پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دولت هند سیاستی منصفانه در قبال مردم نجیب کشمیر در پیش بگیرد

پر بیننده ترین