پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
علم همراه با حلم
گاهی دو فضیلت که با یکدیگر جمع بشوند، موجب فضیلتِ مضاعفی می‌شوند. لکن در فضیلت‌های با یکدیگر جمع شده، چیزی محبوبتر و با فضیلت‌تر از اجتماع علم با حلم نیست.

پر بیننده ترین