پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار جمعي از معلمين،مسؤولين امور فرهنگي و نمايندگان كارگران

حضرت آيةا...خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار گروه كثيري از معلمين و مسئولين امور فرهنگي كشور و جمعي از نمايندگان كارگران با ايشان سخنان مبسوطي را پيرامون ضرورت انجام كار تحقيقاتي و علمي در مورد نظرات و تفكرات استاد شهيد آيةا... مطهري، چگونگي مبارزه عميق فرهنگي با استكبار جهاني و مسئوليت عظيم معلمين كشور در اين رابطه، نقش كارگران مسلمان ايران در جنگ تحميلي و بازسازي كشور و صحنه هاي كار و توليد و نيز جايگاه واحدهاي عقيدتي-سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايراد داشتند.
مقام معظم رهبري در بخش پاياني سخنانشان از كسانيكه معتقد به مذاكره با آمريكا هستند به عنوان افرادي ساده لوح و مرعوب آمريكا نام بردند و با استناد به دلايل واقعي، قدرت و توانائي آمريكا را بسيار كمتر از هيبت و ابهت او كه سردمداران كشورهاي جهان را مرعوب خود ساخته است دانستند.
در اين ديدار كه با ابراز احساسات و عواطف پرشور حاضرين نسبت به مقام رفيع ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب اسلامي توأم بود حضرت آيةا... خامنه اي ضمن گراميداشت خاطره استاد شهيد آيةا... مطهري،از ايشان به عنوان عالم،متفكر و فيلسوف اسلامي ياد كردند و فرمودند: «امروز در محيط ذهني انقلاب،جريان فكري شهيد مطهري يك جريان ممتاز است و مباحث اجتماعي، فكري، عمومي و فلسفي ايشان براي جامعه ما لازم وحياتي است و بايد كاري كرد كه آحاد جامعه بويژه جوانان بتوانند از مطالب آن شهيدبزرگ استفاده كنند و اهل تحقيق و علاقمند به كار علمي بايد نظرات و تفكرات شهيدمطهري را در باب وجود، انسان، اختيار، عدالت، تاريخ، قضا و قدر، عرفان و موضوعات متنوع ديگر استخراج كنند تا بر مبناي آن راه پيشرفت و شكوفائي فكري جامعه هموارگردد.»
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اين مطلب كه امروز دشمن بيشترين همت خودرا بر روي تهاجم فرهنگي متمركز كرده است فرمودند: «در حال حاضر يك كارزار فكري،فرهنگي و سياسي ميان ملت بزرگ ايران كه طرفدار اسلام و نجات مستضعفين ميباشد با سردمداران جبهه استكبار و ضد اسلام و پيروان آنها برقرار است. دشمن از طريق فرهنگي بيشترين فشار را وارد ميكند.
نبرد فرهنگي را بايد با مقابله به مثل پاسخ داد. مسئولان فرهنگي كشور و كارگزاران امور فرهنگي اعم از دانشجو، روحاني، طلبه،مدرس، دانشجو و دانش آموزان ما سربازان اين ميدان هستند كه بايد با چشماني باز به شناسائي وضعيت دشمن پرداخته و با فرمان بردن از فرمانده فرهنگي به مقابله با توطئه‌ها و فريب هاي استكبار بر خيزند و در اين رابطه راديو و تلويزيون، مدارس،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، روزنامه ها و مجلات و مجموعه بناي فرهنگي كشورمسئوليت دارند.»
حضرت آيةا... خامنه اي در بخش ديگر از بياناتشان از نقش كارگران مسلمان و آگاه كشور در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تجليل كردند و فرمودند:«سياست هاي جهاني كه براي انقلاب خواب خطرناكي ديده بودند ميخواستند خواب شوم خود را توسط كارگران مسلمان ما تعبير كنند اما تو دهني سختي از آنان خوردند.و از يك سو تا آنجا كه مواد اوليه، ابزار و ماشين آلات داشتند اجازه ندادند كه گردش چرخ كارگاهها از حركت باز ايستد و از سوي ديگر در صحنه جنگ نيز سخت ترين دفاع را در برابر تجاوز دشمن به انجام رساندند.»
ايشان بر اين مطلب كه انقلاب و نظام اسلامي خود را مديون پابرهنه ها ميداند تأكيد كردند و افزودند: «آن نيروئي كه انقلاب راحفظ خواهد كرد همين پابرهنه ها و طبقات محروم جامعه هستند.اين نظام را اقشار مستضعف و متوسط بوجود آوردند و از آن دفاع كردند لذا اين نظام به پشتيباني همين مردم مؤمن و با وفا دوام خواهد يافت.
حضرت آيةا... خامنه اي كارگران كشور را به تلاش و كار بيشتر توصيه كردند و با بيان اينكه كار براي توسعه و پيشرفت كشور يك عبادت قطعي است فرمودند: « من به مسئولان كشور سفارش ميكنم كه طبقات كارگر محروم،مستضعف و مؤمن را پاس بدارند و آنها را در قوانين و مراجعات اداري و كارهاي گوناگوني كه با دستگاههاي اجرائي دارند مورد توجه قرار دهند، سياست كشور بايد درجهت رفع محروميت از آنها باشد.سياست هاي اقتصادي دولت در جهت خدمت به آنان است وبايد قشرهاي مختلف همكاري كنند تا دولت بتواند نيازهاي محرومين را برآوردهسازد.»
رهبر انقلاب اسلامي همچنين به حضور مسئولان واحدهاي عقيدتي ـ سياسي سپاه پاسداران اشاره كردند و اظهار داشتند: سپاه پاسداران ركن و پايه محكم دفاع ازانقلاب و يكي از دو بازوي نيرومند مسلح جمهوري اسلامي است كه قوام آن به روحيه انقلابي و ايمان جوانان پرشور و مؤمن سپاهي بستگي دارد.و اين وظيفه ي بسيار مهم مسئولان واحدهاي عقيدتي ـ سياسي سپاه است كه بايد با روشن بيني و عمق فكري همراه شود.
حضرت آيةالله خامنه اي در بخش پايان سخنانشان از كساني كه معتقد به مذاكره با آمريكا هستند به عنوان افرادي ساده لوح و مرعوب ابهت آمريكا نام بردند و با تأكيد بر اين مطلب كه منطق و استدلال ما براي صدها ميليون نفر از مردم دنيا قابل قبول است فرمودند: «من به نويسندگان، صاحبنظران،قلم بدستان و تريبون داران سفارش مي‌كنم كه از حرف مخالف آشفته نشوند.ما وقتي حرف منطقي داريم نبايد از اينكه كسي حرفي بزند آشفتگي و اضطراب نشان بدهيم.هر حرفي اگر خلاف باشد بايد جواب داده شود اما نبايد از جاده ادب خارج شد.»
ولي امر مسلمين با استناد به دلايل واقعي،قدرت و توانائي آمريكا را بسيار كمتر از هيبت و ابهت او كه سردمداران كشورهاي جهان را مرعوب خود ساخته است دانستند و فرمودند:استكبار با تشر، ابهت و ترسانيدن اين و آن زنده است اگر چند كشور فقير دنيا با هم متحد شده و به آمريكا باج ندهند تصميم بگيرند كه از او نترسند و اجازه ندهند كه آمريكا از آنها استفاده سوق الجيشي،نظامي و اقتصادي بكند خواهند توانست نه تنها آمريكا را بلكه جناح مستكبر دنيا را به عقب نشيني وادار كنند.»
رهبر انقلاب اسلامي تلاش آمريكا براي سرنگون كردن دولتهاي انقلابي در اقصي نقاط جهان را نشانه اي از نگراني او نسبت به ناتواني درتأمين منافعش دانستند و فرمودند « اگر آمريكا از دولتهاي انقلابي واهمه ندارد و مقاومت آنها براي او غير قابل نفوذ نيست پس چرا براي سرنگون كردن آنها توطئه ميكند.آمريكا بخوبي ميداند كه اگر آن دولتها بر سر كار باشند او ديگر نميتواند منافع خود را تأمين كند و در آنجا زور بگويد از يك دولت انقلابي نيز ميتواند به اندازه شعاع خودش آمريكا را عقب بزند و او را متوقف كند.»
ايشان از شكست آمريكادر تجاوز نظامي اش به جمهوري اسلامي ايران در صحراي طبس به عنوان نمونه اي ازناتواني و ضعف قدرت آمريكا و ناديده گرفتن مقررات بين المللي و حقوقي ملتها از سوي هيأت حاكمه اين كشور ياد كردند و خطاب به كساني كه مرعوب توانائي ها و اقتدارات آمريكا شده اند فرمودند: « يازده سال است كه شعار مرگ بر آمريكا از دهان مردم ما نيافتاده و راهها به روي ما بسته نبوده است.اينطور نيست كه اگر آمريكا با كشوري بد بود آن كشور ديگر نتواند در دنيا نفس بكشد.مگر دنيا مال آمريكاست.اين زورگوهاي قلدر، متكبر و فاسد غلط ميكنند كه ادعاي مالكيت دنيا را داند.دوستي با آنها مايه بدبختي و روسياهي است.»
حضرت آيةا... خامنه اي مسلمان بودن و پايبندي ملت ايران به اسلام ناب محمدي را موجب ناراحتي شديد آمريكا خواندند و با بيان اين مهم كه كمك ما براي آزادي گروگانها نه به خاطر آمريكا بلكه براي تكليف، انسانيت واصول اعتقاديمان بوده است فرمودند: «اين ساده لوحي است كه كساني بگويند برويم پشت ميز مذاكره با يك دستگاه متكبر و بي اعتقاد به اصول انساني و حقوق بين الملل بنشينيم. من با مذاكره با آمريكا مخالفم و دولت جمهوري اسلامي ايران امكان نداردبدون اجازه من چنين كاري بكند و دولت هم با چنين كاري موافق نيستند.»
مقام معظم رهبري ضرورت داشتن يك ديپلماسي فعال را مورد تأكيد قرار دادند و با بيان لزوم رعايت عزت، حكمت و مصلحت در سياست خارجي فرمودند: «ما با بسياري از دولتهاي اروپايي غربي كه از آمريكا ضعيف ترند روابط دوستانه و داد و ستد داشتيم، اما آنها نشان داده اند كه از روي باطن با اسلام و جمهوري اسلامي مخالفت دارند.براي اينكه دنيا مجبور به حفظ عزت و كرامت ملت ايران شود بايد به خود متكي شويم و نيروهاي ذاتي خود را شكوفا كنيم.
ملتي كه از لحاظ نيروي كار، علم، اقتصاد و قدرت دفاع نظامي قوي باشد با وحدت و يكپارچگي اتكاء به خود و نترسيدن از شيطانها دشمنانش را وادار خواهد كرد كه براي او احترام قائل شوند.
حضرت آيةا... خامنه اي در پايان سخنانشان مردم را به حفظ وحدت، نترسيدن از دشمن و هياهوي مجنونانه آمريكا فراخواندند و فرمودند « ما به كوري چشم دشمنان به راه خود ادامه خواهيم داد.ما هيچ احتياجي به دل سوزي دشمنان سوگند خورده اي مثل آمريكا نداريم و به هيچ وجه دنبال مذاكره و رابطه با آنها نيستيم.»
بنا بر اين گزارش پيش از بيانات رهبرمعظم انقلاب اسلامي، آقاي محمدعلي نجفي وزير آموزش و پرورش طي سخنان كوتاهي از تلاش ها و مجاهدتهاي كارگران زحمت كش و انقلابي ايران در مسير سازندگي و بازسازي اقتصاد و امور صنعتي و توليدي كشور تجليل كرد و به مناسبت روز معلم خاطره فيلسوف بزرگ و معلم عالي مقام شهيد مطهري را گرامي داشت. وي از ايجاد يك جريان فكري اصيل اسلامي در جامعه به عنوان رسالت اسلامي،انقلابي و تاريخي شهيد مطهري ياد كرد وگفت: «استاد مطهري حركت مبتني بر اسلام ناب محمدي را از نظر فكر و انديشه در جامعه تجلي بخشيد و هر چند فقدان آن متفكر و عالم بزرگ ضايعه بزرگي در جهت پاسخگوئي به نيازهاي فكري و عقيدتي جوانان ما محسوب ميشود اما در سايه رهبري هاي مقام معظم رهبري و كفايت و كياست رياست جمهوري راه پيشرفت و تعالي جامعه به ميزان وسيعي گشوده شده است.»
وزير آموزش و پرورش در پايان سخنانش به معرفي ديداركنندگان پرداخت.
اين گزارش حاكيست در اين ديدار:جمعي از دبيران، ملعمان،دانش آموزان،مربيان امور تربيتي، معلمان نمونه،مدرسين، دانشجويان مراكز تربيت معلم و مسئولين، مديران كل آموزش و پرورش از سراسر كشور به همراه معاونين و وزير محترم آموزش و پرورش، معلمان و دانش آموزان مدارس شاهد سراسر كشور به همراه جمعي از دانشجويان جانباز، جمعي از طلاب، مسئولين و اساتيد مدرسه عالي شهيد مطهري از تهران، شيراز، مشهد، همدان و جمعي از طلاب حوزه علميه رودسر، مسئولين و اعضاي ستاد برگزاري مراسم استاد مطهري، جمعي از كارگران كارخانجات به همراه شوراي مركزي و مسئولين خانه كارگر به همراه وزير محترم و معاونين وزارت كار، فرمانده كل سپاه پاسداران به همراه گروهي از مسئولين سپاه و عقيدتي، سياسي و دانش آموزان دبيرستانهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از سراسر كشور به همراه قائم مقام نماينده محترم ولي فقيه در سپاه،جمعي از دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي و كميته هاي فرهنگ اسلامي سراسر كشور و اعضاي كميته عالي فرهنگ اسلامي به همراه وزير محترم و معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /