پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

حاج قاسم در راه خدا و انجام وظیفه از هیچکس و هیچ‌چیز پروا نداشت

جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد

همه مردم قدردان پدر شما هستند و این در اثر اخلاص بزرگی است که در آن مرد وجود داشت

همه مردم قدردان پدر شما هستند و این در اثر اخلاص بزرگی است که در آن مرد وجود داشت

پر بیننده ترین