پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب در اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین؛

هر طرحی برای تقسیم فلسطین مردود است

"همه فلسطين براي همه مردم فلسطين". اين، اصلي ترين نکته اي بود که رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در پنجمين کنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين و در تبيين راهبرد امت اسلامي در موضوع فلسطين، بر‌ آن تأکيد کردند.
ايشان در جمع رهبران بلند پايه گروههاي مقاومت فلسطين و لبنان، "علما، انديشمندان و متفکران عدالت طلب و آزاد انديش جهان"، و رؤسا و مسئولان پارلماني جهان اسلام با تشريح طرح جمهوري اسلامي در قضييه فلسطين، خاطر نشان کردند: هدف والاي امت اسلامي يعني "آزادسازي همه فلسطين بدون چشم پوشي از يک وجب از اين سرزمين اسلامي"، تنها با صبر و تدبير و توکل و"مجاهدت همگاني گروههاي مقاومت و ملتها و دولتهاي اسلامي" محقق خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اي، فلسطين را در ميان همه موضوعات مشترک امت اسلامي، مهمترين مسئله برشمردند و در تبيين دلايل اين واقعيت افزودند: غصب يک کشور اسلامي و سپردن آن به بيگانگاني که از کشورهاي مختلف گردآوري شده اند، کشتار و جنايت و اهانت مستمر به مسلمانان در اين حادثه بي سابقه تاريخي و "تلاش براي تخريب و زوال قبله اول مسلمانان و ديگر مراکز ديني فلسطين" از جمله دلايلي است که نشان مي دهد "فلسطين"، مسئله اول جهان اسلام است.
ايشان، رژيم صهيونيستي را خنجر غرب در پهلوي امت اسلامي ناميدند و افزودند دولت و جامعه جعلي صهيونيستي در حساسترين نقطه جهان اسلام، به پايگاه نظامي، امنيتي و سياسي دولتهاي استکباري براي مقابله با اسلام و مسلمانان تبديل شده است و اين واقعيت، دليل ديگري بر اولويت مسئله فلسطين است.
استفاده صهيونيسم از غصب سرزمين فلسطين به عنوان نقطه اتکا و جاي پايي براي گسترش نفوذ و سلطه خود در جهان، پنجمين دليل عمده اي بود که رهبر انقلاب براي اثبات اولويت مسئله فلسطين به آن استناد کردند.
ايشان افزودند: هزينه مالي و انساني سنگيني که کشورهاي اسلامي تاکنون در مسئله فلسطين پرداخت کرده اند، رنج بي پايان ميليونها آواره فلسطيني، انقطاع تاريخ يک کانون مهم تمدني در جهان اسلام و دلايل متعدد ديگر نشان مي دهد مسلمانان بايد حل مسئله فلسطين را در صدر مسائل مهم خود قرار دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي، پس از برشمردن اين "دلايل اعتقادي، انساني، سياسي و تاريخي"، به نکته اي جديد اما کليدي و اساسي پرداختند و تأکيد کردند: تأثيرمحسوس  مسئله فلسطين در شکل گيري نهضت عظيم و فراگير بيداري اسلامي که آغاز فصلي تعيين کننده در سرنوشت امت اسلامي بشمار مي رود، دليل مهم ديگري است که اهميت بي بديل موضوع فلسطين را اثبات مي کند.
ايشان در همين زمينه افزود: بيداري اسلامي که بي ترديد مي تواند به ايجاد مجموعه اي مقتدر، پيشرفته و منسجم اسلامي منتهي شود و به ياري خدا و با عزم راسخ پيشروان نهضت، نقطه پاياني بر دوران عقب ماندگي و ضعف و حقارت ملتهاي مسلمان بگذارد، بخش مهمي از نيرو و حماسه خود را از قضيه فلسطين گرفته است.
رهبر انقلاب اسلامي در اثبات تأثيرگذاري موضوع فلسطين بر شکل گيري بيداري اسلامي، به ظلم و زورگويي روز افزون رژيم صهيونيستي، همراهي برخي حکام مستبد و فاسد و مزدور آمريکا با اين رژيم، مقاومت الهام بخش و پيروزي هاي معجزه آساي جوانان مؤمن در جنگ 33 روزه لبنان و نبرد 22 روزه غزه اشاره کردند و افزودند: اين واقعيات، از جمله عوامل مهمي است که اقيانوس به ظاهر آرام ملتهاي مصر و تونس و ليبي و ديگر کشورهاي منطقه را به تلاطم درآورده و بيداري پُر برکت اسلامي را شکل داده است .
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه مسائل ياد شده، بايد در تحليل اوضاع منطقه، مورد ملاحظه جدي قرار گيرد خاطر نشان کردند: درستي يا نادرستي هر  تصميمي، با توجه به اين واقعيات، مشخص خواهد شد.
رهبر انقلاب در جمع بندي اين بخش از سخنان خود خاطر نشان کردند: قضاوت دقيق، نشان مي دهد که مسئله فلسطين امروز اهميت و فوريت مضاعف يافته و ملت فلسطين حق دارد در اين اوضاع، انتظار بيشتري از کشورهاي اسلامي داشته باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي سپس در نگاهي اجمالي اما چاره جويانه و راهگشا به ماجراي غصب فلسطين، به نقش و همکاري خائنانه دولتهاي مستکبر به ويژه دولت استعمارگر انگليس در "فاجعه خونين قتل عام و آوارگي ملت فلسطين" اشاره کردند وافزودند: سرکوب قساوت آميز مقاومتهاي اوليه در داخل فلسطين، جنگ هاي کلاسيک اما ناکام چند کشور عرب با رژيم صهيونيستي که با حمايت آمريکا، انگليس و فرانسه از صهيونيستها به از دست رفتن بخشهاي ديگري ازسرزمين هاي اسلامي منجر شد و در نهايت تشکيل سازمان آزاديبخش فلسطين از گروههاي مسلح فلسطيني از جمله مراحلي بود که اميدهايي را به دنبال آورد اما در نهايت به نتيجه اي نرسيد.
ايشان، تکيه بر ايدئولوژي چپ و يا احساسات ناسيوناليستي، دوري از مردم، و بي توجهي به اعتقادات و ايمان اسلامي ملت فلسطين را مهمترين علت ناکامي سازمان آزاديبخش فلسطين دانستند و خاطر نشان کردند: اين عوامل، به تدريج  اين سازمان را خنثي، بي تأثير و منحرف کرد و اين انحراف باعث شد آنها نيز همچون برخي دولتهاي خائن عربي به آرمان مقاومت يعني تنها راه نجات فلسطين پشت کنند و به خود و مسئله فلسطين، ضربه سختي وارد آورند.
حضرت آيت الله خامنه اي، با اشاره به روند ناکامي و نااميدي حاکم بر موضوع فلسطين تا مقطع پيروزي انقلاب اسلامي افزودند: با پيروزي اين انقلاب، دست قدرت خدا، ورق را برگرداند و در چارچوب تأثيرات شگرف جهاني و منطقه اي ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جعلي صهيونيست، سريعتر و آشکارتر از ديگر مستکبران، ضربات شديد و عميقي دريافت و به اذعان سران صهيونيست، روزهاي سياه و پُراضطرابي را تحمل کرد.
تعطيلي سفارت رژيم صهيونيستي در تهران، برافراشته شدن پرچم فلسطين بر فراز آن سفارت و اعلام صريح و قاطعانه امام خميني (رض) مبني بر ضرورت آزادي سرزمين فلسطين و قطع غده سرطاني اسرائيل، از جمله نکاتي بود که رهبر انقلاب در يادآوري آثار اوليه پيروزي انقلاب در روند مسئله فلسطين به‌ آنها اشاره کردند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر پايداري 33 ساله مردم ايران و نظام اسلامي بر شعار "فلسطين بايد آزاد شود" افزودند: اين شعار خون تازه اي در رگهاي فلسطين دميد و با شکل گيري گروههاي مجاهد فلسطيني و لبناني، فلسطين به جاي تکيه بر دولتهاي عربي و مجامع بي اثر جهاني، به ايمان عميق جوانان و مردان و زنان فداکار خود تکيه کرد و با اتکاء به اين ايمان عميق که کليد همه فتوحات و موفقيت هاست، روز به روز پيشرفت و افتخار و اقتدار بيشتري دست يافت بگونه اي که اکنون ملت فلسطين به ملتي اميدوار، مقاوم و داراي اعتماد به نفس تبديل شده است.
رهبر انقلاب اسلامي براي ارائه تصويري جامع تر از واقعيات تاريخ معاصر فلسطين،‌ به بررسي کوتاه تحرکات سازشکارانه پرداختند و افزودند هدف تمام اين تحرکات خيانت بار که از پيمان ننگين کمپ ديويد آغاز شد، خاموش کردن مقاومت و وادارکردن فلسطينينان ودولتهاي عربي به پذيرش مشروعيت رژيم جعلي صهيونيست بوده است.
ايشان با اشاره به طرحهاي متعدد سازش که با ميدان داري آمريکا، همراهي کشورهاي استعمارگر اروپايي و بي همتي گروههاي سازشکار به اجرا در مي آيد افزودند: بي اعتباري همه اين معاهدات بسيار زود آشکار شد و صهيونيست ها و حاميان آنها، بارها نشان دادند که به معاهدات امضا شده به چشم ورق پاره هايي بي ارزش مي نگرند و فقط به دنبال ايجاد ترديد در ميان فلسطينيان و زمين گير کردن مقاومت اسلامي هستند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به بي نتيجه ماندن طرحهاي سازش، استمرار روحيه مقاومت را پادزهر همه اين بازيهاي خباثت آميز دانستند و با استناد به وعده هاي نصرت الهي در قرآن خاطر نشان کردند: ايستادگي وپيروزي غزه، سقوط رژيم خائن و فاسد حسني مبارک، پديد آمدن موج پرقدرت بيداري اسلامي، برافتادن پرده نفاق و تزوير از چهره آمريکا و ‌انگليس و فرانسه، تنفر روز افزون ملتهاي منطقه از حاميان رژيم جعلي و انزواي جهاني و انزجار عمومي ملتها از رژيم صهيونيستي، از مظاهر نصرت الهي و نشانه هاي تحقق وعده هاي پرودگار قادر متعال است.
ايشان در جمع بندي بخش دوم از سخنان خود، رژيم صهيونيستي را از هميشه منفورتر، ضعيف تر و منزوي تر دانستند و تأکيد کردند حامي اصلي اين رژيم يعني آمريکا نيز، امروز از هميشه گرفتارتر و سردرگم تر است.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان به تشريح راه اساسي تحقق هدف مهم امت اسلامي يعني رهايي فلسطين پرداختند اما قبل از بيان اين راه حل دو نکته را مورد تأکيد قرار دادند: 1ـ ملتهاي مسلمان، آزادي همه فلسطين را دنبال مي کنند نه آزادي بخشي از فلسطين را و 2ـ تحقق اين هدف مهم نيازمند تلاش و مقاومت و صبر و تدبير است.
ايشان در تشريح نکته اول تأکيد کردند هر طرح عملياتي در موضوع فلسطين بايد براصل  "همه فلسطين براي همه مردم فلسطين"، استوار باشد چرا که فلسطين، فلسطين از نهر تا بحر است نه حتي يک وجب کمتر.
رهبر انقلاب با رد قاطع هر طرحي که بخواهد فلسطين را تقسيم کند افزودند: طرح دو دولت که لباس حق به جانب "پذيرش دولت فلسطين به عضويت سازمان ملل" را بر آن پوشانده اند، چيزي جز تن دادن به خواسته صهيونيستها يعني پذيرش دولت صهيونيستي در سرزمين فلسطين نيست.
حضرت آيت الله خامنه اي،‌ پايمال شدن حق ملت فلسطين، ناديده گرفتن حق تاريخي آوارگان فلسطيني و تهديد حق فلسطينيان ساکن سرزمينهاي 1948 را از جمله پيامدهاي طرح دو دولت برشمردند و افزودند معناي حقيقي اين طرح، باقي ماندن غده سرطاني اسرائيل، تکرار رنجهاي دهها ساله فلسطينيان و تهديد دائمي پيکره امت اسلامي مخصوصاً ملتهاي منطقه است.
رهبر انقلاب اسلامي در عين حال خاطر نشان کردند: البته ملت فلسطين همان طور که در غزه عمل کرد، هر بخشي از خاک فلسطين را که بتواند آزاد کند، به وسيله دولت برگزيده خود، اداره خواهد کرد ولي هرگز هدف نهايي يعني  آزادسازي همه فلسطين را از ياد نخواهد برد.
ايشان، کار جدي و پيگير، صبر و تدبير و "عزم و توکل و اميد" را لازمه دستيابي به هدف والاي آزادي فلسطين خواندند و با اشاره به لزوم پرهيز از کارهاي نمايشي و "رفتارهاي بي صبرانه و دائما متغير"، افزودند دولتها و ملتهاي مسلمان، و "گروههاي مقاومت در  فلسطين، لبنان و ديگر کشورها" هر يک نقش و سهم خود را در اين مجاهدت همگاني بشناسند و به اذن الله به ايفاي اين نقش مهم در روند مقاومت بپردازند.
حضرت آيت الله خامنه اي،‌ سپس در تشريح طرح روشن، منطقي و عادلانه جمهوري اسلامي براي حل قضيه فلسطين افزودند: ما نه جنگ کلاسيک ارتش هاي اسلامي  را پيشنهاد مي کنيم، نه به دريا ريختن يهوديان مهاجر را و نه حکميت سازمان ملل و ديگر سازمانهاي بين المللي را، بلکه بر اساس معارف سياسي پذيرفته شده در افکار عمومي جهان، طرح همه پرسي از ملت فلسطين را، به عنوان راه حل موضوع فلسطين ارائه مي کنيم.
ايشان در تشريح منطق اين طرح افزودند: ملت فلسطين نيز همانند هر ملت ديگر حق دارد سرنوشت خود را تعيين کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزيند. بنا بر اين بايد همه مردم اصلي فلسطين اعم از مسلمانان و مسيحي و يهودي در داخل و خارج فلسطين در يک همه پرسي منضبط شرکت کنند و نظام دلخواه خود را برگزينند.
رهبر انقلاب، تعيين تکليف مهاجران غيرفلسطيني به دست نظام و دولت منتخب ملت فلسطين را از ديگر ابعاد طرح جمهوري اسلامي خواندند و افزودند اين طرح عادلانه و منطقي در افکار عمومي جهان نيز به درستي درک مي شود و مي تواند از حمايت ملتها و دولتهاي مستقل برخوردار شود.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: البته انتظار نداريم که صهيونيستهاي غاصب به آساني به طرح همه پرسي از همه مردم فلسطين تن دهند و اينجاست که نقش دولتها و ملتها و سازمانهاي مقاومت در مسئله فلسطين معنا مي يابد.
 رهبر انقلاب اسلامي قطع روابط و پايان پشتيباني از دشمن غاصب را، مهمترين رکن حمايت از ملت فلسطين و ملاک قضاوت ملتها درباره ادعاهاي دولتهاي اسلامي خواندند و اين سؤال مهم را مطرح کردند که دولتهاي اسلامي، اکنون و پس از به ميدان آمدن ملتها و شعارهاي قدرتمندانه آنها بر ضد صهيونيستها، به چه دليل و با کدام منطق به روابط خود با رژيم غاصب ادامه مي دهند؟
ايشان، ادامه مقاومت سازمانها و گروههاي جهادي را تکليفي بزرگ دانستند و افزودند: مقاومت شجاعانه و سازمان يافته، حق تحسين برانگيز و به رسميت شناخته شده همه ملتهاي تحت اشغال است و تهمت شبکه سياسي و رسانه اي وابسته به صهيونيزم مبني بر تروريست بودن مقاومت، سخني پوچ و بي ارزش است چرا که مقاومت فلسطين در حقيقت حرکتي انساني و مقدس بر ضد تروريستهاي جرار صهيونيست و حاميان غربي آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه سخنان خود در پنجمين کنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه ملت فلسطين، کشورهاي غربي را نيز به نگاه واقع بينانه و به رسميت شناختن حق ملت فلسطين فراخواندند و به آنها گوشزد کردند: اگر بيش از اين از نقشه هاي صهيونيستهاي ضد بشر پيروي کنيد بايد در آينده اي نه چندان دور در انتظار ضربه هاي سخت تري باشيد.
ايشان به حاميان غربي رژيم صهيونيستي هشدار دادند: آن روزي که ملت هاي اروپا و آمريکا دريابند که سلطه اختاپوسي صهيونيزم بين الملل و اطاعت و تسليم منفعت  طلبانه دولتمردان غربي در مقابل کمپاني هاي  زالوصفت صهيونيست، منشأ گرفتاريها و مشکلات مردم اروپا و آمريکا است آنچنان جهنمي براي دولتهاي خود به وجود مي آورند که هيچ راه خلاصي از آن متصور نيست.
حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه به حرف رئيس جمهور آمريکا مبني بر اينکه اسرائيل خط قرمز اوست اشاره و اين پرسش را مطرح کردند که عامل حقيقي اين خط قرمز منافع ملت آمريکاست يا نياز شخصي اوباما به پول و پشتيباني صهيونيستها براي بدست آوردن کرسي دومين دوره رياست جمهوري؟
رهبر انقلاب به رئيس جمهورآمريکا هشدار دادند: تا چه زماني قادريد ملت خود را فريب دهيد؟ آن روزي که ملت آمريکا دريابد که شماها براي چند روز حکومت بيشتر، تن به ذلت و تبعيت و خاکساري در برابر زرسالاران صهيونيست داده ايد و مصالح ملتي بزرگ را در پاي صهيونيستها قرباني کرده ايد، با شما چه خواهد کرد؟
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه خط قرمز اوباما يعني امنيت رژيم صهيونيستي به دست ملتهاي به پا خاسته مسلمان شکسته خواهد شد افزودند آنچه رژيم صهيونيستي را تهديد مي کند "موشکهاي ايران و موشکهاي گروههاي مقاومت" نيست تا در برابر آن، اينجا و آنجا، سپر موشکي برپا کنند بلکه تهديد حقيقي و بدون علاج رژيم جعلي، عزم راسخ ملتهاي اسلامي است که ديگر نمي خواهند و نمي گذارند آمريکا و اروپا و عوامل دست نشانده غرب، بر آنان حکومت و ملتها را تحقير کنند.
سخنراني رهبر معظم انقلاب اسلامي در پنجمين کنفرانس بين المللي انتفاضه با اين جمله ي قاطعانه پايان يافت: البته موشکهاي ايران و گروههاي مقاومت هم هرگاه تهديدي از سوي دشمن بروز کند وظيفه خود را انجام خواهد داد.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان از نزديک با ميهمانان کنفرانس تهران ديدار وگفتگو کردند.
پيش از سخنان رهبر انقلاب آقاي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان کنفرانس گفت شرايط حساس منطقه وبيداري اسلامي ملتها، ضرورت توجه به مسئله فلسطين را دو چندان کرده است وبايد از اين شرايط براي تحقق حقوق ملت فلسطين بهره گرفت.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /