پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
صداقت در میان مقامات امریکایی بسیار کمیاب است

پر بیننده ترین