پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار استادان، قاریان و حافظان برتر بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

جناب آقای قاسم مقدمی - سوره انعام آیه ۵۴ تا ۵۹

جناب آقای حسین معتمدی - سوره حجرات آیه ۱ تا ۱۰

جناب آقای علی محمود شُمَیس - سوره فاطر آیه ۲۹ تا ۳۵

جناب آقای حمید شاکر نژاد - سوره آل عمران آیه ۱۴۴ تا ۱۵۰

بیانات در دیدار شركت‌كنندگان در مسابقات بین‌المللى قرآن كریم

امروز دنیاى اسلام احتیاج دارد به فهم معارف اسلامى. امروز دنیاى اسلام احتیاج دارد به درسى كه قرآن به ملتها داده است براى استقامت، ایستادگى، حیات طیبه و عزت اسلامى براى ملتها. درسهاى قرآن در این زمینه، درسهاى حیات‌بخشى است؛ ما به این درسها احتیاج داریم. همین اندازه كه شعاع مفاهیم اصلى قرآن در كشورهاى اسلامى پرتوافكن شده است، شما مى‌بینید جهت حركتهاى مردمى، جهت اسلامى است. در گذشته اینجور نبود. در گذشته، هر جا یك حركت اجتماعى در كشورهاى اسلامى اتفاق مى‌افتاد، جهت، جهت تفكر چپ و تفكرات ماركسیستى و سوسیالیستى بود؛ اما امروز هرجا حركتى اتفاق مى‌افتد، جهت، جهت اسلامى است.

جناب آقای احمد احمد نُعَینَع - سوره انسان آیه ۵ تا ۳۱

جناب آقای قاسم مقدمی - سوره انعام آیه ۵۴ تا ۵۹

جناب آقای حسین معتمدی - سوره حجرات آیه ۱ تا ۱۰

جناب آقای احمد احمد نُعَینَع - سوره انسان آیه ۵ تا ۳۱

ارائه گزارش آقای محمدی سیرت سرپرست اوقاف

پر بیننده ترین