پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بازديد از دانشگاه شهيد بهشتى

رهبر معظم انقلاب اسلامى، امروز در بازديدى 7 ساعته از دانشگاههاى شهيد بهشتى و علوم پزشكى شهيد بهشتى، با دستاوردهاى علمى - پژوهشى اين دانشگاهها آشنا شدند و ضمن سخنرانى در اجتماعات استادان و دانشجويان، به پرسشهاى آنان در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل روز پاسخ گفتند.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى در جمع پرشور هزاران نفر از دانشجويان تأكيد كردند امريكا به تقابل نظرى با جمهورى اسلامى ايران برخاست تا زمينه را براى تحقق اهداف مورد نظر خود فراهم كند و تنها راه علاج در برابر زياده خواهى ها و زورگوييهاى امريكا، مستحكم كردن ساخت داخلى نظام و كشور است.
مكث شعارها
مقام معظم رهبرى با اشاره به سياست راهبردى امريكا براى »تثبيت نظام تك قطبى و بهره مندى از منافع ابرقدرتى انحصارى« در جهان افزودند: كشورهاى منطقه مهم خاور ميانه از جمله ايران بعلل مختلف در حوزه زياده طلبى و چالش واشنگتن قرار دارند.
ايشان با اشاره به اهميت جغرافيايى و منابع فراوان زيرزمينى ايران افزودند: علاوه بر اين ويژگى ها، عدالت طلبى، استقلال خواهى، نفى هرگونه استبداد و اتكاى عميق و اعتقادى نظام اسلامى به مردم، و نفوذ تفكر بيدارى اسلامى از ايران به جهان اسلام،باعث شده است كه امريكا براساس سياست راهبردى خود به مقابله و خصومت با جمهورى اسلامى ايران اقدام كند.
حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به تقابل عملى امريكا با ايران از ابتداى انقلاب تا حدود 10 سال قبل افزودند: از آن تاريخ، تقابل نظرى با نظام اسلامى، بموازات تقابل عملى، مورد توجه بيشتر زمامداران امريكا قرار گرفت و مبارزه نظرى - اعتقادى و اخلاقى با ملت ايران بصورت گسترده آغاز شد.
ايشان هدف اصلى از تقابل نظرى با جمهورى اسلامى ايران را، گسستن پيوند نظام با مردم برشمردند و خاطرنشان كردند: امريكا در تلاش است با ايجاد ترديد و شبهه در اذهان مردم در مورد مبانى اعتقادى - ارزشى اخلاقى و انقلابى، پيوند مستحكم ملت و نظام را سست كند و سپس با آماده سازى افكار عمومى جهانى به اقدام نظامى يا شبه نظامى مورد نظر خود دست بزند.
حضرت آيت الله خامنه اى، هدف امريكا از ماجراجويى و بحران آفرينى را تثبيت اقتدار ابرقدرتى، برشمردند و تصريح كردند: هرگونه ناكامى، اقتدار امريكا را در هم مى شكند، بنابراين امريكايى ها، هرجايى كه احتمال بدهند از بحران، موفق خارج نمى شوند، دست به ماجراجويى نخواهند زد.
ايشان جدايى مردم از حكومت عراق را از علل اصلى شكست رژيم بعثى خواندند و با اشاره به گزارشهاى منتشر شده در مورد توافق برخى مسؤولان عراقى با واشنگتن گفتند: امريكايى ها براى ماجراجويى در هر كشور ديگر نيز به اين دو عنصر يعنى جدايى مردم از حكومت و داشتن مجموعه اى مرعوب و تسليم پذير نيازمندند اما آنها خوب مى دانند كه ماجراجويى در ايران به نتيجه اى نمى رسد چرا كه مردم برغم نارضايتى از برخى امور، به مسؤولان نظام اعتماد دارند و جوانان پرشور كشور در دفاع از نظام اسلامى، تا پاى جان ايستاده اند.
ايشان، شرط موفقيت دشمن را در چالش با ملت ايران، القاى تصويرى نادرست از نظام اسلامى خواندند و افزودند: القاى ناكارآمدى نظام و ترديد افكنى در ارزشها و مبانى اعتقادى انقلابى از جمله نيازهاى دولت امريكاست و متأسفانه برخى عناصر، دانسته يا ندانسته، به تأمين اين نيازهاى دشمن كمك مى كنند و عملاً زمينه را براى اقدام نظامى يا شبه نظامى او، بوجود مى آورند.
مقام معظم رهبرى با انتقاد از كسانى كه منفعلانه از تحقق اهداف امريكا در عراق سخن مى گويند افزودند: عده اى در مقابل ماجراجويى هاى امريكا، نسخه تسليم را براى ملت ايران تجويز مى كنند اما تسليم در مقابل دشمن، بهيچ وجه كارساز نيست و ضمن تقويت روحيه دشمن، او را در زياده خواهى و ماجراجويى، جرى تر مى كند
ايشان با انتقاد از كسانى كه اين روزها در مورد »از دست ندادن فرصت« سخن مى گويند، افزودند: آيا تسليم شدن در برابر دشمن، از دست ندادن فرصت است؟
رهبر معظم انقلاب اسلامى تأكيد كردند كسانى كه در بخشهاى مختلف جامعه از جمله مطبوعات، مؤثرند، هنگامى كه سخن از تسليم مى گويند در واقع از لزوم تسليم كشور و مسلط شدن دشمن بر ايران سخن مى گويند اما مگر كسى حق دارد و يا مى تواند كشور را تسليم دشمن كند؟
مقام معظم رهبرى مستحكم كردن ساخت داخل نظام را علاج واقعى مقابله با تهديدات و زياده طلبى هاى امريكا برشمردند و تأكيد كردند يكايك مسؤولان و مردم موظفند با تحكيم هميشگى موجود، استحكام درونى نظام را افزايش دهند تا دشمن بيش از گذشته ناكام بماند.
ايشان هدف از شعارهاى مطرح شده در سالهاى اخير از جمله مبارزه با فساد، جنبش عدالت خواهى، جنبش آزادانديشى، توليد علم و جنبش نرم افزارى، مبارزه با بيكارى و تقويت پول ملى را، عميق تر شدن استحكام نظام دانستند و افزودند: عمل به اينگونه شعارها كه بويژه در مجامع دانشگاهى مورد استقبال قرار گرفته است به محكم شدن ساخت درونى نظام كمك مى كند.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى همچنين جوانان دانشجو را مظهر معرفت جويى، »شادابى و نوگرايى« و حساسيت در برابر پديده هاى نامطلوب و گرايش به دين و معنويت برشمردند و افزودند بايد پيراستگى طبيعى دوره جوانى را قدر شناخت.
رهبر معظم انقلاب اسلامى سپس به پاسخگوئى به سؤالات مختلف دانشجويان پرداختند.
دانشجويى از ايشان در مورد جنبش عدالت طلبى سؤال كرد
حضرت آيت اللَّه خامنه اى پاسخ دادند مردم بويژه جوانان بايد عدالت طلبى را كاملاً جدى و بعنوان يك خواست اساسى از مسئولان مطالبه كنند تا همه مسئولان مقوله عدالت را جدى بگيرند.
ايشان در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد لوايح دوگانه تأكيد كردند: اين لوايح نيز مانند هر لايحه ديگرى بايد روندى قانونى را طى كند.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى در مورد اختلاف ديدگاه شوراى نگهبان و مجلس در مورد اين لوايح افزودند: مجلس، دولت و شوراى نگهبان هر يك شأن قانونى دارند و هر لايحه اى كه مجلس و شوراى نگهبان هر دو تصويب كنند براى همه معتبر است و در مورد اختلاف نيز قانون اساسى راه حل آن را مشخص كرده است.
دانشجويى از رهبرمعظم انقلاب پرسيده بود با توجه به فساد موجود در جامعه مى توان از دغدغه دينى مردم سخن گفت. ايشان پاسخ دادند اگر در گوشه اى از جامعه فساد و انحرافات اخلاقى وجود دارد نبايد كل جامعه را به نداشتن دغدغه هاى دينى متهم كرد.
عملكرد قوه قضائيه محور سؤال يكى ديگر از دانشجويان بود.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى در پاسخ ضمن اشاره به روند رو به پيشرفت دستگاه قضائى گفتند: قوه قضائيه نيز مانند دستگاهها و قواى ديگر معايبى نيز دارد.
دانشجويى در سؤال خود از اغماض در برخورد با فساد در برخى مسئولان سخن گفته بود. رهبر انقلاب گفتند نسبت به مسولان اغماض نمى شود اما بايد جرم و ميزان آن را بطور دقيق شناخت ضمن آنكه اگر يقين كنيم فسادى در مسؤلى وجود دارد و مسائل مطرح شده شايعه نيست، قطعاً برخورد مى كنيم.
ايشان در پاسخ به سؤالى در مورد آينده عراق نيز گفتند: آمريكايى ها در عراق با مسائلى نظير استقبال مردم از علماء، وحدت شيعه و سنى و خواست عمومى در مورد ايجاد حكومتى مردمى روبرو شده اند كه محاسبه نكرده بودند بهمين علت اجراى نقشه آنها براى عراق با مشكلات و چالشهاى فراوانى روبرو خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤال ديگرى در زمينه برنامه هاى امريكا براى ايران گفتند: برخى ها مى گويند بهانه دست امريكا ندهيد و مثلاً در مورد دانش هسته اى در برابر امريكا كوتاه بياييد اما اين افراد متوجه نيستند كه امريكا دنبال زمينه سازى و تضعيف درونى نظام اسلامى است بگونه اى كه اگر اين زمينه را فراهم ببيند بدون بهانه هم حمله مى كند و اگر زمينه را نامساعد ببيند با داشتن بهانه هم حمله نمى كند. ضمن آنكه دانش هسته اى كه ايران به همت استعدادهاى داخلى و بدون هيچگونه كمكى از خارج به آن دست يافته است به هيچ وجه بمعناى سلاح اتمى نيست بلكه به معناى تهيه سوخت نيروگاه بوشهر در داخل كشور است.
دانشجويى از رهبر معظم انقلاب پرسيد در قبال مسائل و گروههاى سياسى چه كار كنيم؟ ايشان گفتند: درست فكر كنيد، درست تحليل كنيد و با انتقال تحليل صحيح در جامعه، روشنگرى كنيد.
دانشجويى نيز درباره راههاى برخورد صحيح با مظاهر انحرافات اخلاقى پرسيد: ايشان تأكيد كردند برخوردهاى فيزيكى به هيچ وجه صحيح نيست اما همه مسؤولند با اخلاق خوب و با مدارا، تذكر زبانى دهند.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى همچنين در جمع اساتيد و اعضاى هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى و دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى حضور يافتند. در ابتداى اين ديدار آقايان دكتر عزيزى رييس مركز تحقيقات غدد درون ريز، دكتر نمازى استاد گروه اقتصاد، دكتر سيم فروش استاد و رئيس بخش ارولوژى بيمارستان شهيد لبافى نژاد، دكتر رفيع پور استاد گروه جامعه شناسى، دكتر صدرمسجدى استاد تحقيقات ريوى، دكتر شاكر استاد دانشكده علوم، دكتر مشكانى استاد آمار، دكتر صادقيان استاد و رييس بيمارستان طالقانى، دكتر عشقى دانشيار دانشكده برق و كامپيوتر، دكتر تهرانچى دانشيار گروه فيزيك و عضو پژوهشكده ليزر، دكتر پوراحمد استاديار گروه علوم سياسى و بحرينى نماينده نهاد رهبرى در دانشگاه شهيد بهشتى به بيان ديدگاههاى خود در خصوص مسائل مختلف مراكز علمى، تحقيقاتى و دانشگاهها و همچنين پيشرفتهاى علمى كشور پرداختند.
لزوم حضور فعال نخبگان و استفاده از نظرات كارشناسى آنان در عرصه تصميم گيرى كشور، توجه جدى به شايسته سالارى در كشور، لزوم ارتقاى بيش از پيش علمى در دانشگاهها به لزوم توليد علم، ايجاد زمينه هاى كارى مرتبط با تخصص فارغ التحصيلان دانشگاهها، رسيدگى به وضعيت معيشتى اساتيد دانشگاهها، ايجاد سيستم تفكر در كشور به منظور استفاده نظام مند از نظرات انديشمندان، لزوم تربيت نيروى علمى تخصصى متناسب با موضوعات و مشكلات كشور، تلاش جدى براى حل مشكلات اقتصادى بيمارستها، ساماندهى مراكز تحقيقاتى و پژوهشى كشور و حذف مراكز فاقد صلاحيت، توجه به وضعيت تعرفه هاى پزشكان، بازنگرى و اصلاح در قوانين مربوط به ثبت اختراعات و نوآوريها به همراه پشتيبانى از مالكيت معنوى اين اختراعات، و همچنين رشد شاخصهاى كمى و كيفى پژوهش در عرصه پزشكى، انجام بسيارى از اعمال جراحى پيچيده در كشور و خودكفايى در زمينه پزشك از محورهاى اصلى سخنان اساتيد و اعضاى هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامى بود.
سپس حضرت آيت اللَّه خامنه اى در سخنانى ضمن اظهار خرسندى از حضور در جمع اساتيد و نخبگان علمى مهمترين وظيفه مجموعه علمى را جبران عقب ماندگى و تأخير تاريخى كشور در عرصه علم بوسيله احياء روحيه كاوشگرى در دانشگاهها دانستند و تأكيد كردند: بايد حركت و جرأت علمى در دانشگاهها به يك انگيزه عمومى و ملكى تبديل شود. ايشان جنبش توليد علم را به معناى كشف راههاى ناشناخته و ناپيموده دانستند و افزودند: جبران عقب ماندگى علمى كشور جز با استفاده از راههاى ميان بر امكان پذير نيست.
رهبر معظم انقلاب اسلامى همچنين نقش اساتيد در ايجاد غرور ملى، دلبستگى به آينده و روحيه افتخار به تاريخ گذشته كشور در دانشجويان را مهم ارزيابى و خاطرنشان كردند: استاد علاوه بر اينكه توانايى تربيت يك انسان عالم را دارد، مى تواند يك انسان متدين و معتقد به هويت ملى و تاريخى پرورش دهد. حضرت آيت اللَّه خامنه اى بر لزوم برنامه ريزى مسئولان جهت حل مشكلات دانشگاهها و همچنين ساماندهى مراكز تحقيقاتى و علمى كشور تأكيد كردند.
در اين ديدار پيش از سخنان مقام معظم رهبرى دكتر نديمى رييس دانشگاه شهيد بهشتى ضمن خيرمقدم بر لزوم استفاده از ديدگاههاى متفكران و صاحبان انديشه به منظور يك حركت جهشى علمى و ارائه الگوهاى جديد براساس انديشه هاى اسلامى و رساندن كشور به جايگاه علمى شايسته آن تأكيد كرد. همچنين دكتر پيروى رييس دانشكده علوم پزشكى شهيد بهشتى در سخنانى گفت: اين دانشگاه با يازده هزار دانشجو در هشت مقطع تحصيلى، چهارده مركز پژوهشى دارد و با دارا بودن هفده بيمارستان آموزشى و غيرآموزشى به مردم خدمت رسانى مى كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در ابتداى اين بازديد كه از ساعت هشت صبح آغاز شد در مقابل يادمان شهدا حضور يافتند و با قرائت فاتحه ياد شهيدان معظم دانشگاهى را گرامى داشتند.
ايشان سپس از آزمايشگاههاى مختلف پژوهشكده ليزر بازديد كردند. پژوهشكده ليزر داراى سيزده آزمايشگاه است و در سه گروه تكنولوژى ليزر، كاربردهاى ليزر و ماده چگال فعاليت مى كند. حضرت آيت اللَّه خامنه اى با قدردانى از تلاشهاى علمى پژوهشكده ليزر، براستفاده از تواناييهاى علمى داخلى در اجراى طرحهاى مختلف تأكيد كردند. رهبر معظم انقلاب اسلامى همچنين با حضور در پژوهشكده گياهان دارويى دستاوردهاى علمى استادان و دانشجويان اين پژوهشكده را مورد توجه قرار دادند. ايشان همچنين از گروه علوم و فنون هسته اى و گروه پرتو ليزرى بازديد كردند.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى امروز همچنين نمايشگاه دستاوردهاى علمى پژوهشى دانشگاه شهيد بهشتى و دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى را مورد بازديد قرار دادند. دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشكده مهندسى برق و كامپيوتر، جهاد دانشگاهى و ديگر بخشهاى دانشگاه شهيد بهشتى نيز در اين نمايشگاه به ارائه دستاوردهاى خود پرداختند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /