا و ضد خشونت‌ سر مي‌دهند در عمل‌ همگان‌ شاهدند كه‌ خشن‌ترين‌ خشونتها را در مقابله‌ با ملل‌ جهان‌ از جمله‌ در فلسطين‌ و لبنان‌ اعمال‌ مي‌كنند.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌، به‌ شهادت‌ شهيد اسدالله‌ لاجوردي‌ و نحوه‌ انعكاس‌ خبر ترور اين‌ شهيد بزرگوار در امپراتوري‌ خبري‌ استكبار جهاني‌ اشاره‌ كردند و گفتند: هنگامي‌ كه‌ شهيد لاجوردي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مجاهدان‌ و چهره‌هاي‌ درخشان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ترور شد و به‌ فيض‌ شهادت‌ نائل‌ آمد يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ آلماني‌ نوشت‌ كه‌ ترور لاجوردي‌، ترور نيست‌. آنها حتي‌ عنوان‌ ترور را عوض‌ كردند، اين‌ نحوه‌ برخورد امپراتوري‌ خبري‌ استكبار است‌.
ايشان‌ با تأكيد بر حفظ استقلال‌ بويژه‌ استقلال‌ فكري‌، به‌ بيان‌ ترفندهاي‌ تبليغاتي‌ رسانه‌هاي‌ استكباري‌ پرداختند و فرمودند: رسانه‌هاي‌ استكباري‌ امروز مبارزه‌ مردم‌ فلسطين‌ و لبنان‌ را در تبليغات‌ خود نمودي‌ از تروريسم‌ نشان‌ مي‌دهند اما در مقابل‌، يورش‌ جنايتكاران‌ صهيونيست‌ به‌ روستاهاي‌ لبنان‌ و كشتار مسلمانان‌ و ويران‌ كردن‌ خانه‌هاي‌ آنان‌ را نمودي‌ از تروريسم‌ تلقي‌ نمي‌كنند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ كه‌ بياناتشان‌ با شعارهاي‌ نمازگزاران‌ تأييد مي‌شد، تأكيد كردند: جوانان‌، مؤمنين‌ و متدينين‌ ايراني‌ اهل‌ خشونت‌ نيستند اما آنجا كه‌ قانون‌ از آنها اعمال‌ خشونت‌ را بخواهد، دريغ‌ نخواهند كرد.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ به‌ صدور حكم‌ قتل‌ برخي‌ افراد از سوي‌ پيامبر(ص‌) در صدر اسلام‌ و صدور حكم‌ ارتداد سلمان‌ رشدي‌ از سوي‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) اشاره‌ كردند و فرمودند كه‌ پيامبر و حضرت‌ امام‌ اين‌ احكام‌ را "درگوشي‌" به‌ كسي‌ نگفتند، امام‌ در قضيه‌ رشدي‌ مرتد صريحا گفت‌ كه‌ هر كس‌، رشدي‌ را پيدا كرد او را بكشد.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ تصريح‌ كردند: امروز هم‌ رهبري‌ اگر طبق‌ احكام‌ اسلام‌ يك‌ جا تكليفش‌ اقتضا كند، علني‌ اين‌ موضوع‌ راخواهد گفت‌ و مخفيانه‌ و "درگوشي‌" نيست‌.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌، توجه‌ مردم‌ را به‌ حضور و آمادگي‌ دشمن‌ براي‌ بهره‌گيري‌ از فرصتها معطوف‌ كردند و فرمودند: متأسفانه‌ امروز گروهي‌ نسبت‌ به‌ بيان‌ واژه‌ دشمن‌، حساس‌ شده‌اند، اما دشمن‌ وجود دارد و نمي‌شود او را ناديده‌ گرفت‌ و يقينا ملتي‌ كه‌ اسلحه‌ و توطئه‌ دشمنانش‌ را نبيند، ستايش‌ نخواهد شد.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌، غفلت‌ و كوتاهي‌ را دو عنصر اساسي‌ در موفقيت‌ برنامه‌ها و طرحهاي‌ دشمنان‌ دانستند و تصريح‌ كردند: دشمن‌ هست‌، خود او مي‌گويد كه‌ ما براي‌ براندازي‌ شما بودجه‌ و راديو اختصاص‌ داده‌ايم‌، در چنين‌ شرايطي‌ سخن‌ گفتن‌ از نبود دشمن‌، ساده‌ لوحي‌ است‌ اما اگر ما بيدار باشيم‌ و غفلت‌ و اشتباه‌ نكنيم‌، دشمن‌ نمي‌تواند در رسيدن‌ به‌ اهداف‌ و خواسته‌هايش‌، موفق‌ شود.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ در ادامه‌ سخنانشان‌، مفهوم‌ اصلاحات‌ را از ديدگاه‌ اسلام‌ و انقلاب‌ تبيين‌ كردند و فرمودند: حرف‌ قاطع‌ در زمينه‌ اصلاحات‌ اين‌ است‌ كه‌ اصلاحات‌، يا اصلاحات‌ اسلامي‌، انقلابي‌ و ايماني‌ است‌ كه‌ همه‌ مسؤولان‌ كشور، مردم‌ مؤمن‌ و همه‌ صاحبنظران‌ با آن‌ موافقند و يا اصلاحات‌، اصلاحات‌ آمريكايي‌ است‌ كه‌ همه‌ مسؤولين‌ كشور، مردم‌ مؤمن‌ و آحاد هوشيار ملت‌ با آن‌ مخالفند.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ با افشاي‌ نقش‌ دشمن‌ در شبهه‌افكني‌ پيرامون‌ اين‌ مفهوم‌ فرمودند: تبليغات‌ امپراطوري‌ خبري‌ دشمن‌ باشبهه‌افكني‌ و غبارآلود كردن‌ فضاي‌ كشور در صدد است‌ تا كاري‌ كند كه‌ عده‌اي‌ با طرح‌ شعار اصلاحات‌ و عده‌ ديگري‌ با نفي‌ آن‌ در مقابل‌ يكديگر بايستند.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ايجاد اصلاح‌ در ميان‌ امت‌ و كشور اسلامي‌ را شعار اصولي‌ و اساسي‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) برشمردند و با بيان‌ مواردي‌ از اصلاحات‌ ضروري‌ در كشور فرمودند: اصلاح‌، مفهومي‌ جز تبديل‌ خرابي‌، نارسايي‌ و فساد به‌ يك‌ وضعيت‌ صحيح‌ ندارد و انقلاب‌ در اصطلاح‌ اسلامي‌ آن‌، خود يك‌ اصلاح‌ بزرگ‌ است‌ زيرا ادامه‌ و تداوم‌ اصلاحات‌ در ذات‌ و هويت‌ انقلاب‌ نهفته‌ است‌ و يك‌ ملت‌ انقلابي‌، هوشيار و شجاع‌، پيوسته‌ در صدد بر طرف‌ كردن‌ و اصلاح‌ فسادهايي‌ است‌ كه‌ در طول‌ زمان‌ و بر اثر غفلتها، سوء مديريتها، سوء تدبيرها و تجاوزها به‌ وجود آمده‌اند.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ اصلاحات‌ را مستلزم‌ انقلاب‌ و هر جامعه‌ انساني‌ دانستند و فرمودند: از آغاز انقلاب‌ تا كنون‌ همه‌ مردم‌ آرزو داشتند كه‌ اصلاحات‌ به‌ وجود آيد و هر كس‌ نيز به‌ قدر همت‌ خود در اين‌ زمينه‌ كار كرده‌ است‌ و من‌ مي‌دانم‌ كه‌ مسؤولان‌ دولت‌ كنوني‌ و از جمله‌ رئيس‌ جمهور محترم‌ كه‌ شعار اصلاحات‌ را داده‌اند چه‌ مقصودي‌ را دنبال‌ مي‌كنند. آنها خواهان‌ اصلاحات‌ اسلامي‌ و انقلابي‌ هستند و بديهي‌ است‌ كه‌ در جامعه‌ ما مواردي‌ وجود دارد كه‌ بايد اصلاح‌ شود.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ بر ضرورت‌ اصلاح‌ اداري‌، اقتصادي‌، قضايي‌ و امنيتي‌ در كشور تأكيد كردند و فرمودند: مقررات‌ دستگاه‌ اداري‌ كشور بايد عادلانه‌ و براي‌ همه‌ يكسان‌ باشد و رشوه‌ و ارتشاء در آن‌ وجود نداشته‌ باشد، چه‌ در غير اين‌ صورت‌ فساد است‌ و بايد اصلاح‌ شود.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ ضرورت‌ مشروع‌ بودن‌ راههاي‌ كسب‌ ثروت‌ و اهميت‌ برخورد با ثروتهاي‌ باد آورده‌ و غير مشروع‌ را مورد تأكيد قرار دادند و با بيان‌ مواردي‌ از فساد كه‌ بايد اصلاح‌ شود فرمودند: ايجاد امتيازات‌ انحصاري‌ در جامعه‌ كه‌ مانع‌ از استفاده‌ همگان‌ از فرصتهاي‌ برابر مي‌شود، نبود امنيت‌ شغلي‌ و ثبات‌ مقررات‌، فراهم‌ نبودن‌ فرصت‌ كار و تلاش‌ براي‌ آحاد مردم‌، وجود گرايش‌ مصرفي‌ رو به‌ رشد در جامعه‌، ترجيح‌ دلالي‌ بر توليد در تلاشهاي‌ اقتصادي‌، ابتلاء مردم‌ و مسؤولان‌ بخشهاي‌ مختلف‌ كشور به‌ حالت‌ بي‌انضباطي‌ و نبود انضباط اجتماعي‌ و احساس‌ مسؤوليت‌ از موارد فساد هستند و اگر جامعه‌ دچار آن‌ شده‌ باشد بايد اصلاح‌ شود.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ رشد نيافتن‌ ملكات‌ انساني‌ در جوانان‌ نظر شجاعت‌، صفا، صدق‌، نشاط، فعاليت‌ و كار را يكي‌ از موارد فساد در جامعه‌ اسلامي‌ برشمردند و با تأكيد بر ضرورت‌ اصلاح‌ آن‌ افزودند: اگر در جامعه‌ روابط جنسي‌ ناسالم‌ و اعتياد وجود دارد، اگر سطح‌ معرفت‌ و شعور عمومي‌ در حد مطلوب‌ نيست‌ و مسؤولان‌ كشور وظيفه‌ شناس‌ نيستند، اگر كساني‌ خانواده‌ها، شهرها، خيابانها، جاده‌ها و روستاها را ناامن‌ مي‌كنند و به‌ ارتكاب‌ جرم‌ و جنايت‌ مي‌پردازند و اگر رسيدگيهاي‌ قضايي‌ طولاني‌ است‌ و پرونده‌هاي‌ قضايي‌ مدتها معطل‌ مي‌ماند، اينها همه‌ از موارد فساد است‌ و بايد اصلاح‌ شود.
اينها همان‌ اصلاحاتي‌ است‌ كه‌ اسلام‌ و انقلاب‌، ما را به‌ انجام‌ آن‌ فرمان‌ مي‌دهد.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ انجام‌ اصلاحات‌ را مستلزم‌ قاطعيت‌ و اقدام‌ و پرهيز از تعارف‌ دانستند و از اقدامها و تلاشهايي‌ كه‌ مسؤولان‌ قضايي‌ و اجرايي‌ كشور تا كنون‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ داده‌اند تمجيد كردند.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ سپس‌ ديدگاه‌ دشمن‌ و از جمله‌ آمريكا را در مورد اصلاحات‌ تشريح‌ كردند و فرمودند: از نظر آمريكاييها، اصلاحات‌ به‌ مفهوم‌ از بين‌ رفتن‌ حجاب‌، شكسته‌ شدن‌ مرزهاي‌ اخلاقي‌ و ديني‌ و نيز منطبق‌ نشدن‌ قوانين‌ كشور با احكام‌ اسلام‌ است‌.
امام‌ جمعه‌ تهران‌ افزودند: اصلاحات‌ آمريكايي‌ خواهان‌ آن‌ است‌ كه‌ ملت‌ ايران‌ دستاوردهايش‌، يعني‌ استقلال‌، رشد سياسي‌ و شخصيتي‌ و عزت‌ خود را كه‌ با پرداخت‌ قيمتي‌ گزاف‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌، از دست‌ بدهد. حمايت‌ آمريكاييها از شعار اصلاح‌ طلبي‌ به‌ معناي‌ حقيقي‌ كلمه‌ دروغ‌ است‌ و آنها با اصلاحات‌ واقعي‌ در اين‌ كشور مخالفند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ هدف‌ دشمنان‌ اسلام‌ را از بين‌ بردن‌ روحيه‌ استقامت‌ و استقلال‌ ملت‌ ايران‌ برشمردند و با اظهار تأسف‌ از تكرار سخن‌ دشمن‌ از سوي‌ برخي‌ عناصر داخلي‌ فرمودند: اين‌ مسأله‌ واقعا يك‌ داستان‌ بسيار غم‌انگيز و تلخ‌ است‌ كه‌ بعضيها به‌ دشمن‌ و بيگانه‌ بيشتر اعتماد مي‌كنند و روي‌ خوش‌ نشان‌ مي‌دهند تا به‌ دوست‌، و من‌ سر انجام‌ به‌ مردم‌ خواهم‌ گفت‌ كه‌ برخي‌ افراد در كشور به‌ نفع‌ دشمن‌ و عليه‌ اين‌ ملت‌ و به‌ نفع‌ متجاوز و عليه‌ مظلوم‌ چه‌ كارهايي‌ انجام‌ مي‌دهند.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در ادامه‌ سخنانشان‌ ملت‌ ايران‌ و از جمله‌ جوانان‌ روشنفكران‌ و مجموعه‌هاي‌ سياسي‌ كشور را به‌ تقواي‌ الهي‌ و خدا ترسي‌ سفارش‌ كردند و با بيان‌ خواست‌ دشمن‌ در ايجاد تفرقه‌، اختلاف‌ و جنگ‌ داخلي‌ در ايران‌ فرمودند: از آنجا كه‌ دشمن‌ نمي‌تواند شاهد اين‌ واقعيت‌ باشد كه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ توانسته‌ است‌ ايران‌ را به‌ عنوان‌ كشوري‌ امن‌ و آرام‌ و در مسير پيشرفت‌ و سربلندي‌ حفظ كند، هر جايي‌ و به‌ هر بهانه‌اي‌ و با استفاده‌ از جهالت‌ يا غرض‌ورزي‌ افرادي‌، مي‌كوشد با درست‌ كردن‌ يك‌ ماجرا، امنيت‌ مردم‌ را بر هم‌ بزند.
آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌، شيشه‌ شكستن‌، آتش‌ زدن‌ و نابود كردن‌ اموال‌ دولتي‌ و خصوصي‌ در دو شهر كشور به‌ بهانه‌ انتخابات‌ را اقدامي‌ ناصحيح‌ و غير عقلايي‌ و نيز ناشي‌ از جهالت‌ يا غرض‌ورزي‌ دانستند و با تأكيد بر نقش‌ مشوقانه‌ دشمن‌ در ايجاد ناامني‌ اظهار داشتند: در تابستان‌ گذشته‌ در خيابانهاي‌ تهران‌ جنايت‌، ناامني‌ و اغتشاش‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ و دشمن‌ آن‌ را تشويق‌ كرد اما هنگامي‌ كه‌ دستگاه‌ قضايي‌ قصد داشت‌ با فرد جنايتكار و اغتشاشگر برخورد قاطع‌ قانوني‌ كند، دشمن‌ بمباران‌ تبليغاتي‌ خود را عليه‌ دستگاه‌ قضايي‌ شروع‌ كرد.
امام‌ جمعه‌ تهران‌، گروهها و جمعيتهاي‌ سياسي‌ و آحاد مردم‌ را به‌ هوشياري‌ در برابر ترفندهاي‌ فريبكارانه‌ دشمن‌ فراخواندند و فرمودند: من‌ از ملت‌ ايران‌ و جوانان‌ خوب‌ كشور راضي‌ هستم‌ و اميدوارم‌ خداوند نيز از آنان‌ راضي‌ باشد زيرا حقيقتا نقش‌ خود را به‌ بهترين‌ وجه‌ ايفا كرده‌اند. شكوه‌ من‌ از كساني‌ است‌ كه‌ بايد افكار مردم‌ را جهت‌ بدهند اما گاهي‌ به‌ وظايف‌ خود عمل‌ نمي‌كنند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ در پايان‌ سخنانشان‌، وحدت‌، اتحاد قلبي‌ و روحي‌، محبت‌ و وفاق‌ مردم‌ را حول‌ نظام‌ اسلامي‌، احكام‌مقدس‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسي‌ ضروري‌ دانستند و اظهار اميدواري‌ كردند كه‌ مردم‌ و مسؤولان‌ كشور بتوانند اصلاحات‌ صحيح‌ اسلامي‌، انقلابي‌ و ايماني‌ را به‌ بهترين‌ وجه‌ ممكن‌ به‌ انجام‌ برسانند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /