پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مطرح شد؛

تاکید رهبر معظم انقلاب بر نقش مهم جنبش عدم تعهد در شکل‌گیری نظام نوین جهانی/ پیمانه صبر و تحمل ملتها از هندسه غلط بین المللی لبریز شده است

شانزدهمين اجلاس سران کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد صبح امروز(پنجشنبه) با حضور حضرت ايت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، در تهران آغاز بکار کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنان بسيار مهمي در جمع ۱۲۰ تن از سران و مقامات کشورهاي پنج قاره جهان، با اشاره به شرايط حساس گيتي و عبور جهان از يک پيچ تاريخي بسيار مهم و نشانه هاي بروز نظام نوين چند وجهي در مقابل نظام يک جانبه گرايي سلطه، به تبيين فرصت هاي نويد بخش پيش روي کشورهاي مستقل و آرمانهاي اصلي کشورهاي غير متعهد و همچنين نشانه هاي لبريز شدن پيمانه صبر مردم جهان بويژه ملتهاي غرب از ساختارهاي معيوب، منسوخ ، ناعادلانه و غير دموکراتيک هندسه غلط بين المللي موجود، پرداختند و تاکيد کردند: جنبش عدم تعهد بايد نقش جديدي در شکل گيري نظم نوين بين المللي ايفاء کند و اعضاء اين جنبش مي توانند با هم‌افزائي امکانات و ظرفيتهاي گسترده‌ي خود، براي نجات جهان از ناامني و جنگ و سلطه‌گري نقشي تاريخي و ماندگار بيافرينند.
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به سخنان يکي از بنيانگذاران جنبش عدم تعهد که مبناي تشکيل اين جنبش را، نه وحدت جغرافيائي يا نژادي و ديني، بلکه "وحدت نياز" خوانده بود، گفتند: امروز نيز باوجود پيشرفت و گسترش ابزارهاي سلطه‌گري، اين نياز همچنان پابرجا است.
ايشان با ياداوري آموزه هاي اسلام که فطرت انسانها را با وجود ناهمگونيهاي نژادي و زباني و فرهنگي، همسان مي داند، خاطر نشان کردند: اين حقيقت تابناک داراي چنان ظرفيتي است که مي تواند پايه و پشتوانه‌ي تشکيل جوامع آزاد و سرافراز و برخوردار از پيشرفت و عدالت شود و شالوده‌ريز همکاريهاي برادرانه‌ي ملتهاي گوناگون باشد.
 رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه همکاريهاي بين‌المللي بر اساس چنين شالوده‌ئي مبناي ارتباطات دولتها برپايه منافع سالم و مشترک، و منافع انساني خواهد بود، افزودند: اين نظم آرماني، در نقطه‌ي مقابل نظام سلطه قرار دارد که در قرنهاي اخير، قدرتهاي سلطه‌گر غربي ـ و امروز دولت زورگو و متجاوز آمريکا ـ مدعي و مبلّغ و پيشقراول آن بوده‌اند و هستند.
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به زنده و پابرجا بودن آرمانهاي اصلي جنبش عدم تعهد با گذشت شش دهه، دست يافتن به اين آرمانها را پُر چالش اما اميدآفرين و ثمربخش خواندند و خاطر نشان کردند: جهان با عبرت آموزي از تجربه تاريخي شکست سياستهاي دوران جنگ سرد و نيز يک‌جانبه‌گرائيِ پس از آن، در حال گذار به نظام بين‌المللي جديدي بر پايه مشارکت همگاني و برابري حقوق ملتها است که در چنين شرايطي همبستگي کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، ‌از ضرورتها است.
 ايشان حفظ همبستگي و پيوند اعضاي جنبش عدم تعهد در چارچوب آرمانهاي مشترک را دستاوردي بزرگ خواندند و افزودند: خوشبختانه چشم‌انداز تحولات جهاني، نويدبخش يک نظام چند وجهي است که در آن، قطبهاي سنتي قدرت،‌ جاي خود را به مجموعه‌ئي از کشورها و فرهنگها و تمدنهاي متنوع و با خاستگاههاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي و سياسي ميدهند و اين جا به جائي تدريجي قدرت، فرصتي را براي کشورهاي عدم تعهد بوجود آورده تا نقش مؤثر و شايسته‌ئي را در عرصه‌ي جهاني بر عهده بگيرند و زمينه‌ي يک مديريت عادلانه و واقعاً مشارکتي را در پهنه‌ي گيتي فراهم آورند.
رهبر انقلاب اسلامي، شرائط کنوني جهان را فرصتي تکرار نشدني براي جنبش عدم تعهد دانستند و خطاب به سران اين جنبش گفتند: سخن ما آن است که اتاق فرمان جهان نبايد با ديکتاتوري چند کشور غربي اداره شود. بايد بتوان يک مشارکت دموکراتيک جهاني را در عرصه‌ي مديريت بين‌المللي شکل داد و تضمين کرد.
حضرت ايت الله خامنه اي در ادامه به تبيين مشکلات و ساختار هاي معيوب و ناکارامد نظام بين المللي کنوني از جمله شوراي امنيت پرداختند و تاکيد کردند: شوراي امنيت سازمان ملل داراي ساختار و ساز و کاري غيرمنطقي،‌ ناعادلانه و کاملاً غير دموکراتيک و يک ديکتاتوري آشکار و وضعيتي کهنه و منسوخ و تاريخ‌مصرف‌گذشته است.
ايشان افزودند: با سوءاستفاده از همين سازوکار غلط است که آمريکا و همدستانش توانسته‌‌اند زورگوئيهاي خود را در لباس مفاهيم شريف بر دنيا تحميل کنند. آنها ميگويند «حقوق بشر» و منافع غرب را اراده ميکنند؛ ميگويند «دموکراسي» و دخالت نظامي در کشورها را به جاي آن مي‌نشانند؛‌ميگويند: «مبارزه با تروريسم» و مردم بيدفاع روستاها و شهرها را آماج بمبها و سلاحهاي خود ميسازند.
رهبر انقلاب اسلامي به تقسيم بندي مردم جهان به شهروندان درجه‌ي يک و دو و سه از جانب آمريکا و ديگر قدرتهاي سلطه گر اشاره و خاطر نشان کردند: جان انسان در آسيا و آفريقا و امريکاي‌لاتين ارزان و در آمريکا و غرب اروپا گران، قيمت‌گذاري ميشود؛ امنيت آمريکا و اروپا مهم، و امنيت بقيه‌ي بشريت بي‌اهميت دانسته ميشود؛ شکنجه و ترور اگر به دست آمريکائي و صهيونيست و دست‌نشاندگان آنها صورت گيرد، مُجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشي است؛ بگونه اي که زشت ترين و نفرت انگيز ترين رفتارها با زندانيان بي دفاع و بي وکيل و بي محاکمه در زندانهاي مخفي آنها ، وجدان آنان را نمي‌آزارد.
 حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به تعريف کاملا گزينشي و يک طرفه بد و خوب در نظام سلطه تاکيد کردند: آنان منافع خود را بنام «قوانين بين‌المللي» و سخنان تحکم‌آميز و غيرقانوني خود را به نام «جامعه‌ي جهاني» بر ملتها تحميل ميکنند، و با شبکه‌ي رسانه‌ئيِ انحصاري سازمان‌يافته،‌دروغهاي خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالت‌طلبي وانمود ميکنند و در مقابل، هر‌سخن حقي را که افشاگر فريب آنها است، دروغ و هر مطالبه‌ي بر حقّي را ياغيگري مينامند.
ايشان با تاکيد بر اينکه ادامه اين وضعيت معيوب و پر زيان امکان پذير نيست و همه ملتها از اين هندسه‌ي غلط بين‌المللي خسته شده‌اند، گفتند: جنبش ۹۹ درصدي مردم در آمريکا بر ضدّ کانونهاي ثروت و قدرت در آن کشور و اعتراض عمومي در کشورهاي اروپاي غربي به سياستهاي اقتصادي دولتهايشان نيز نشان از لبريز شدن پيمانه‌ي صبر و تحمل ملتها از اين وضعيت است، پس بايد اين وضعيت نامعقول را علاج کرد.
 رهبر انقلاب اسلامي، پيوند مستحکم و منطقي و همه‌جانبه‌ي کشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد را در يافتن راه علاج، بسيار موثر دانستند و با اشاره به نبود صلح و امنيت واقعي بعنوان يکي ديگر از مسائل حادّ جهان خاطر نشان کردند: امروز خلع سلاحهاي کشتار‌ جمعي و فاجعه‌بار يک ضرورت فوري و يک مطالبه‌ي همگاني است و آنهايي که سلاحهاي ضد بشريت را در زرادخانه‌هاي خود انبار ميکنند حق ندارند خود را پرچمدار امنيت جهاني قلمداد کنند.
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به نبود اراده جدي در کشورهاي دارنده‌ي تسليحات هسته‌ئي، براي حذف اين ابزارهاي مرگبار از دکترين نظامي خود، هرگونه تصوري را مبني بر اينکه سلاح هسته اي عامل رفع تهديد و شاخصي مهم در جايگاه سياسي و بين‌المللي است، مردود و مطرود خواندند و گفتند: سلاح هسته‌ئي نه تأمين‌کننده‌ي امنيت و نه مايه‌ي تحکيم قدرت سياسي است، بلکه تهديدي براي اين هر دو است و حوادث دهه‌ي ۹۰ قرن بيستم نشان داد که داشتن اين تسليحات نميتواند رژيمي همانند شوروي سابق را هم حفظ کند.
ايشان تاکيد کردند: جمهوري اسلامي ايران استفاده از سلاح هسته‌ئي و شيميائي و نظائر آن را گناهي بزرگ و نابخشودني ميداند و بر همين اساس شعار «خاورميانه‌ي عاري از سلاح هسته‌ئي» را طرح کرده و به آن پايبند است.
رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه طرح اين شعار از جانب جمهوري اسلامي ايران به معناي چشم‌پوشي از حق بهره‌برداري صلح‌آميز از انرژي هسته‌ئي و توليد سوخت هسته‌ئي نيست، خاطر نشان کردند: استفاده‌ي صلح‌آميز از اين انرژي براساس قوانين بين‌المللي حق همه‌ي کشورها است و همه بايد بتوانند از اين انرژي سالم در مصارف گوناگون حياتي کشور و ملتشان استفاده کنند و در اِعمال اين حق وابسته به ديگران نباشند.
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به حرکت مرموز چند کشور غربي دارنده‌ي سلاح هسته‌ئي و استفاده کننده از آن، براي ايجاد انحصار در توليد و فروش سوخت هسته‌ئي افزودند: طنز تلخ روزگار ما آن است که دولت آمريکا که دارنده‌ي بيشترين و مرگبارترين سلاحهاي هسته‌ئي و ديگر سلاحهاي کشتارجمعي و تنها مرتکب به کارگيري آن است،‌ امروز ميخواهد پرچم مخالفت با اشاعه‌ي هسته‌ئي را به دوش بگيرد، در حاليکه مجموعه فريبگر آمريکا و شرکاي غربي اش، استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌ئي را براي کشورهاي مستقل بر‌نمي‌تابند و حتي با توليد سوخت هسته‌ئي براي راديو داروها و ديگر مصارف صلح‌آميز انساني، ستيزه گري مي کنند.
رهبر انقلاب اسلامي به بهانه‌ي دروغين آمريکا و چندکشور غربي در خصوص نگراني از توليد سلاح هسته‌ئي در ايران اشاره کردند و گفتند: من تأکيد ميکنم که جمهوري اسلامي هرگز در پي تسليحات هسته‌ئي نيست و نيز هرگز از حق ملّت خود در استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌ئي چشم‌پوشي نخواهد کرد. شعار ما «انرژي هسته‌ئي براي همه و سلاح هسته‌ئي براي هيچکس» است. ما بر اين هر دو سخن پاي‌خواهيم فشرد.
حضرت ايت الله خامنه اي شکستن انحصار چند کشور غربي در توليد انرژي هسته‌ئي در چهارچوب معاهده‌ي عدم اشاعه را به سود همه‌ي کشورهاي مستقل و از جمله کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد دانستند و خاطر نشان کردند: تجربه‌ي سه دهه ايستادگي موفقت‌آميز در برابر زورگوئي‌ها و فشارهاي همه‌جانبه‌ي آمريکا و متحدانش، جمهوري اسلامي را به اين باور قطعي رسانده است که مقاومت يک ملت متحد و داراي عزم راسخ، قادر است بر همه‌ي خصومتها و عنادها فائق آيد و راه افتخارآميز به سوي هدفهاي بلند را بگشايد.
 ايشان ،پيشرفتهاي همه‌جانبه‌ي کشور در دو دهه‌ي اخير و در شرائط تحريمها و فشارهاي اقتصادي و تهاجم تبليغاتي را گواه بارز نتيجه ايستادگي ملت ايران دانستند و افزودند: تحريمهائي که ياوه‌گويان، آن را فلج‌کننده ناميدند، نه تنها ما را فلج نکرده است و نخواهد کرد، بلکه گامهاي ما را محکمتر و همت ما را بلندتر و اطمينان ما را به درستي تحليلهاي خود و نيز به توانائي درون‌زاي ملّتمان راسختر کرده است و ما ياري خداوند را در اين چالشها بارها و بارها به چشم ديده‌ايم.
مسئله بسيار مهم و در عين حال دردآور جامعه بشري يعني فلسطين، بخش ديگري از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع سران و مقامات کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بود.
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به توطئه وحشتناک غربي ها با سردمداري انگليس در غصب يک کشور مستقل و داراي شناسنامه‌ي روشن تاريخي بنام فلسطين و جنايات سران سياسي و نظامي رژيم غاصب صهيونيست، در مدت بيش از شصت و پنجسال افزودند: رژيم صهيونيستي که با به راه انداختن جنگهاي فاجعه‌بار و کشتار مردم و اشغال سرزمينهاي عربي و سازماندهي تروريسم دولتي در منطقه و جهان، دهها سال ترور و جنگ و شرارت به راه انداخته، ملت فلسطين را که براي احقاق حق خود به پا خاسته و مبارزه ميکنند، تروريست مينامد و شبکه‌ي رسانه‌هاي متعلق به صهيونيزم و بسياري از رسانه‌هاي غربي و مزدور نيز اين دروغ بزرگ را تکرار ميکنند و سردمداران سياسي مدّعي حقوق‌بشر هم با بستن چشمان خود بر اين همه جنايت، از آن رژيم فاجعه‌آفرين حمايت کرده و در نقش وکيل‌مدافع آن ظاهر ميشوند.
 ايشان با تاکيد بر اينکه همه‌ي راه‌هائي که غربيها و وابستگان آنها براي «حل مسأله‌ي فلسطين» پيشنهاد کرده و پيموده‌اند، غلط و ناموفق بوده است و در آينده نيز چنين خواهد بود، بارديگر به راه حل عادلانه و کاملاً دموکراتيک جمهوري اسلامي ايران اشاره کردند و گفتند: بر اساس اين راه حل، همه‌ي فلسطيني‌ها، چه ساکنان کنوني آن و چه کساني که به کشورهاي ديگر رانده شده و هويت فلسطيني خود را حفظ کرده‌اند، اعم از مسلمان و مسيحي و يهودي در يک همه‌پرسي عمومي با نظارتي دقيق و اطمينان‌بخش، شرکت و ساختار نظام سياسي اين کشور را انتخاب خواهند کردو در چنين شرايطي است که صلح برقرار خواهدشد.
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه پندي خيرخواهانه را به سياستمداران آمريکائي که همواره مدافع رژيم صهيونيستي هستند، دادند: اين رژيم تاکنون براي شما دردسرهاي و هزينه هاي بيشمار داشته است و چهره‌ي شما را در ميان ملتهاي منطقه، منفور و شما را در چشم آنان شريک جنايات صهيونيستهاي غاصب معرفي کرده است؛ بيائيد به پيشنهاد جمهوري اسلامي درباره‌ي همه‌پرسي بينديشيد، و با تصميمي شجاعانه خود را از گره ناگشودني کنوني نجات دهيد. بيشک مردم منطقه و همه‌ي آزادانديشان گيتي از اين اقدام، استقبال خواهند کرد.
حضرت ايت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود به پرمعنا بودن نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران، در شرايط کنوني، اشاره و خاطر نشان کردند: اعضاء اين جنبش با هم‌افزائي امکانات و ظرفيتهاي گسترده‌ي خود ميتوانند براي نجات جهان از ناامني و جنگ و سلطه‌گري نقشي تاريخي و ماندگار بيافرينند.
ايشان رسيدن به اين هدف بزرگ را منوط به همکاريهاي همه‌جانبه‌ي اعضاي جنبش عدم تعهد و انتقال تجربيات، دانستند و تاکيد کردند: بايد عزمهايمان را راسخ کنيم؛‌به هدفها وفادار بمانيم؛ از اخم قدرتهاي زورگو نترسيم و به لبخند آنان دل‌خوش نکنيم؛ اراده‌ي الهي و قوانين آفرينش را پشتيبان خود بدانيم؛ به شکست تجربه‌ي اردوگاه کمونيستي در دو دهه پيش و شکست سياستهاي باصطلاح ليبرال دموکراسي غربي در حال حاضر، با چشم عبرت بنگريم. و بالاخره سقوط ديکتاتورهاي وابسته به امريکا و همدست رژيم صهيونيستي در شمال آفريقا و بيداري اسلامي در کشورهاي منطقه را فرصتي بزرگ بشماريم.
رهبر انقلاب اسلامي در پايان سخنان خود در جمع سران و مقامات  ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد با تاکيد بر لزوم تشکيل دبيرخانه فعال و پرانگيزه براي جنبش، خاطر نشان کردند: ما ميتوانيم به ارتقاء « بهره‌وري سياسي» جنبش عدم تعهد در مديريت جهاني بينديشيم؛ ميتوانيم براي تحول در اين مديريت،‌ سندي تاريخي تهيه کنيم و ابزارهاي اجرائي آن را فراهم نمائيم؛ ميتوانيم حرکت به سمت همکاريهاي مؤثر اقتصادي را طرّاحي و الگوهاي ارتباط فرهنگي ميان خود را تعريف کنيم.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /