پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی

بیانات در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی

چه بسا محققان کارآمد ما، زودتر از کشورهای دیگر موفق به تولید واکسن مقابله با کرونا شوند

فکر تولیدکننده ماهواره، در خودرو و سایر بخشهای تولید هم می‌تواند ابتکار نشان دهد

تولید ماسک، نمونه بارزِ باز کردن میدان و حمایت از تولید بود

تولید خوب اقتصاد را در مقابل ویروسهای مهاجم ایمن می‌کند

مقررات حتماً باید با نگاه عادلانه تنظیم شود

ارتباط تصویری مستقیم با هفت مجموعه تولیدی - قسمت اول

ارتباط تصویری مستقیم با هفت مجموعه تولیدی - قسمت دوم

پر بیننده ترین