پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان

بیانات در دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان

براساس سنت الهی، امریکا محکوم است که از صحنه قدرت جهانی زایل بشود

در مقابل فریب و لبخند دروغین دشمن هوشیار باشید

افول امریکا به واقعیتِ مورد اجماع صاحب‌نظران معتبر جهان تبدیل شده است

از میهمانداری محبت آمیز دولت و ملت عراق و شخصیت های صاحب نظر، قدردانی می کنم

نماهنگ سیزده آبان؛ روز ملّی مبارزه با استکبار

آقایان محمدصابر باغخانی و مرتضی عزیزی نمایندگان دانشجویان

پر بیننده ترین