پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

امروز دشمن اصلی آمریکاست که پشت سر صهیونیست ها قرار گرفته است

حمایت از قضیه ی فلسطین را وظیفه ی خودمان می دانیم

پر بیننده ترین