پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار دانشگاهيان، طلاب ، دانش آموزان، مسؤولان و اقشار مختلف مردم

حضرت آيةالله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار جمع كثيري از گروه هاي مختلف امت حزب الله از جمله جمعي از دانشگاهيان و طلاب حوزه هاي علميه با ايشان طي بيانات مبسوطي ضمن تصريح حمايت و دفاع قاطعانه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران از قيام اسلامي ملت فلسطين در سرزمين هاي اشغالي، ياد شهيد آيةالله دكتر محمد مفتح سمبل تلاش در وحدت و ارتباط ميان حوزه و دانشگاه را گرامي داشتند و با بيان اين مطلب كه حوزه و دانشگاه دو شعبه از يك مؤسسه علم و دين هستند، ضرورت همكاري، همفكري و تبادل علوم مختلف ميان اين دو مركز و تشكيلات علمي را مورد تأكيد قرار دادند.
در همين ديدار حضرت آيةالله خامنه اي با اشاره به اينكه كشورما در زمينه ي علم و دانش و دين سابقه ي هزار ساله دارد، فرمودند: ملت ايران در طول قرن هاي متمادي در اوج قله‌ي علم بود و ملت هاي اروپائي در جهالت به سر مي بردند.ابن سينا، ابوريحان بيروني. محمد بن زكرياي رازي ، عمر خيام و بسياري ديگر از دانشمندان بزرگ اسلامي در علوم طبيعي و رياضي كساني بودند كه در قرون وسطي مي‌زيستند. قرون وسطي براي ملت هاي اروپائي دوران تاريكي و جهل براي ملت مسلمان ايران دوران درخشش علم و دانش محسوب مي شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين به تشريح اين مهم كه دور نگه داشتن حوزه هاي علميه از علوم و دانش تجربي روز و پيشرفت و نيز بيگانه كردن دانشگاه ها و مراكز علمي از معرفت ديني و اسلامي و ارتباط با حوزه هاي علميه در يك قرن اخير امري تصادفي نيست پرداختند و فرمودند: دشمنان اسلام با تبديل علم به عنوان ابزاري در دست سياست هاي ضد دين توانستند ملت مسلمان ايران را با آن سابقه ي تاريخي و علمي و استعداد درخشان خود در رده ي ملت هاي عقب افتاده نگه دارند. ما هنگامي خواهيم توانست روي پاي خود بايستيم كه علم از درون خود ما بجوشد و استعدادهاي درخشان ما شكفته شود.
در اين ديدار كه در حسينيه امام خميني رضوان الله تعالي عليه برگزار شد و با شعارهاي پرشور حاضرين نظير:« خامنه اي رهبر است - وارث پيغمبر است» و «دست خدا بر سر ماست -خامنه اي رهبر ماست» توأم بود حضرت آيةالله خامنه اي در سخنان مبسوطي كه پيرامون وحدت دانشگاه و حوزه ايراد فرمودند، ضمن گرامي داشت ياد شهيد آيةالله دكتر محمد مفتح به اهميت و تأثير توحيد و ولايت در جامعه ي اسلامي اشاره كردند و اظهار داشتند: بناي توحيد كه مبناي فكري، اعتقادي و اجتماعي ماست بر وحدت استوار است. در جامعه ي توحيدي و داراي ولايت تمام اجزاء ان به مبدأ هستي و سلطان عالم وجود متصل بوده و از او مدد مي گيرند لذا با يكديگر خويشاوند و مرتبط هستند و اين خود نتيجه ي قطعي توحيد است.
اجزاء چنين جامعه اي از درون به يكديگر متصل و در بيرون اجزاء موافق را جذب و مخالفين خود را دفع مي كند و اين امر لازمه ي ولايت و توحيد در جامعه ي اسلامي است كه در تمام شئون فردي و اجتماعي تأثير گذاشته و آنرا به صورت يك جامعه ي هماهنگ و متحد در حركت و عمل مبدل مي سازد.
رهبر انقلاب اسلامي آنگاه به سابقه ي تاريخي علم و دانش در ايران اشاره كردند و فرمودند: دانشمندان، منجمين، طبيبان و رياضي دانان بزرگ كه نام و اكتشافات آنها هنوز در دنيا مطرح است جزء متفكران و صاحبنظران علوم ديني هم بوده اند. ابن سينا كه كتاب هاي او در دنيا به عنوان كتاب هاي زنده مطرح و در شئون مختلف يك چهره ي برجسته تاريخ بشر محسوب مي شود خود يك عالم ديني هم بوده است همچنين ابوريحان بيروني،زكرياي رازي و عمر خيام از ديگر دانشمندان، مكتشفين و مخترعين بزرگ دنياي اسلام هستند.
ولي امر مسلمين جهان جدا كردن علم از دين را توطئه اي از سوي اروپائي ها و سياستمداران صهيونيست براي نابودي جهان اسلام دانستند و با تأكيد بر لزوم شناخت عوامل عدم تدريس علوم رايج بشري در حوزه هاي علميه فرمودند: قرن نوزدهم كه اوج تحقيقات علمي در آن واقع شد قرون جدائي علم از دين بود كه در آن علم به ابزاري در اختيار سياست هاي ضد دين تبديل شد و لزوم تحول در فقه اسلامي و استنباط از احكام ديني براي رفع نيازهاي جامعه مورد توجه قرار نگرفت و با از بين رفتن تحول گرائي در حوزه ها آنها به يك سري مسائل فقهي و فرعي روي آوردند و فقه حكومتي و نيازهاي جامعه بشري در حوزه هاي علميه مطرود شد.
حضرت آيةالله خامنه اي مقام معظم ولي فقيه در ادامه سخنان خود افزودند: با جدا كردن علما و دانشمندان ما از دين آنها براي مردم و جامعه ي خود بي ثمر و براي بيگانگان مفيد واقع شدند و آن نسل اخيري كه به تدريج از روشنفكران اين جامعه فارغ التحصيل شده و به سمت كارهاي سياسي مي رفتند به قدري بي ريشه بودند كه اگر بر سر كار مي بودند هست و نيست ملت را بر باد مي دادند.
رهبر كشورمان از دانشگاه و حوزه به عنوان دو شعبه از يك مؤسسه علم و دين نام بردند و با اشاره به اينكه وحدت ميان اين دو تشكيلات علمي و ديني از جمله بهترين و طبيعي ترين وحدت هاست، فرمودند: طلاب و دانشجويان بايد با احساس خويشاوندي نسبت به يكديگر در جهت همكاري، همفكري، و تبادل علوم مختلف به يكديگر، برنامه ريزي و سازماندهي كنند. زيرا يكي از حساسيت هاي استكبار جهاني اين است كه به كشورهاي برخوردار از زمينه هاي علمي اجازه ي پيشرفت ندهند و اين حساسيت نسبت به ما دو چندان است. و ما هنگامي خواهيم توانست روي پاي خود بايستيم كه علم از درون خود ما بجوشد. لذا كساني كه استعدادهاي برجسته اي دارند و مي توانند براي آينده كشور مفيد واقع شوند مسؤوليت بيشتري را بايد احساس كنند.
رهبر مسلمين جهان در بخش ديگري از بياناتشان با استناد به واقعيات خارجي و با تكيه بر همت مردم غيور كشورهاي اسلامي و وجدان هاي بيدار ملت هاي مستضعف، اختلال و فروپاشي سلطه اهريمني و شيطاني استكبار جهاني و ماركسيسم بين الملل را نويد دادند و با اشاره به جنايات رژيم اشغالگر قدس عليه مسلمانان مظلوم فلسطين فرمودند: انقلاب اسلامي و ملت ايران كه با انقلاب خودبيني استكبار را به خاك ماليده و قلعه‌ي مستحكم او را در ايران ويران كرده است قاطعانه از مبارزات مسلمانان مظلوم فلسطيني حمايت و دفاع خواهد كرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با بيان اين مطلب كه هر جا فشار و سختگيري استكبار بيشتر است آسيب پذيري او نيز بيشتر خواهد بود، فرمودند: فشاري كه اين روزها در سرزمين هاي اشغالي بر مسلمانان فلسطين اعمال مي شود بيانگر تهديدي است كه اين رژيم خود را به طور جدي و روز افزون در معرض آن مي بيند.
ولي امر مسلمين در پايان سخنانشان با بيان قطعيت پيروزي ملت مسلمان فلسطين در برابر صهيونيست ها تأكيد فرمودند: ناتواني دشمنان اسلام در سركوب كردن قيام اسلامي فلسطين و نيز خاموش كردن مبارزه مسلمانان عليه ايادي استكبار در كشورهاي اسلامي به معناي گسترش روز افزون موج اسلام خواهي و فرهنگ اسلامي است.
بنا بر همين گزارش در اين ديدار آيةالله محمدي گيلاني يكي از نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه ها طي سخنان كوتاهي ديدار كنندگان را به محضر رهبر انقلاب اسلامي معرفي كرد و با اشاره به اثرات هم پيماني ميان حوزه و دانشگاه اظهار داشت: به هم آميختن خون طلاب و دانشجويان در جريان انقلاب سيلي را به راه انداخت كه اساس طاغوت را بر باد داد و زمينه ايجاد حكومت جمهوري اسلامي را در ايران فراهم ساخت.
در ديدار عمومي اين هفته با حضرت آيةالله خامنه اي كاركنان و مسؤولان دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، نمايندگان روحاني و مسؤولان دفاتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، روحانيون، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور به همراه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين اين وزارتخانه، جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران، سرپرست، مسؤولان، مديران، كاركنان، مربيان و دانش آموزان سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، طلاب رزمي تبليغي تيپ حضرت امام جعفر صادق(ع)، روحانيون، فارغ التحصيلان، اساتيد، كاركنان و دانشجويان تربيت مربي دانشكده عقيدتي، سياسي سپاه و محققين مركز بررسي و تحقيقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - علماء‌، مسؤولان و اقشار مختلف مردم شهرستان تفرش، طلاب حوزه علميه شهرستان محلات، دانش جويان و طلاب مدرسه عالي شهيد مطهري و طلاب حوزه علميه شهرستان رفسنجان حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /