پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار علما، فضلا، طلاب و روحانيون در آستانه ماه مبارك رمضان

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي در ديدار جمع زيادي از علماء، فضلاء،طلاب و ائمه جماعات مساجد با ايشان طي بياناتي ارتباط و اعتقاد مردم به روحانيتِاسلام را منشأ تحولات مهم اجتماعي، ديني و سياسي دانستند و براي حفظ و نگهباني ازميراث هزارساله روحانيت به عنوان يك ذخيره تمام شدني، بر لزوم پيشرفت حوزه هايعلميه و علماي حوزه در علوم مختلف و نيز توجه به تقواي الهي تأكيد كردند.
مقام معظم رهبري در اين ديدار از اهانت به اسلام و مقدسات اسلامي به عنوان سياست دشمنان ملتهاي مسلمان ياد كردند و با اشاره به تلاش تبليغاتي غرب براي ترويج كتاب موهن آيه هاي شيطاني فرمودند: صهيونيستها كه گردانندگان بيشترين مطبوعات، راديوها و تلويزيونهاي غرب هستند همراه با قلم به مزدهاي دنيا با هدف اهانت به اسلام به ترويج كتاب آن نويسنده مرتد پرداختند. آنها با رايج كردن اين كتاب كه پيامبر اسلام و اصحاب آن حضرت را به شكل وقيحي مورد اهانت قرارداده است تلاش كرده اند تابتدريج اهانت به اسلام را عادي كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي صدور فتواي ارتداد نويسنده كتاب« آيه هاي شيطاني» را يك نور الهي توصيف كردند و فرمودند: الهام الهي موجب حركت عظيم امام بزرگوار و آن مرد رباني بود كه به توقف توطئه هاي دشمنان اسلام انجاميد. امام براساس يك فهم دقيق و نوراني،‌ فتواي ارتداد اين عامل استكبار را صادركرد و با مبهوت كردن دنيا،‌راه دشمنان اسلام را مسدود ساخت.
رهبرانقلاب اسلامي حمايت دولتهاي اروپايي از اين نويسنده مرتد را حاكي از توطئه غرب براي اهانت به اسلام دانستند و فرمودند: چگونه ممكن است دولتهاي اروپايي براي جانِ فرد مزدوري چون اين نويسنده مرتد دل بسوزانند. آنها هرجا منافعشان اقتضاءكند حاضرند براي يك مسأله كوچك هزاران انسان را قرباني كنند. كداميك از اين كشورها چنين نكرده اند؟ چگونه مي توان ادعاي آنها را در دلسوزي براي انسانيت باور كرد؛ درحاليكه صربها مسلمانان را قتل عام مي كنند و صهيونيستها، فلسطيني هاي صاحب سرزمين فلسطين را آنگونه شكنجه مي دهند؛ اما دولت هاي اروپايي خم به ابرو نمي آورند. بنابراين عكس العمل اين كشورها در قبال حكم اسلامي حضرت امام (رض)نشان از بي اثر شدن نقشه هاي آنان براي اهانت به اسلام دارد.
مقام معظم رهبري به عصبانيت غرب از پيروي دنياي اسلام از فتواي امام خميني (ره) اشاره كردند وفرمودند: امام تيري را به طرف اين مرتد هتاك پرتاب كرده اند. اين تير از كمان خارج شده و به طرف هدف خود در حركت است و دير يا زود به آن اصابت خواهد كرد و بدون ترديد اين حكم بايد اجراء شود و اجراء ‌نيز خواهد شد. لذا به عنوان يك وظيفه،بر همه ي مسلماناني كه امروز به اين نويسنده مزدور دسترسي دارند واجب است اين موجود مضر را از سر راه مسلمانان بردارند و او را به مجازات برسانند.
حضرت آيتالله خامنه اي با تأكيد بر غيرقابل تغيير بودن فتواي حضرت امام خميني (رض)فرمودند: فتواي امام (رض) تغييرناپذير است و هيچكس نمي تواند بر سر آن معامله كند. ناراحتي انگليس و دولتهاي اروپايي نيز براي ما اهميتي ندارد. ما نيز ازبسياري از كارهاي آنها ناراحت هستيم و هرگز قول نداده‌ايم هرچه را كه دولت انگليس از آن ناراحت مي شود انجام ندهيم. دولت انگليس كه سالهاي متمادي كشور ما را غارت كرده است، اكنون بيش از هرچيز از استقلال ما عصباني است. ملت ايران ديگر اجازه نخواهداد انگليس،‌‌‌ آمريكا و يا هر قلدر ديگري در امور داخلي ايران، خواستها،‌اهداف، آرمانهاي بزرگ و مقدسات او دخالت كند.
رهبر انقلاب اسلامي حل مسئله رشدي را در تحويل اين فرد مرتد و ملحد به مسلمانان ممكن دانستند و فرمودند: ما به دولت انگليس اعتراض داريم كه چرا جلوي حكم امام (رض) را گرفته اند. راه عاقلانه در اين است كه دولت انگليس اين شخص مرتد را كه جرم و جنايتي مرتكب شده به مسلمانان تحويل دهد تا مسلمانان او را به مجازات برسانند.
حضرت آيت الله خامنه اي دربخش ديگرياز سخنانشان حضور يكپارچه ملت ايران در قيام عليه رژيم ستمشاهي را ناشي از حضورهمه جانبه علماي دين در صحنه مبارزه دانستند و فرمودند: آبروي هزارساله روحانيت يعني علم و تقواي آنان به عنوان يك ذخيره تمام نشدني موجب گرايش مردم به سمت انقلاب شد. هزاران روحاني و عالم برگزيده نظير علامه حلي، محقق، مجلسي، شيخ طوسي،شهيدين، سيدمرتضي، شيخ انصاري، علماي بزرگ در قرنهاي متمادي در نجف، بزرگان قم،مرحوم حاج شيخ و نيز مرحوم آقاي بروجردي مجموعه علمي سطح بالايي را بوجود آوردند تا بتدريج يك ملت را به صورت بنيادين به روحانيت معتقد كردند و محبت بنيادين و عميق ملت به روحانيت از نسلي به نسل ديگر به ارث رسيد، لذا امروز روحانيت ما وارث آبروي هزارساله روحانيت و علماي اسلام است.
مقام معظم رهبري پيروزي انقلاباسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي را در ايران به مفهوم تهديدي عليه منافع قدرتمندان دنيا، بيداري يك ميليارد مسلمان در جهان و برافراشته شدن پرچم اسلام توصيف كردند و با اشاره به نقش تعيين كننده روحانيت در پيروزي انقلاب اسلامي فرمودند: جامعه روحانيت به عنوان اعقاب آن اسلاف مطهر، عالم و مقدس بايد در راه حفظ آبروي آنان در رشته هاي مختلف علمي پيشرفت كند و براي اين منظور وعاظ و مبلغين اسلامي بايد از سخن سست و بي مطالعه اجتناب ورزند، گفتار آنان عالمانه باشد و آخرين دستاوردها را در باب مسائل اسلامي بدانند، روحانيون در ارتش و سپاه نياز فكري مجموعه مخاطب خود را هوشمندانه و زيركانه بدست آورند و به رفع ابهامات و سئوالهاي آنان بپردازند.
رهبر انقلاب اسلامي پرهيز علما و روحانيون را از دنياخواهي و گرايش به ماديات ضروري خواندند و افزودند: عالمي كه حرص به دنياداشته باشد و از محرمات اجتناب نكند مردود است. تورع از محارم الهي براي روحانيت لازمه قدس است لذا حفظ آبروي روحانيت اسلام تنها در سايه تداوم و پيشرفت علمي وتوجه جدي به رعايت تقواي الهي در امور زندگي ممكن خواهدشد.
حضرت آيت الله خامنه اي هدف دشمنان اسلام را از دروغ بستن و تهمت زدن به روحانيت و جعل خبر عليه آنان،‌ ضربه زدن به قداست و علم روحانيت دانستند و فرمودند: امام عظيم الشأن (رض) از زمان شيخ مفيد تا امروز آبروي روحانيت را مضاعف كرد و با نمايش قدرت روحانيون درمقابله با پليديها و ظلم وجور، نشان داد كه يك عالم چگونه مي تواند وارث موسي،عيسي، ابراهيم و پيغمبر خاتم (ص) باشد.
مقام معظم رهبري نسبت به جهالت و غفلت كساني كه نقش عالي امام بزرگوار و روحانيت اسلام را ناديده مي گيرند ابراز انزجاركردند و در بخش ديگري از بياناتشان با اشاره به خصومت دشمنان اسلام با روحانيت اسلام فرمودند: ظالمان و ستمگراني كه با اسلام مخالفند و روحانيت را درمقابل خودمحكم و پابرجا مي بينند در تلاش هستند تا با بكارگرفتن شيوه هاي مختلف ازجمله تطميع، تهديد،‌ ترور جسمي و يا ترور شخصيتي آنها را از اسلام و وظيفه اسلامي جداكنند. آنها با روحانيت به عنوان حامل امانت الهي كه از قرنها پيش تا امروز ذخيرهي علمي ارزشمند اسلام بوده است مخالفند و براي تخريب قداست روحانيت از هيچ اقدامي فروگذار نخواهندكرد.
رهبر انقلاب اسلامي از بي اعتبار كردن اسلام نزد جوانان مسلمان و توده هاي مردم در كشورهاي اسلامي، شمال آفريقا و شرق دنياي اسلام به عنوان يك خط كلي در سياستهاي استكباري يادكردند و در بيان اهداف غرب از بكاربردن كلمه بنيادگرايي در ارتباط با ايران اسلامي فرمودند: ملت ايران به لحاظ پاي بندبودن به اصول و مباني ديني و شرافت اخلاقي، راستگويي، عدالت و عدم خيانت كه هريك از آنها يك اصل و بنياد اخلاقي محسوب مي شوند بنيادگراست و به آن افتخار مي كند.اما غربيها، بنيادگرايي را با تحجر، نفهميدن منطق و ناديده گرفتن پيشرفتهاي دنيا برابر دانسته اند و بر همين اساس اين تهمت و دروغ را به ايران اسلامي نسبت داده اند تا اسلام را از چشم جوامع مسلمان بيندازند و مانع از گرايش توده هاي غربي به سوي اسلام شوند. مقام معظم رهبري در پايان سخنانشان به نزديك بودن ماه مبارك رمضان اشاره كردند و روحانيون، فضلاء، طلاب و ائمه جماعات را به خودسازي و بهره گرفتن از فضيلتهاي اين ماه پربركت سفارش كردند.
بنابر همين گزارش در اين ديدارآيت الله مهدوي كني و ائمه جماعات مساجد تهران و قم بهمراه اعضاي مركز رسيدگي به امور مساجد، علماء، مدرسين و طلاب حوزه هاي علميه شهرهاي محلات، كاشان،‌ گناباد،آشتيان و طلابِ عشاير و مراكز اسلامي بانه و گنبد، علما و اعضاي جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران، مبلغين سازمان تبليغات اسلامي، جمعي ازخواهران مبلغ تهران،‌ اعضاي دفتر تبليغات اسلامي قم، مسئولين و اعضاي دفترنمايندگي ولي فقيه در سپاه و عقيدتي سياسي نيروهاي سه گانه ارتش و نيروي انتظامي،اعضاي دفتر نمايندگي ولي فقيه در جهاد سازندگي، جامعه وعاظ تهران و طلاب و مسئولين تيپ رزمي ـ تبليغي امام صادق (ع) حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /