پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب در ديدار پرشور دانشجويان دانشگاههاي يزد:

رابطه با امريكا در حال حاضر براي ملت ايران نفعي ندارد

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار پرشور هزاران نفر از دانشجويان دانشگاههاي يزد، تقويت اعتماد به نفس ملي را ضروري و عامل اصلي ادامه پيشرفتهاي كشور خواندند و با تشريح عوامل سه گانه تضعيف كننده اعتماد به نفس ملي تأكيد كردند: دشمن در پي ناكامي هاي گسترده خود در مقابل ملت ايران، به دنبال شيوه ها و حيله هاي جديد است و مردم و به ويژه نخبگان بايد با هوشياري كامل، اين عوامل تضعيف كننده را نفي و روند رشد اعتماد به نفس ملي را دنبال كنند.

ايشان ، با ابراز خرسندي فراوان از حضور در جمع پرشور و نشاط، با صفا و صميمي جوانان دانشجو، انقلاب اسلامي، پيروزي در دفاع مقدس، تأثير شخصيت ممتاز امام خميني رضوان الله تعالي عليه و موفقيت در عرصه هاي مختلف از جمله انرژي هسته اي را از عوامل دستيابي ملت ايران به حد قابل قبولي از اعتماد به نفس برشمردند و خاطرنشان كردند: ملت ايران در نيمه راه دستيابي به اهداف و آرمانهاي خود و در مسابقه پيشرفت منطقه اي و جهاني قرار دارد و بايد در پايان مدت اجراي سند چشم انداز بيست ساله درابعاد مختلف ،حرف اول را در منطقه بزندكه رسيدن به اين هدف نيازمند تقويت اعتماد به نفس ملي و شتاب بخشيدن به روند پيشرفت كشور است.

رهبر انقلاب اسلامي در تشريح علت دشمني سيطره جويان جهاني با ملت ايران خاطرنشان كردند: دولت امريكا يعني شيطان مجسم و ديگر سلطه طلبان ، در راه تحقق اهداف خود، با مانعي جدي به نام بيداري وايستادگي ملت ايران روبرو شده اند و همين مسئله علت اصلي چالش غرب با جمهوري اسلامي ايران است چرا كه آنان نظام اسلامي را علت اصلي شكستهاي خاور ميانه اي خود و عامل برملاشدن ماهيت حقيقي شعارهاي دروغين غرب در باره حمايت از دمكراسي ومبارزه با تروريسم مي دانند.

ايشان ناكامي امريكا در جلوگيري از پيشرفت هسته اي ايران را يادآور شدند و افزودند: امريكاييها كه يك روز حاضر نبودند حتي پنج سانتريفيوژ را در ايران بپذيرندتا همين چند ماه پيش تأكيد مي كردند كه ايران بايد از همه فعاليتهاي هسته اي خود دست بردارد اما با ايستادگي ملت ،اكنون كار به جايي رسيده است كه به ناچارمي گويند ايران در همين حد توقف كند و جلوتر نرود.

حضرت آيت الله خامنه اي تلاش دشمنان در پيدا كردن راههاي جديد براي ضربه زدن به ملت ايران را پيامد طبيعي شكستهاي آنان خواندند وافزودند: امروز اعتماد به نفس ملي از هميشه ضروري تر است وملت و به ويژه دانشجويان، ‌نخبگان و مسئولان بايد راههاي جديد بيگانگان براي تضعيف ايران اسلامي را شناسايي وپيش بيني كنند تا بتوانند حيله هاي جديد انان را خنثي سازند .

رهبر انقلاب اسلامي در تبيين آثار مثبت اعتماد به نفس ملي خاطرنشان كردند: اگر اين عامل اساسي در ملتي وجود نداشته باشد آن ملت هميشه عقب مي ماند و چشم به راه كمك ديگران است اما برخورداري از اعتماد به نفس عمومي ،انديشه تأمين نيازهاي ملت را در اذهان نخبگان مطرح مي سازد، باعث بكار گيري وشكوفايي استعدادها مي شود و موفقيتهايي به دنبال مي آورد كه هريك زمينه ساز موفقيتهاي خوشه اي ديگر مي شود و ملت ايران اين واقعيت را در دفاع مقدس و عرصه هاي مختلف تجربه كرده است.

ايشان ايجاد يأس و نااميدي،‌ منحرف كردن استعدادها و تهديد به حمله نظامي را سه عامل و سه رخنه اصلي دشمن براي تضعيف اعتماد به نفس مردم ايران خواندند و با تأكيد بر ضرورت هوشياري ملت و به خصوص انديشمندان در مقابل اين عوامل افزودند: بيگانگان تلاش مي كنند با ايجاد يأس،‌ انكار پيشرفتها، به رخ كشيدن فاصله ملت ايران با ملتهاي پيشرفته و تيره نشان دادن افق آينده، در ميان مردم و بخصوص جوانان، نااميدي و ‌انفعال ايجاد كنند اما ملت با شناخت واقعيتها، درك تواناييهاي جوانان خود و تكيه بر تجربيات موفق سه دهه اخير در روند تأمين نيازهاي ملي، باشتاب بيشتري به حركت به سمت قله هاي رشد و پيشرفت ادامه خواهد داد .

حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از همنوايي عده اي در داخل با امواج يأس برانگيز تبليغات بيگانه افزودند: عده اي در بحث انرژي هسته اي ادعا مي كردند كه ساخت و راه اندازي سانتريفيوژ در ايران، واقعيت ندارد اما هنگامي كه اين توانايي دانشمندان ملت براي همه ثابت شد، مدعي شدند كه تلاش براي استفاده از انرژي هسته اي كاري پرهزينه و بدون سود است كه اين نيز يك ادعاي دروغين ديگر است.

ايشان در همين زمينه خاطرنشان كردند: ملت ايران در طول 20 سال ، بايد حداقل 20 هزار مگاوات برق هسته اي داشته باشد وگرنه بايد از روند پيشرفت دست بردارد بنابراين شايد امروز نيز كه نظام براي استفاده از انرژي هسته اي همت كرده است، دير شده باشد.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به ادعاي ناتواني جوانان و دانشمندان ايراني در ساخت نيروگاه هسته اي افزودند: ريشه اينگونه حرفها تاثير پذيري از تبليغات مخالفان پيشرفت ايران است اما ملتي كه به اتكا جوانان خود مراكز عظيم غني سازي را ساخته است حتماً نيروگاه هسته اي را نيز با دستان و فكرهاي پرتوان خود خواهد ساخت و در اين راه درنگ را جايز نمي داند .

ايشان با اشاره به سخنان رئيس جمهور امريكا مبني بر اينكه روسها سوخت نيروگاه ايران را تأمين مي كنند بنابراين ايرانيها بايد از غني سازي دست بردارند افزودند:‌ اين حرف مضحك مانند آن است كه به كشوري كه سرشار از ذخاير نفتي است بگويند بايد نيازهاي نفتي خود را از خارج تأمين كند .

حضرت آيت الله خامنه اي اين سؤال را مطرح كردند كه اگر روزي تأمين كنندگان فعلي سوخت نيروگاه هسته اي ، به هر دليلي اين فرآورده را از ايران دريغ كنند و يا براي آن شرط و شروط سنگين بگذارند آيا ملت مجبور به تسليم در برابر آنها نخواهد بود؟

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به شادماني و خرسندي عميق ملت ايران از پيشرفتهاي عظيم هسته اي افزودند: اين پيشرفتها مايه تقويت اعتماد به نفس ملي است اما بعضي افراد، نظام و دولت را براي همين پيشرفتها به چالش مي كشند و خواسته يا ناخواسته براي تضعيف اعتماد به نفس ملي تلاش مي كنند كه ملت بايد مراقب اينگونه رخنه ها باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به فرايند عقب نشيني در برابر خواستهاي هسته اي دشمن درچند سال قبل افزودند: البته اين فرايند به ملت ايران و افكار عمومي جهان نشان داد كه وعده هاي غرب توخالي است چرا كه تعليق موقت و داوطلبانه ايران ، با سوءاستفاده دشمنان در حال تبديل شدن به حذف فعاليتهاي هسته اي در كشور بود كه بنده همان موقع تأكيد كردم اگر روند مطالبه پي در پي طرفهاي هسته اي ادامه يابد وارد ميدان مي شوم كه اين كار انجام و روند توقف فعاليتهاي هسته اي به روند پيشرفت هسته اي تبديل شد.

رهبر انقلاب اسلامي در ادامه بحث در زمينه رخنه هاي بيگانگان براي تضعيف اعتماد به نفس ملي ،به مسئله رابطه با امريكا اشاره كردند و افزودند: قطع رابطه با امريكا از سياستهاي اساسي ماست البته ما هيچگاه نگفته ايم اين رابطه تا ابد قطع خواهد بود بلكه شرايط دولت امريكا به گونه اي است كه ايجاد اين رابطه اكنون به ضرر ملت است و طبعاً آن را دنبال نمي كنيم.

ايشان در تبيين پيامدهاي منفي ايجاد رابطه با امريكا خاطرنشان كردند: اولا اين رابطه خطر امريكا را كاهش نمي دهد چرا كه امريكا در حالي به عراق حمله كرد كه با آن كشور رابطه سياسي داشت ثانياً ايجاد رابطه ،امكان نفوذ امريكاييها وزمينه رفت و آمد مأموران اطلاعاتي و جاسوسي آنها در ايران را فراهم مي سازد به همين علت برخلاف ادعاي برخي افراد پرگو،رابطه با امريكا در حال حاضربراي ملت ايران نفعي ندارد و مطمئناً آن روزي كه رابطه با امريكا براي ملت مفيد باشد بنده اولين كسي خواهم بود كه آن را تأييد مي كنم.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: برخي ما را به تحريك دشمني آمريكا متهم مي كنند اما خصومت اين كشور با ملت ايران ،دشمني با اصول ملت ايران است و از اول انقلاب وجود داشته است.

حضرت آيت الله خامنه اي اشكال تراشي هاي غيرمنطقي و ايراد گرفتن هاي پي در پي از تصميمات و عملكرد دستگاه اداره كشور به ويژه دولت را موجب تضعيف نشاط و اميد ملت خواندند و خاطرنشان كردند: دولت فعلي برخی خصوصیات منحصر به فرد دارد اما مانند هر دولت ديگر خطاها و كاستي هايي دارد كه بايد دلسوزانه آنها را تذكر داد اما بهانه گيري مدام صحيح نيست .

ايشان با اشاره به پركاري فراوان دولت، از سفرهاي استاني آقاي رئيس جمهور و هيأت وزيران عمیقاابراز خرسندي كردند و افزودند: مطبوعات، رسانه ها و كساني كه امكان سخن گفتن با مردم را دارند از هر كاري ايراد نگيرند ومردم را نااميد نكنند اين كار به مصلحت كشور نيست.

رهبر انقلاب اسلامي هوچي گري را يكي از روشهاي مطبوعات و رسانه هاي غربي خواندند و با اشاره به تبليغات اين رسانه ها درباره نقض حقوق بشر در ايران افزودند: كساني كه زندان گوانتاناموي وشكنجه گاه ابوغريب آنان ، عرق شرم را بر پيشاني هر انسان باشرفي مي نشاند ،ايران و هر دولت مخالفشان را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند .

حضرت آيت الله خامنه اي تبليغات درباره فقدان دموكراسي در ايران را از ديگر فشارهاي تبليغاتي – سياسي غرب براي تضعيف اعتماد به نفس ملت ايران دانستند و افزودند: ملت ايران تقريباً هر سال با شور و نشاط فراوان در يك انتخابات شركت كرده و در ميان رقابتهاي جناحهاي مختلف افراد مورد نظر خود را برگزيده است و مگر در كشورهاي ديگر دموكراسي معنا و مفهومي جز اين دارد .

رهبر انقلاب اسلامي تبليغات منفي درباره مسئله زن را از ديگر اهرمهاي فشار سياسي غرب به ملت ايران خواندند و با اشاره به تضييع آشكار حقوق زنان و پايمال شدن كرامت و شرافت آنان در ليبرال دموكراسي غرب افزودند:‌ دولتهاي غربي با وجود فجايعي كه در حق زنان انجام مي دهند ملت شريف ايران را به تضييع حقوق زنان متهم مي كنند امااين هوچي گريها در داخل تاثيري نخواهد داشت .

حضرت آیت الله خامنه ای،ححاب را تکریم زن دانستند و با اشاره به سوابق استفاده زنان اعیان و اشراف اروپایی از نوعی حجاب تا دو سه قرن قبل افزودند: در ایران باستان نیز زنان طبقات اعیان و اشراف با حجاب بودند که اسلام این تبعیض را کنار گذاشت و برای تکریم زنان حجاب را به همه آنان تعمیم داد و اکنون غرب باید پاسخگوی اقداماتی باشد که کرامت و حقوق زنان را پایمال می کند.

ايشان در ادامه بحث عوامل تضعيف اعتماد به نفس ملي ،به احتمال حمله امريكا اشاره كردند و افزودند: البته امروز احتمال اين مسئله كمتر از گذشته است اما ملت ايران پس از پيروزي انقلاب و به ويژه پس از پايان دفاع مقدس همواره در معرض تهديد نظامي دشمن قرار داشته است وبه هر حال عاملي كه مي تواند احتمال حمله وخطر دشمن را كاهش دهد نمايش قدرت و اعتماد به نفس ملت ايران است .

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: با وجود كاهش احتمال حمله دشمن ملت و مسئولان بايد هميشه هوشيار باشند كه به ياري حق هوشيار هستند.

در ابتداي اين ديدار دكتر مير محمدي ميبدي رئيس دانشگاه يزد در گزارشي از روند توسعه دانشگاههاي استان يزد اعلام كرد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فقط 200 دانشجو در يزد مشغول تحصيل بودند اما در حال حاضر بيش از 59 هزار دانشجو در سطوح و رشته هاي مختلف در حدود 30 دانشگاه و مركز آموزش عالي استان يزد از جمله در 21 رشته دكترا به تحصيل مشغولند.

سپس تعدادي از استادان و دانشجويان دانشگاههاي يزد، ديدگاههاي خود را درباره مسائل مختلف دانشگاهي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بيان كردند. اسامي اين استادان و دانشجويان عبارت است از:

· دكتر محمد افخمي اردكاني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

· مهدي زارع، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه يزد به نمايندگي از تشكلهاي دانشجويي

· فاطمه آيت اللهي، دانشجوي نخبه دكتراي دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي

· نويد نصيرزاده، دانشجوي دكتراي شيمي دانشگاه يزد و نويسنده مقالات برتر علمي

· علي زنجاني، دانشجوي نمونه مركز تربيت معلم شهيد پاكنژاد

· ندا سر استاد،دانشجوي ممتاز و نماينده دانشجويان دانشگاه پيام نور

· حسين زمانيان، دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي و برگزيده جشنواره ايده هاي برتر

· امير ناصري دهكردي، مسئول انجمن اسلامي مستقل دانشجويان دانشگاه يزد به نمايندگي از تشكلهاي دانشجويي

مهمترين نكاتي كه استادان و دانشجويان دانشگاههاي يزد در اين ديدار بيان كردند به اين شرح است:

· فراهم شدن زمينه نقش آفريني بيشتر دانشگاهيان و دانشجويان در روند تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله

· افزايش و تمركز اعتبارات و امكانات پژوهشي و مديريت جامع تحقيقاتي در دانشگاهها

· هوشياري ملت بويژه دانشجويان در مقابل عمليات رواني و توطئه هاي تبليغاتي ـ سياسي دشمنان

· بازخواني و اصلاح نظام آموزش عالي

· توجه بيشتر مسئولان به فرهنگ به عنوان زيربناي پيشرفت و سعادت جامعه

· ايجاد فرصت كار دانشجويي براي دانشجويان رشته هاي مختلف

· لزوم تقويت بيشتر مراكز تربيت معلم

· رفع مشكلات موجود در ارتباط دانشگاه و صنعت

· لزوم افزايش امكانات و اعتبارات دانشگاه پيام نور و تقسيم عادلانه تسهيلات و امكانات ميان همه دانشگاهها

· توجه كامل به نقش دانشجويان نخبه در جنبش نرم افزاري و توليد علم

· تسهيلات بيشتر براي گسترش ازدواج دانشجويي

· ضرورت نگاه كلان علمي به مسائل و فعاليتهاي سياسي ـ علمي و فرهنگي دانشجويان

· و حضور فعال دانشجويان در انتخابات مجلس براي انتخاب نامزدهاي اصلح

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /