پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار ميهمانان دهه فجر

در خجسته سالروز ميلاد مسعود تنها نجاتبخش انسانها از ظلم و جور استبداد جهاني حضرت بقيةالله ، حجةابن الحسن المهدي، امام زمان (عج)، ميهمانان خارجي شركت كنندهدر جشنهاي پيروزي انقلاب به همراه جمع زيادي از امت حزب الله صبح امروز در حسينيه امام خميني (رض) با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي ديدار كردند و اين عيد بزرگ را به ايشان تبريك گفتند.
مقام معظم رهبري در اين ديدار، ميلاد مبارك مهدي موعود (عج) را متقابلاً به عموم مسلمانان، حق طلبان و مظلومان جهان بويژه ملت سرفراز ايران تبريك گفتند و طي سخناني از آن حضرت به عنوان رمز عدالت و مظهر قسط الهي در روي زمين ياد كردند و افزودند:
انتظار براي حركت تاريخ بشر به سوي صلاح ورستگاري نقطه اميدبخشي براي انسانها و ملتهاي جهان است. لذا هر حركت عدالت خواهانه بشريت اقدامي درجهت قانون و گردش طبيعي عالم محسوب مي شود و بر همين اساس ملت بزرگ ايران از هنگامي كه پا در عرصه ي مبارزه و انقلاب گذاشت بخوبي واقف بود كهدر جهت پيشرفت به سمت آرمان بشريت يعني استقرار عدالت حركت مي كند.
حضرت آيت الله خامنه اي پيروزي انقلاب اسلامي را در ايران موجب احياي اميد در دل ملتهاي مسلمان و خنثي شدن تبليغات و تلاشهاي دنياي كفر و الحاد عليه اسلام و مطلق ديندانستند و فرمودند: تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، اكثر نيروهاي انقلابي و مبارز جهان با الهام از تفكر و مكتب ماركسيسم عليه ظلم دست به قيام ميزدند و اين باور به آنان تفهيم شده بود كه بدون اتصال با اين مكتب نمي توان مبارزه اي را سازماندهي كرد و به پيروزي رساند اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي درايران حركتهاي انقلابي و غيورانه در اقصي نقاط جهان رنگ مذهبي به خود گرفت و حتي درمبارزاتي كه گرايشهاي ماركسيستي داشتند عنصر مذهب وارد آن شد كه بدون ترديد اين مسأله بطور مستقيم ناشي از تأثيرات پيروزي انقلاب اسلامي است.
رهبر انقلاباسلامي احياي هويت اسلامي در ميان مسلمانان،‌ بيداري ملتها و ايجاد نشاط و اميددر نيروهاي مبارز و انقلابي جهان را ثمره انكارناپذير و مسلم انقلاب اسلامي ايران توصيف كردند و فرمودند: جبهه به هم پيوسته استكبار شامل آمريكا، قدرتهاي مرتجع،ضد مردمي و متجاوز و نيز قدرتهايي كه دنيا را متعلق به خود مي دانند و ملتهاي ضعيف را تحت اراده و خواست خود مي خواهند، امروز در برابر اسلام و انقلاب اسلاميبه صف ايستاده اند. ملت ايران و مسلمانان سراسر جهان امروز بايد به اين نكته ي مهم توجه كنند كه پس از تشكيل نظام جمهوري اسلامي در ايران، مبارزه و مقاومت ملت ايران در جنگ تحميلي، درخشش رهبريهاي خردمندانه امام درميدانهاي مختلف و بروزابعاد گوناگون پيوند اسلامي امام و امت، دشمن بيدار و هوشيار شده و بتدريج تجربه پيدا كرده و روشهاي جديدي را عليه مسلمانان بكار مي گيرد.
مقام معظم رهبري ضرورت هوشياري مسلمانان را در برابر ابتكارها و شيوه هاي برخورد دشمنان مورد تأكيدقراردادند و فرمودند: ما امروز در بوسني و هرزگوين شاهد هستيم كه آمريكا و اروپابا سكوت و بي اعتنايي و در عين حال تظاهر به با اهميت بودن مسئله بوسني و هرزگوين براي آنان، به نسل كشي در اين كشور كمك مي كنند و اين يك سبك نو در حركت دشمن محسوب مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تلاش مداوم دشمنان اسلام براي برخورد با نهضتهاي اسلامي، در الجزاير، تاجيكستان، هندوستان،‌ فلسطين و ديگركشورها فرمودند: مسلمانان بايد با افزايش آگاهي ها، مشورت، كمك و استفاده ازتجارب يكديگر راهها و ابتكارات جديدي را فراروي خود بيابند. دستورات اسلام،‌چراغ راهنماي ماست و مجموعه گفتار حضرت امام (رض) نيز ميراثي گرانبها و دستاوردي عظيم براي مسلمانان محسوب مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان باتأكيد بر اينكه ايران اسلامي مركز توجه خصمانه استكبار است فرمودند: نفوذ كلام امام به عنوان رهبر استثنايي و عظيم القدر اسلام، نقش تعيين كننده رهبري را درميدانهاي مختلف نشان داد و دشمن دريافت كه براي مقابله با انقلاب اسلامي بايد شخص امام امت (رض) و مطلق رهبري اسلامي را كه در معارف اسلامي با عنوان ولايت فقيه شناخته شده است زير سئوال ببرد، لذا بيشترين تبليغات دشمن به شكل هدايت شده و دقيق عليه امام صورت مي گرفت و امروز نيز با همان هدف، گذشته ي انقلاب را زيرسئوال مي برند و قلمهاي مزدور و غافل در داخل به عنوان ايادي دشمن در تلاش هستندتا رهبري اسلامي را هدف قراردهند.
مقام معظم رهبري در بيان مفهوم رهبري فقيه وحاكميت دين شناسان فرمودند: فقيه،‌دين شناسي است كه راه سعادت و خوشبختي دنيا وآخرت را كه آئين الهي براي مردم ترسيم كرده است مي شناسد و حاكميت چنين انساني ازيك منطق عقلاني و استدلال محكم برخوردار است. اما حاكميت يك فرد نظامي، سرمايه دار يا سياستمدار حزبي و حرفه اي چنين استدلالي را با خود ندارد و در عين حال خبرگزاري ها، مطبوعات، راديوها، تلويزيونهاي خارجي و گاهي مزدوران داخلي درمقالات و تبليغات خود رهبري اسلامي را زير سئوال مي برند.
حضرت آيت الله خامنه اي به آزادي مطبوعات و انتشار صدها روزنامه و مجله مختلف در ايران اشاره كردند وفرمودند: مزدوران قلم بدست در نوشته هايشان دشنام و ناسزا مي دهند تا ما را به جنگ مطبوعات بكشانند و بعد فرياد بر مي آورند كه در جمهوري اسلامي آزادي وجود ندارد ولي ما فريب آنها را نمي خوريم. در بحبوحه جنگ كه كشورها آزادي مطبوعات را سلب مي كنند، ما در ايران آزادي مطبوعات داشتيم و امروز مطبوعات آزاد هستند تاهر‌آنچه كه مي خواهند،‌ بنويسند ولي انتشار مطالب بي اساس نمي تواند آزادي مطبوعات را متزلزل كند.
رهبر انقلاب اسلامي از جوانان بعنوان مسئله اي كه دشمن، سرمايه گذاري فراواني بر روي آنها انجام داده است ياد كردند و فرمودند: جوانان ما در كوره انقلاب پارسا و مبرا از آلودگيهاي مختلف شده اند لذا دشمن كه اين امر را مخالف اهداف خود مي داند ازطريق باندهاي فساد در تلاش هستند تا جوانان ما را به سوي تباهي سوق دهند ولي ما با اين مفسدان در هرجا كه باشند با شدت برخورد مي كنيم زيرا آنها را تباه كننده نسل جوان كشور مي دانيم.
مقام معظم رهبري مردمي بودن دولت،مجلس و مسئولان كشور را موجب تشويش و نگراني دشمنان اسلام دانستند و فرمودند: دركشورهايي كه مدعي وجود دموكراسي هستند غالب دولتمردان را سرمايه داران يا وابستگان آنها تشكيل مي دهند و عمومآ افراد متنفذ، ثروتمند و زورمدار در اين كشورها به مجلس راه مي يابند اما در ايران، مجلس شوراي اسلامي متكي به عناصري است كه از متنمردم برخاسته اند و كساني كه در رأس مسئوليتهاي دولتي هستند عمر و جواني خود رادر مبارزات و سختي ها گذرانده اند كه رئيس جمهور عزيز ما به عنوان يك شخصيتبرجسته نمونه بارز آن است.
دولت ما مردمي است و بر همين اساس است كه مردم،اعضاي دولت، مجلس و نيز مسئولين را دوست مي دارند و آنان را ازخود ميدانند.
حضرت آيت الله خامنه اي محبوبيت، نفوذ و شخصيت روحانيت نزد مردم وبرخوردار بودن روحانيون از اعتماد عمومي را از جمله مواردي كه دشمن عليه آنان به سرمايه گذاري پرداخت است دانستند و فرمودند: روحانيت اسلام در داخل كشور ما متكي به مردم و صد درصد مردمي است و هيچگاه وابسته به قدرتها نبوده است. مردم روحاينت را مجموعه اي پاك، سالم و قابل اعتماد و با تقوا مي دانند و براي روحانيون قداستخاصي را قائل هستند لذا دشمنان اسلام تلاش مي كنند تا به اعتبار و حيثيت روحانيت نزد مردم خدشه وارد آورند و براي اين منظور در تبليغات خود دروغ مي گويند، تهمتمي زنند، از بازگو كردن خوبيها، گذشتها و فداكاريهاي آنان اجتناب مي ورزند و علم و تقواي آنان را انكار مي كنند.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر شجاعت ونهراسيدن ملت ايران از تهديدهاي دشمنان اسلام فرمودند: قدرتهاي جهاني در عمل نشانداده اند كه طالب دنياي پر از ظلم هستند و تأمين منافع خود را در اعمال ظلم و قلدري ممكن مي دانند ولي ما براي استقرار قسط و عدل قيام و تلاش كرده ايم و باظلم و قلدري مخالفيم و ترديد نداريم كه اين حركت به پيروزي خواهدرسيد زيرا دنيابه سمت عدل و قسط حركت كند.
مقام معظم رهبري به قدرت نمايي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا اشاره كردند و فرمودند: واقعيت قدرت آمريكا با آنچه كه ادعا وتلقين مي كند بسيار متفاوت است اگر آمريكا قدرت داشت امروز اثري از مبارزات فلسطين ديده نمي شد و دنيا شاهد است كه مبارزات فلسطيني روز بروز گسترش مي يابد.فلسطينيهاي رانده شده از زادگاهشان امروز مشكل بزرگي را براي رژيم غاصب صهيونيستي بوجود آورده اند. و اين امر نشان ميدهد كه فلسطيني ها قوي هستند و سرانجام در سايه ايمان و صبر و مقاومت بر دشمن پيروز خواهند شد. اسرائيلي هاي غاصب و خبيث با اينعمل اشتباه بزرگي را مرتكب شدند زيرا از هرطرف حركت كنند ضربه خواهند خورد و باشكست مواجه مي شوند. آنها اگر فلسطيني هاي اخراج شده را بازگردانند، يا در همانجا نگهدارند، زنداني كنند و يا اعدام كنند در هرصورت شكست نصيبشان خواهدشد.
حضرتآيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان مردم ايران و مسلمانان جهان را به هوشياريدر برابر توطئه هاي دشمن، حفظ وحدت كلمه و همدلي هرچه بيشتر با دولت و مسئولان سفارش كردند.
بنابراين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري، دكتر لاريجاني وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي پس از تبريك ميلاد مسعود امام زمان (عج) گزارش كوتاهي را ازبرگزاري جشنهاي پانزدهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و حضور ميهمانان خارجي شركت كننده در اين مراسم به استحضار رساند.
اين گزارش همچنين حاكيست در اين ديدار ميهمانان خارجي شركت كننده در مراسم جشنهاي انقلاب، كاركنان وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن و نيرو، اعضاي ستاد هماهنگي انجمنهاي اسلامي وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي، جمعي از خانواده هاي معظم شهدا، اعضاي ستاد برگزاري مراسم دهه فجر،كاركنان سازمان برنامه و بودجه، جمعي از جانبازان انقلاب اسلامي و اعضاي حراست وزارتخانه ها حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /