پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

باید جوانان را وارد میدان کرد و از نیروی آنان غفلت نکرد

علاج مسائل و مشکلات کشور پافشاری بر شعارها و راه انقلابی است

اروپا به تحریمهای آمریکا پایبند ماند باید از آنها قطع امید کرد

آمریکا که دشمن اصلی ما است، امروز منفورترین دولت در دنیا است

مشکلاتی همچون برخی واگذاریها، نتیجه کارهای نسنجیده یا فساد است

نیروهای وفادار به انقلاب تقویت شوند

پر بیننده ترین