پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

خطبه‌های نمازجمعه - خطبه اول

خطبه‌های نمازجمعه - خطبه دوم(عربی)

خطبه‌های نمازجمعه - خطبه اول

خطبه‌های نمازجمعه - خطبه دوم(عربی)

آن جنتلمن‌های پشت میز مذاکره، در حقیقت تروریستهای فرودگاه بغداد هستند

انتخابات از مهمترین عوامل اقتدار کشور است

اروپایی ها به معنای حقیقی کلمه حقیر و پادوی امریکا هستند

از صاحبان عزا که با قلبهای پردرد در مقابل توطئه دشمنان ایستادند، تشکر می کنیم

حادثه بسیار تلخ سقوط هواپیما دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند

فریاد انتقام در ایران، در واقع سوخت حقیقی موشکهایی بود که پایگاه امریکا را زیر و رو کرد

آیا آن تعدادی که به عکس سردار پرافتخار ملت اهانت کردند مردم ایرانند؟

ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار انقلاب و مقاومت است

سردار سلیمانی و یارانش بودند که جانشان را کف دست گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند

بخش مهمی از امنیت ایران محصول تلاش جوانان مؤمنی است که تحت فرماندهی حاج قاسم مشغول بودند

مهمتر از ضربه نظامی، ضربه حیثیتی بود که به هیبت امریکا وارد شد

نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف به روح آن بزرگوار درود فرستادند

روز درهم‌کوبیدن پایگاه آمریکایی، جزو ایام‌الله است

بزرگ‌ترین بدرقه جهان، مصداق ایام‌الله است

پر بیننده ترین