پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در آخرین دیدار رییس جمهور و دولت دوازدهم

بیانات در آخرین دیدار رییس جمهور و دولت دوازدهم

ارائه گزارش ریاست جمهور جناب آقای روحانی

ارائه گزارش ریاست جمهور جناب آقای روحانی

هر جا کار را منوط به غرب کردید ناموفق بود هر جا بدون اعتماد به غرب بود پیش رفتید

آمریکا حاضر نیست تعهد بدهد که نقض توافق را تکرار نمی‌کند

تبیین تله‌گذاری آمریکا برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برجام،موشک و منطقه

پر بیننده ترین