پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار مسئولان دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه - قسمت اول

دیدار مسئولان دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه - قسمت دوم

دیدار مسئولان دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه - قسمت سوم

دیدار مسئولان دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه - قسمت چهارم

دیدار مسئولان دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه - قسمت پنجم

بیانات در دیدار مسئولین اجرایی

پر بیننده ترین