پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دریافت دُز اول واکسن کوو ایران برکت

بیانات پس از تزریق واکسن

تأکید رهبر انقلاب بر ثبت اسناد علمی واکسن و مقالات

گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

پر بیننده ترین