پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
احساس سیادت فرهنگی و ذلیل نبودن در مقابل فرهنگ بیگانه از دیگر مبانی و محکمات نظام است

پر بیننده ترین