پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه اول

خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه اول

خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه دوم

خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه دوم

انتخابات 22 خرداد نمايش عظيمي از احساس مسئوليت ملت براي سرنوشت كشور - نماز جمعه

انتخابات 22 خرداد نمايش عظيمي از احساس مسئوليت ملت براي سرنوشت كشور - نماز جمعه

مشاركت حدود 85 درصدي، نشانه توجه خداست - نماز جمعه

مشاركت حدود 85 درصدي، نشانه توجه خداست - نماز جمعه

انتخابات براي دشمنان يك زلزله سياسي و براي دوستان يك جشن واقعي بود - نماز جمعه

انتخابات براي دشمنان يك زلزله سياسي و براي دوستان يك جشن واقعي بود - نماز جمعه

انتخابات يك جنبش عمومي و مردمي براي تجديد پيمان با امام و شهداء بود - نماز جمعه

انتخابات يك جنبش عمومي و مردمي براي تجديد پيمان با امام و شهداء بود - نماز جمعه

شركت در انتخابات نشانه اميدواري و اعتماد مردم به نظام است - نماز جمعه

شركت در انتخابات نشانه اميدواري و اعتماد مردم به نظام است - نماز جمعه

دشمنان مي خواهند با بي اعتماد كردن ملت ايران مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند - نماز جمعه

دشمنان مي خواهند با بي اعتماد كردن ملت ايران مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند - نماز جمعه

جمهوري اسلامي مورد اعتماد مردم است و اين اعتماد آسان بدست نيامده است - نماز جمعه

جمهوري اسلامي مورد اعتماد مردم است و اين اعتماد آسان بدست نيامده است - نماز جمعه

دشمنان در رسانه هاي گوناگون وانمود مي كنند كه دعوا بين طرفداران و مخالفان نظام است - نماز جمعه

دشمنان در رسانه هاي گوناگون وانمود مي كنند كه دعوا بين طرفداران و مخالفان نظام است - نماز جمعه

چهار نفري كه وارد عرصه انتخابات شدند جزء عناصر اصلي نظام بوده و هستند - نماز جمعه

چهار نفري كه وارد عرصه انتخابات شدند جزء عناصر اصلي نظام بوده و هستند - نماز جمعه

رقابت انتخابات درون نظام تعريف شد نه رقابت بين درون نظام و بيرون نظام - نماز جمعه

رقابت انتخابات درون نظام تعريف شد نه رقابت بين درون نظام و بيرون نظام - نماز جمعه

بعضي را براي خدمت به كشور مناسب تر مي دانم اما انتخاب به عهده مردم بوده و هست - نماز جمعه

بعضي را براي خدمت به كشور مناسب تر مي دانم اما انتخاب به عهده مردم بوده و هست - نماز جمعه

در مناظره ها همه شفاف حرف دلشان را زدند - نماز جمعه

در مناظره ها همه شفاف حرف دلشان را زدند - نماز جمعه

مناظره ها قدرت انتخاب مردم را بالا برد - نماز جمعه

مناظره ها قدرت انتخاب مردم را بالا برد - نماز جمعه

سياه نمائي وضع موجود و دوره هاي گذشته در اين مناظرات ديده شد - نماز جمعه

سياه نمائي وضع موجود و دوره هاي گذشته در اين مناظرات ديده شد - نماز جمعه

عيوب طرفين در مناظرات (1) - نماز جمعه

عيوب طرفين در مناظرات (1) - نماز جمعه

عيوب طرفين در مناظرات (2) - نماز جمعه

عيوب طرفين در مناظرات (2) - نماز جمعه

عيوب طرفين در مناظرات (3) - نماز جمعه

عيوب طرفين در مناظرات (3) - نماز جمعه

نظام جمهوري اسلامي يكي از سالمترين نظامهاي سياسي و اجتماعي در دنياست - نماز جمعه

نظام جمهوري اسلامي يكي از سالمترين نظامهاي سياسي و اجتماعي در دنياست - نماز جمعه

خط انقلاب اسلامي چهل ميليون راي دارد - نماز جمعه

خط انقلاب اسلامي چهل ميليون راي دارد - نماز جمعه

بنده زير بار بدعتهاي غير قانوني نخواهم رفت - نماز جمعه

بنده زير بار بدعتهاي غير قانوني نخواهم رفت - نماز جمعه

امروز اگر چهار چوب قانوني شكسته شد در آينده هيچ انتخاباتي مصونيت نخواهد داشت - نماز جمعه

امروز اگر چهار چوب قانوني شكسته شد در آينده هيچ انتخاباتي مصونيت نخواهد داشت - نماز جمعه

به همه دوستان قديمي توصيه مي كنيم كه دستهاي دشمن را ببينيد - نماز جمعه

به همه دوستان قديمي توصيه مي كنيم كه دستهاي دشمن را ببينيد - نماز جمعه

قانون فصل الخطاب است - نماز جمعه

قانون فصل الخطاب است - نماز جمعه

اگر بعد از انتخابات اردوكشي خياباني انجام شود پس ضرورت برگزاري انتخابات چيست - نماز جمعه

اگر بعد از انتخابات اردوكشي خياباني انجام شود پس ضرورت برگزاري انتخابات چيست - نماز جمعه

چند نفري كه در اين قضايا كشته شدند جواب اين ها را چه كسي مي دهد - نماز جمعه

چند نفري كه در اين قضايا كشته شدند جواب اين ها را چه كسي مي دهد - نماز جمعه

زور آزمائي خياباني كار درستي نيست - نماز جمعه

زور آزمائي خياباني كار درستي نيست - نماز جمعه

بعضي خيال مي كنند با حركات خياباني مي توانند اهرم فشار بر عليه نظام درست كنند - نماز جمعه

بعضي خيال مي كنند با حركات خياباني مي توانند اهرم فشار بر عليه نظام درست كنند - نماز جمعه

تن دادن به مطالبات غير قانوني خود شروع ديكتاتوري است - نماز جمعه

تن دادن به مطالبات غير قانوني خود شروع ديكتاتوري است - نماز جمعه

از همه دوستان مي خواهم بنا را بر برادري بگذارند - نماز جمعه

از همه دوستان مي خواهم بنا را بر برادري بگذارند - نماز جمعه

مشكل دشمنان ما اينست كه هنوز ملت ايران را نشناخته اند - نماز جمعه

مشكل دشمنان ما اينست كه هنوز ملت ايران را نشناخته اند - نماز جمعه

شما (دشمنان ملت ايران) نگران مردميد شما چيزي به نام حقوق انسان را قبول داريد - نماز جمعه

شما (دشمنان ملت ايران) نگران مردميد شما چيزي به نام حقوق انسان را قبول داريد - نماز جمعه

جمهوري اسلامي پرچم دار حقوق انسان است - نماز جمعه

جمهوري اسلامي پرچم دار حقوق انسان است - نماز جمعه

خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی

پر بیننده ترین