پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
انتظار به معنای آماده شدن و اقدام کردن است

پر بیننده ترین