پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار با مردم قم

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيش از ظهر امروز در ديدار جمع زيادي از فضلا،‌ طلاب و طبقات مختلف مردم شهيدپرور قم با ايشان، طي سخنان هشداردهنده اي فرمودند: جمهوري اسلامي ايران و منطقه خليج فارس كانون نيروي عظيم اسلامي است و ملتهاي مسلمان اجازه حكمراني و قدرت نمايي و بدست گرفتن سياست منطقه را به آمريكا و ديگر قدرتهاي استكباري نخواهند داد.
در اين ديدار كه به مناسبت سالگرد قيام خونين مردم قم و آغاز نهضت اسلامي انجام شد و با ابراز احساسات پرشورديداركنندگان و شعارهايي نظير«مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل و حسين حسين شعارماست شهادت افتخار ماست» توأم بود مقام معظم رهبري نوزدهم ديماه را يادآور آغازيك مرحله ي جديد در نهضت اسلامي خواندند و افزودند: در تاريخ پر فراز و نشيبايرانِ مظلوم،‌ شهر قم نامي برجسته و بيانگر يك جهتگيري و حركت خاص است. تشكيل نظام اسلامي بزرگترين ثمره اي است كه تنها بر حوزه ي علميه قم مترتب است و درتاريخ اسلام هيچ حوزه علميه اي چنين ثمره ي پربركتي را به دنياي اسلام نداده است.نظام اسلامي از حوزه ي علميه جوشيد و درخشيد و مردم قم به صميميت و وفاداري ،‌آنرا حفظ و از آن حراست كردند و با حضور فداكارانه ي خود در ميدان جنگ و صحنه هاي گوناگون،‌ معنويت و روحانيت انقلاب را در همه جا به اثبات رساندند.
حضرت آيت الله خامنه اي ايجاد نظام اسلامي در ايران را معجزه اي قابل تكرار دانستند وفرمودند: براساس يك تحليل روشن مي توان گفت كه يك مجموعه عظيم مردمي اگر به خداايمان داشته و آماده فداكاري باشد در هميشه ي زمان و در هر نقطه اي از جهان قادربه پيروزي بر بزرگترين قدرتهاي استكباري خواهد بود و اين اصل را ملت ايران تجربه كرده است. اين ملت در سايه ايمان و فداكاري توانست رژيمي را كه از حمايت كامل بزرگترين قدرتهاي استكباري برخوردار بود نابود كرده و نظام اسلامي را عليرغم مخالفت تمامي شياطين جهان در كشور خود حاكم سازد.
رهبر انقلاب اسلامي به بيان تلاش دشمنان اسلام براي تضعيف ايمان،‌ روحيه فداكاري و اميد در مردم پرداختند وافزودند: استكبار جهاني ازطريق تبليغات سوء،‌ دروغ پراكني و نسبتهاي غلط و خباث آميز نسبت به جمهوري اسلامي ،‌ مسئولان و دولت خدمتگزار، مي كوشد تا با بزرگ كردن مشكلات و ناديده گرفتن موفقيتها مردم را مأيوس و روحيه آنان را تضعيف كند. امروزهر سخني كه يأس مردم نسبت به جمهوري اسلامي را به دنبال داشته باشد از زبان هركس كه صادر شود سخن دشمن بشمار مي رود. امروز هركس ملت ايران را نااميد و خدمات،‌پيشرفتها و تلاشهاي موفق جمهوري اسلامي را در سطح كشور و مسلمين عالم كوچك كند از زبان دشمن سخن گفته است.
مقام معظم رهبري خدماتي را كه دولت و ملت ايران در سايه وحدت عملي خود براي رفع مشكلات بجاي مانده از رژيم گذشته و دوران جنگ تحميلي به انجام رسانده‌اند بسيار قابل توجه توصيف كردند و فرمودند: براي پياده كردن اسلام،‌ مقابله با توطئه هاي استكبار نسبت به تماميت كشور، منطقه و ملتهاي مستضعف و نيزترميم خرابيهايي كه ايادي استعمار و استكبار در طول دهها سال در اين كشور انجام دادند وظايف و تكاليف زيادي برعهده داريم كه بايد آنها را به انجام برسانيم. اين ملت سخت ترين كارها يعني تشكيل نظام جمهوري اسلامي و حفظ انقلاب را انجام داده است و يك جزيره ي امن الهي را درميان اقيانوس متلاطم مادي گري،‌ كفر و طغيان بوجودآورد،‌ لذا كاري مشكل تر از اين در پيش روي ما نيست كه ملت ايران از عهده ي انجام آن عاجز باشد.
ايشان مبارزه با سلطه ي آمريكا در سايه پشتيباني مردم مؤمن و فداكار كشورمان را مورد تأكيد قراردادند و فرمودند: خليج فارس متعلق به مسلمانان است و ملت مسمان ايران و ملتهاي اين منطقه اسلامي اجازه نخواهند داد تايك قدرت متجاوز و استكباري بخواهد با دخالت در ترتيبات امنيتي منطقه ، قيمت گذاري و تجارت نفت و نيز داد و ستدهاي منطقه را در اختيار و كنترل خود داشته باشد. مگرملت ما و ملتهاي منطقه مرده اند كه آمريكا بتواند براي خود در منطقه سيستم امنيتي ايجادكرده و در رفت و آمد كشتي ها و امور ديگر مردم دخالت كند.
رهبر انقلاب اسلامي اين خوش باوري كه دستگاه استكبار با اسلام و انقلاب اسلامي آشتي كرده است را نفي كردند و افزودند: قدرتهاي شيطاني بدانند كه ايران اسلامي و منطقه ي خليج فارس كانون همان نيروي عظيم اسلامي است كه امروز در تمامي جهان تخت قدرت هاي استكباري را به لرزه درآورده است. ما اجازه نخواهيم داد كه آنها در اين منطقه حكم برانند، قدرت نمايي كنند و سياست منطقه را دردست خود بگيرند. اين منطقه متعلق به مسلمانان است و ما اعتقاد داريم كه استكبار و شيطان بزرگ نخواهد توانست هيچ آسيبي را به ملت مسلمان ايران و نهضت اسلامي وارد‌آورد.
حضرت آيت الله خامنه اي باتصريح اين نكته كه انقلاب در قالب يك نظام و قوانين مربوط به آن شكل گرفته و روزبه روز كاملتر خواهدشد، فرمودند: مجلس شوراي اسلامي ،‌ يك مجلس اسلامي و متشكل ازنمايندگان منتخب مردم است و شوراي نگهبان كه حافظ و ناظر به جهت گيري هاي صحيح قوانين محسوب مي شود، اين نظام را اسلامي تر و كاملتر خواهندكرد. دولت لايق وخدمتگزار كه بخاطر تفضل خداوند متعال در حق ملت،‌ امروز زمام امور كشور را برعهده دارد در مسير رفاه،‌ آباداني و استحكام هرچه بيشتر تلاش مي كند. مقصود از اهداف اسلامي نيز همين است.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان،‌ ناتواني دشمنان انقلاب اسلامي در برابر ايمان و فداكاري ملت ايران را مورد تأكيدقراردادند و مردم را به حفظ وحدت و يكپارچگي خود در سايه ي قرآن و اسلام توصيه كردند.
بنابر همين گزارش پيش از سخنان رهبر انقلاب اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين شرعي نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي،‌ طي سخنان كوتاهي به نقش مردم شهيدپرور قم در نهضت اسلامي و تحقق آرمانهاي امام عظيم الشأن و راحل اسلام اشاره كرد و تبعيت و اطاعت مردم قم از مقام معظم ولايت فقيه را مورد تأكيدقرارداد.
اين گزارش حاكيست در اين ديدار: جامعه مدرسين و شوراي مديريت و طلاب وفضلاي حوزه علميه قم،‌ مسئولين دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مسئولين سازمان تبليغات قم،‌ ائمه جماعات مساجد قم،‌ جمعي از خانواده هاي معظم شهدا ودانش آموزان دبيرستانهاي شاهد قم، گروهي از جانبازان ، آزادگان و هيئت رزمندگان قم،‌ فرماندار و مسئولين ادارات و نهادهاي قم، جمعي از فرهنگيان و دانشگاهيان قم،‌ نيروهاي نظامي و انتظامي اعم از سپاه پاسداران،‌ بسيج،‌ شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب اسلامي و آمادگاه منظريه قم، مسئولين و قضات دستگاه قضايي قم، شوراهاي اسلامي روستاها و عشاير و كشاورزان نمونه قم، اعضاي ستاد برگزاري مراسم نمازجمعه قم، اصناف، بازاريان، مجمع امور صنفي و هيئت مديره و تعاونيها و اتحاديه هاي صنفي قم،‌ جمعي از اساتيد و قاريان قرآن قم،‌ جمعي از مديران انجمنهاي اسلامي، شوراهاي اسلامي و بسيج كارخانجات قم،‌شوراهاي محلي و هيئت هاي مذهبي قم،جامعه انجمن هاي اسلامي ادارات قم،‌اتحاديه و جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف قم، انجمن اسلامي ولي عصر (عج) دانش آموزان قم و جمعي از خواهران طلبه جامعه‌الزهرا(س) قم حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /