پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

نماهنگ صلوات خاصه امام رضا (علیه السلام)

سخنرانی تلویزیونی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

وزارت‌های امور خارجه و کشور آمادگی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات در خارج از کشورهر چه سریع‌تر فراهم کنند

در مناظره‌ها، نامزدها با معارضات فکری و زبانی خود رقابتی بودن انتخابات را کاملاً نشان دادند

دولت آینده در رأس برنامه‌های خود به مسائل اقشارضعیف و محروم جامع رسیدگی کند

در کشور امکانات زیادی وجود دارد که استفاده از آنها به آدم‌های پرکار، خستگی‌ناپذیر و قدرتمند نیاز دارد

باید پشتوانه مردمی نظام به رخ دشمنان کشیده شود

به انتخابات باید با نگاهی برتر از مذاق های مختلف سیاسی نگریست

مردم همیشه برعکس خواست دشمن عمل کرده اند

در انتخابات جمعه، اصل، مشارکت و بعد از آن نوع انتخاب است

رسانه های آمریکایی و انگلیسی به دنبال زیر سؤال بردن انتخابات و کمرنگ کردن حضور مردم هستند

سخنرانی تلویزیونی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مردم بهنگام حضور در پای صندوقهای رأی باید در نظر گرفته شود

پر بیننده ترین