پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

نماهنگ «به یاد تو سخن می گوییم»

این حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند:
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم‌ بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی

پر بیننده ترین