پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد

پر بیننده ترین