پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه اول

اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه اول

اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه دوم

اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی - خطبه دوم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت اول

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت اول

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت دوم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت دوم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت سوم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت سوم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت چهارم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت چهارم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت پنجم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت پنجم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت ششم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت ششم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت هفتم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت هفتم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت هشتم

اقامه نماز جمعه تهران - قسمت هشتم

پر بیننده ترین