پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران با تبيين مهمترين وظايف دولت بويژه در عرصه عدالت، تأكيد كردند: تحقق عدالت، در گرو توجه كامل به عقلانيت و معنويت است و هيچ ارزش ديگرى نبايد عدالت، نفى تبعيض و رسيدگى به طبقات محروم را در عملكرد دولت جديد، كمرنگ سازد.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى در اين ديدار كه در سالروز شهادت شهيدان رجايى و باهنر انجام شد. اين دو شهيد سرافراز را نماد حقيقى دولتمردان متعهد خواندند و با آرزوى توفيق براى همه كارگزاران نظام اسلامى در استمرار راه رجايى و باهنر، ارتباط مستمر با خداوند و تلاش براى اداى تكليف را تضمين كننده صحت عمل و استقامت دولتمردان در تحقق اهداف انقلاب اسلامى و تأمين نيازهاى ملت برشمردند.
ايشان، پيشرفت و ارتقاى كشور و تلاش براى تحقق سند چشم انداز 20 ساله را هدف اصلى همه اعضاى دولت دانستند و با اشاره به فرصت 4 ساله اعضاى كابينه براى كار و تلاش و خدمت افزودند: دولت جديد بايد با انسجام و هماهنگى و قدر شناختن فرصت 4 ساله خدمت به مردم، حتى يكروز را از دست ندهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى، دولت اسلامى را از شعارهاى خوب آقاى احمدى نژاد خواندند و در تبيين اين مفهوم خاطرنشان كردند: دولت اسلامى نه فقط قوه مجريه بلكه همه كارگزاران نظام اسلامى را شامل مى شود و پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظام اسلامى كه با همت و هوشيارى امام راحل و مردم صورت گرفت، تشكيل دولت اسلامى بعنوان زمينه ساز شكل گيرى كشور اسلامى، همواره مورد نظر مسوولان نظام بوده است و گامهايى در اين راه برداشته شده است.
ايشان تحقق دولت اسلامى را امرى محتوايى و منوط به انطباق جهت گيرى و عمل كارگزاران نظام با مبانى اسلام و اهداف انقلاب برشمردند و افزودند: دولت جديد كه با شعار مبارك دولت اسلامى روى كار آمده است بايد تلاش كند تا در عرصه هاى مختلف داخلى و خارجى، از جمله رفتار با مردم، بطور جدى و واقعى به اين شعار پايبند باشد تا گام بزرگى در جهت تحقق كشور اسلامى برداشته شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در همين زمينه، عملكرد كارگزاران را در رفتار و زندگى مردم، كاملاً تأثيرگذار خواندند و افزودند: اگر مسوولان و مديران كشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب لازم و در خور شأن جمهورى اسلامى برسند نبايد مردم را ملامت كنند چرا كه اگر كارگزاران نظام، حقيقتاً اسلامى شدند رفتار مردم هم، بالطبع اسلامى مى شود و كشور نيز اسلامى خواهد شد.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى اقدام آقاى احمدى نژاد در مطرح كردن شعار عدالت محورى را باعث جلوگيرى از بفراموشى سپرده شدن اين شعارِ بسيار اساسى ارزيابى كردند و با اشاره به استقبال مردم از عدالت محورى دولت جديد افزودند: دولت بايد به اين شعار تحول آفرين و ملزومات آن، كاملاً پايبند باشد.
ايشان با اشاره به كارهاى بزرگ انجام شده در كشور براى رفع محروميت خاطرنشان كردند: عدالت هميشه در شعارهاى دولتهاى پس از انقلاب مطرح بوده است اما اين خطر وجود داشته كه عمده شدن شعارهاى خوب ديگر همچون پيشرفت و توسعه، و آزادى و مردم سالارى، شعار عدالت را كمرنگ كند در حاليكه نبايد هيچ شعار و ايده اى، باعث كمرنگ شدن عدالت و فراموش شدن طبقات محروم شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با اشاره به در هم آميختگى كامل مفهوم عدالت با مفهوم عقلانيت و معنويت افزودند: اگر عقل و خرد و علم در تشخيص مصاديق عدالت و راههاى تحقق آن بكار گرفته نشود بدون ترديد عدالت، محقق نخواهد شد.
ايشان عقلانيت را كاملاً متفاوت با محافظه كارى خواندند و افزودند: محافظه كارى يعنى طرفدارى از وضع موجود و هراس از هرگونه تحول، در حاليكه عقلانيت گاه منشأ تحولات عظيمى نظير انقلاب اسلامى بوده است.
ايشان تحولات ايجاد شده در نظام را نتيجه نگاه عقلانى و علمى به اوضاع داخلى و خارجى دانستند و افزودند: بايد با پرهيز از انفعال در برابر جريان عمومى سلطه سياسى و اقتصادى جارى در دنيا، با تحول و تحرك، با اين وضع، مقابله عقلانى كرد.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى، معنويت را يكى ديگر از شرطهاى لازم براى تحقق عدالت برشمردند و افزودند: پيگيرى عدالت بدون توجه به معنويت، به رياكارى، انحراف و ظاهرسازى تبديل مى شود ضمن اينكه معنويتِ »بدون عدالت و بى اعتنا به لزوم مبارزه با ظلم و سلطه« نيز مورد قبول نيست.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با انتقاد از كسانى كه عدالت را توزيع فقر مى دانند خاطرنشان كردند: عدالت توزيع عادلانه و عاقلانه امكانات موجود ميان همه مردم و تلاش براى افزايش اين امكانات است و كسانى كه معتقدند ابتدا بايد بدنبال افزايش ثروت عمومى رفت و سپس پيگير عدالت شد، عملاً عدالت را ناديده مى گيرند و الگوهايى ارائه مى دهند كه اكنون در كشورهاى بزرگ سرمايه دارى وجود دارد يعنى عده اى كاملاً مرفه، اكثريت مردم داراى زندگى همراه با حسرت و عده اى نيز دچار فقر و فلاكت.
رهبر انقلاب اسلامى، عدالت را محور ضرورى برنامه همه وزارتخانه ها خواندند و افزودند: در اين زمينه سازمان مديريت و برنامه ريزى و بخش هاى مالى و اقتصادى و خدماتى وظايف سنگين ترى بر عهده دارند.
ايشان ضمن تأكيد بر گسترش علم و دانايى، گسترش آزادانديشى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و خاطرنشان كردند: بايد فضايى فراهم شود كه انسانها واقعاً آزادانه فكر كنند تا آزادى بيان هم محقق شود زيرا آزادى بيان تابعى از آزادى فكر است و اگر فضاى آزادانديشى و آزادفكرى وجود نداشته باشد آزادى بيان هم عملاً وجود نخواهد داشت.
ايشان مبارزه با فساد، تأمين عزت ملى و به تعبير رايج غرور ملى و مبارزه »عاقلانه، حرفه اى و شجاعانه« با ابعاد مختلف نظام سلطه جهانى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و افزودند: اين دولت مخالفان و دشمنانى بيرونى نظير سلطه گران دنيا، ديكتاتورهاى جهانى، سكولارها و سرمايه داران جهانى دارد كه بايد با هر كدام به تناسب، رفتار و مقابله كند اما مهم تر از اين عوامل، دشمنان درونى هستند كه بايد بشدت مراقب آنها بود تا راه و جهت گيرى صحيح كنونى، منحرف نشود.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى غلظت يافتن ادبيات دينى را بدون ظهور جهت گيرى عميق دينى در رفتارها، از جمله آفات و دشمنان درونى خواندند و افزودند: ادبيات دينى بايد تشويق شود همچنان كه ترويج نشانه ها و تعظيم شعائر دينى، امرى ضرورى است. ولى بايد بيشتر از ظاهر و فرم، عمل و محتوا را اسلامى كرد چرا كه غفلت از محتوا و پرداختن به شعار، رياكارى را در مردم هم ترويج مى كند.
حضرت آيت اللَّه خامنه اى، دولت جديد را به بى اعتنايى به اتهاماتى نظير متحجر بودن توصيه كردند و افزودند: كاملاً مشخص است كه نظام اسلامى از اساس با حركت و نگاه متحجرانه مخالف است چرا كه متحجرين بشدت متعصب و مخالف عقل هستند ضمن آنكه كسانى كه اين تهمتها را به دولت جديد مى زنند، رفتارشان بسيار شبيه متحجران است زيرا درباره حرفها و ايده هاى غربى آنهم از نوع كهنه و قديمى شده، كاملاً متعصبانه فكر و رفتار مى كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى خدمت رسانى محسوس به مردم، تحول در شيوه هاى خدمت رسانى و پاسخگويى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و افزودند: همه اعضاى هيأت دولت و مسولان و مديران وزاتخانه ها، بايد هم در برابر خطاهايى كه انجام مى شود و هم در برابر كارهاى لازمى كه انجام نمى شود پاسخگو باشند چرا كه انجام ندادن كارهاى لازم هم، تخلف محسوب مى شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان سخنان كار متوازن و هماهنگ و ساده زيستى را بسيار مهم برشمردند و دولت جديد را به پيگيرى، استقامت در راه، و تقويت ارتباط مستمر با خداوند توصيه كردند.
در ابتداى اين ديدار آقاى احمدى نژاد رئيس جمهور در سخنانى ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجائى و باهنر از اين دو شهيد بزرگوار بعنوان الگوى جاودان مديريت انقلابى و اسلامى و نمادخدمتگزارى به مردم و تحقق عدالت ياد كرد و گفت: دولت جديد خود را وامدار ملت و شهيدان، ملزم به اجراى وعده هاى داده شده به مردم و ملتزم به اجراى چهار اصل عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و تعالى و پيشرفت همه جانبه كشور مى داند.
رئيس جمهور با اشاره به خدمات و تلاشهاى دولتهاى قبلى و تجليل از اين خدمات، روند بررسى صلاحيت وزيران پيشنهادى در مجلس شوراى اسلامى را كم نظير خواند و با تشكر از مجلس افزود: نمايندگان مجلس با پايبندى به اصول و قانون و بحثهاى جدى در جريان بررسى وزريران پيشنهادى، كمك شايسته اى به دولت كردند و قطعاً روابط مجلس و دولت در آينده نيز برادرانه، ايمانى و عميق خواهد بود.
هيأت وزيران همچنين نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت آيت اللَّه خامنه اى اقامه كردند و سپس ناهار را ميهمان مقام معظم رهبرى بودند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /