پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع)

اين انقلاب از روز اول تا امروز هر قدمى برداشته است، قدمى بوده است كه نويد قدم بعدى را به ما ميداده؛ اين خيلى مهم است. هرگز دچار بن‌بست نشديم، هرگز در دالان يأس و نااميدى قرار نگرفتيم؛ هميشه فرج در مقابل ما بود. گاهى خودمان كوتاهى كرديم، سستى كرديم، نتاختيم به پيش - اين اتفاق افتاده - اما راه هرگز بسته و بن‌بست نبوده است؛ هر گام ما بشارت‌ده گام بعدى بوده؛ امروز هم همين‌جور است.

بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسدار دانشگاه امام حسین (ع)

پر بیننده ترین