پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

تحقق امور زیربنایی نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه و جهادی است

برخورد دولت با عوامل مخرب در بخشهای اقتصادی بسیار ضروری است

هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم

برای اصلاح امور نباید چشم به خارج دوخت

هیچکس نباید از هیبت ظاهری، تشرها و هیاهوهای امریکا بترسد

مذاکره با آمریکا سمّ است

جنگ نمی‌شود. برخورد، برخورد اراده هاست

سخنان مقامات امریکایی نشانگر محاسبات اشتباه و غلط آنها است

رئیس جمهور امریکا می گوید از وقتی که من آمده ام، هر جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار می شود باید به این فرد گفت، اولاً روز جمعه نیست بلکه شنبه است و ثانیاً تهران نیست بلکه پاریس است.

رئیس جمهور: امروز دشمن در پی زور و تزویر است

امروز هم دشمن در پی زور و تزویر است، صبح ناوگانش را می فرستدو شب شماره تلفن می دهد. البته ما شماره تلفن های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام داده اند شماره تلفن واقعی آنهاست.

رئیس جمهور: 2 تعهد دیگر را بعد از ۶۰ روز کنار خواهیم گذاشت

برخی به اشتباه می گویند که ۶۰ روز مهلت دادیم تا ۶۰ روز دیگر عمل کنند در حالی که ما از روز ۱۸ اردیبهشت عمل کردیم و ۲ تعهد را کنار گذاشتیم و ۲ تعهد دیگر را نیز بعد از ۶۰ روز کنار خواهیم گذاشت.

رئیس جمهور: بودجه بدون نفت تهیه شده است

بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام

بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام

سخنرانی ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی

سخنرانی ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی

پر بیننده ترین